in , ,

Ebben az évben Molnár Ramóna a legkiválóbb

Molnár Ramóna

A Pedagógiai Kar impozáns tanácskozójában vagyunk, a teremben egy izgalmas verseny előkészítésének utolsó fázisa zajlik. Elegáns végzős hallgatók, majd tekintélyes zsűritagok kukkantanak be. Igen, hamarosan kezdetét veszi a Legkiválóbb óvodapedagógus jelölt kiválasztásának szakmai délutánja. A cím elnyerése nappali tagozatos óvodapedagógus hallgatók köréből lehetséges, a szükséges feltételrendszert szabályzat rögzíti. Ünnepi alkalom az áprilisi hétköznapok sokaságában egy ilyen megmérettetés. Intézményünk 9. alkalommal teremt arra lehetőséget, hogy sok ügyes hallgatónk közül a legjobbak versenyezhessenek e kitüntető címért. Ebben a tanévben négy tehetséges diák szállhat versenybe a szakvezetők ajánlása alapján: Árva Viktória, Ficsór Réka, Földi Zita és Molnár Ramóna mutathatja meg a szakma iránti elkötelezettségét, a gyermekek irányában mutatkozó érzékenységét, a pedagógus személyiség bontakozó egyedi vonásait. A díjat odaítélő zsűri tagjai: Hodálik Pál alpolgármester úr és Földesi Zoltán kulturális tanácsnok úr Szarvas város képviseletében, Kovács Krisztina, a Pedagógiai Kar tanársegédje, Montvajszkiné Bátor Anna, nyugalmazott gyakorlati képzés vezető és Huszár Istvánné, Gyakorlóóvodánk igazgató helyettes asszonya. A rendezvény résztvevőit Bíró Gyula igazgató úr köszöntötte, bevezetőjében megfogalmazta a verseny szakmai jelentőségét, nemes erkölcsi értékét. A nívós szakmai versengést Földesi Zoltán tanácsnok úr ünnepi gondolatai nyitották meg. A délután résztvevőinek óvodásaink Weöres Sándor zseniális verseivel kedveskedtek. A délután programja négy fordulós, amelyből egyet már teljesítettek is hallgatóink: Hitvallásom címmel fogalmazták meg gondolataikat a pedagógus hivatásról. A benyújtott pályamunkák számunkra jelezték a verseny színvonalát, hiszen a személyes indíttatás, a nagyfokú alázat mutatta, hogy a lányok a pályára való felkészülés végső szakaszába érkeztek. Mindannyiunk számára fontos, hogy találjunk olyan példaképet, aki számunkra minta, emberi vonásai, szakmai munkássága alapján. Hallgatóink is választottak a Példaképem képe címet viselő feladványban, hatásosan jelenítették meg azokat az értékeket, amelyeket örök érvényűnek tartanak. Talán nem meglepő, szüleik, pedagógusaik állnak mintaként a fiatalok előtt. Egy másik témakörben gyakorlati készségeik tárházát villanthatták meg egymás és a zsűri számára: Nevelési helyzetek, pedagógiai élethelyzetek megoldására igyekeztek a mai óvodapedagógiai gyakorlatnak és egyéniségüknek megfelelő válaszokat adni. Hallgatóink ebben a pedagógus, a szülő és természetesen a gyermek szerepében is kreatív megoldásokkal mutatkoztak be. Az utolsó fordulóban Weöres Sándor munkássága előtt tisztelegve egy szabadon választott gyermekvers feldolgozásának lehetőségeit tervezték meg látványosan a jelöltek. A zsűri a szokásokhoz méltóan nehéz helyzetbe került, a kiválóan felkészült hallgatók között árnyalatnyi különbségek mutatkoztak. A személyes értékelés, a pályaorientáció megerősítése után Hodálik Pál alpolgármester úr, a zsűri elnöke mondta ki, a győztes nevét: ebben az évben Molnár Ramóna a Legkiválóbb óvodapedagógus jelölt. Feszült csend után a győztes kirobbanó érzései, Ramóna meghatottan fogadta a gratulációkat. A díjat az ünnepélyes diplomaosztó tanácsülésen veheti majd át a Kar dékánjától és a Gyakorlóintézmény igazgatójától.

Kedves Hallgatók! Büszkék vagyunk Önökre, sok sikert kívánunk tanulmányaik befejezéséhez, a pályakezdéshez pedig olyan gyermekeket, kollégákat, akiket a verseny során megálmodtak!

Podani Mihályné szakvezető óvodapedagógus – gyakorlati képzés vezető

Húsvét egy erdélyi gyermekotthonban

Kevés szereplővel sokat mondott a Vertigo Szlovák Színház