in ,

Elfogadták: szigorodnak a lótartás szabályai

Szavaz a képviselő-testület

Volt egy jólműködő helyi rendelete Szarvas Város Önkormányzatának, ami a nagytestű állatok, lovak, szarvasmarhák, sertések tartását szabályozta, és amit az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett. Ezt követően pillanatok alatt elszaporodtak a lovak a városban, ami nem lenne szabályba ütköző, ha azok megfelelő állat-egészségügyi és egyéb higiénés körülmények között, nem utolsó sorban a szomszédokra tekintettel történnének.

– Ennek pótlására alkotta meg a képviselő-testület 2013-ban ezt a rendeletet. Ez alatt az egy év alatt visszatérő probléma maradt a lótartás – mondta dr. Réthy Vilmosné, az hatósági osztály vetője a tegnapi testületi ülésen a rendeletmódosítás előterjesztése során.

A jelenlegi szabályozás 30 napos türelmi időt ad arra, hogy amennyiben egy ellenőrzés során ilyen hiányosságot tapasztal a hatóság, akkor ezen idő alatt a tartónak a feltételeket teljesítenie kell. Ezt türelmi időnek szánta a testület, de ez elég sok lehetőséget hagyott a visszaélésre, amivel a lótartók rendszeresen vissza is éltek.

A jelenlegi módosító szabályozás abban állna, hogy amennyiben a tartó nem alakította ki az állattartás feltételeit és ennek ellenére állatot tart, azonnal, az eljárási törvény szabályait figyelembe véve meg kell szüntetni az állattartást. A megfelelő körülmények, pl. zárt trágyatároló, megfelelő szellőzés és még több komolyabb és apróbb kitétel figyelmen kívül hagyása esetén a hatóság azonnal megtiltja azon az ingatlanon az állattartást, ami nem a tulajdonosra, hanem magára az ingatlanra vonatkozik. Természetesen, ha a rendeletnek megfelelően vannak kialakítva a körülmények, akkor az úgynevezett falusias környezetben lehetőség van az állatok tartására, de akkor sem ipari méretekben, korlátlan számban. Ló esetében kettő a megengedett.

– Bármilyen szabálytalanság esetén, az engedélyezettnél több állat, a trágya kezelésének nem rendelet szerinti betartása esetén azonnal megtiltjuk az állattartást, bírságolunk utóellenőrzéseket folytatunk. Ha tiltás ellenére az állattartást folytatólagosan tapasztaljuk, az állatokat lefoglaljuk, és végső soron árverezése bocsátjuk – mondta el kérésünkre rendeletmagyarázatában dr. Réthy Vilmosné.

A lótartókkal kapcsolatban rendszeres probléma, hogy az állatok mozgásigényét a közterületeken elégítik ki. Mivel a KRESZ-ben a lófuttatás nincs megemlítve, így a Rendőrség nem tud vele mit kezdeni. Ezért vált szükségessé, hogy a Rendőrséggel egyetértésben szabályozásra kerüljön az is a módosításban, hogy közterületen a lovak futtatása, vezetése tilos, ugyanis ez veszélyezteti a közterületen tartózkodók biztonságát.

A módosításban egyúttal egységes szankcionálást vezetnek be. Ebben a lótartástól való eltiltást, ezzel egyidejűleg a bírságolást, végső soron a ló lefoglalását, valamint az ezzel kapcsolatos őrzési és egyéb kiadások állattartóra hárítását szabályozzák.

Vélemény, hozzászólás?

Előre gondolkodva hozott döntéseket a csabacsűdi testület

Szarvasi szlovák…