in , , ,

Méltóságteljesen, politikamentesen emlékeztünk az aradi vértanúkra

Tegnap emlékezett az ország az aradi vértanúkra. A nemzeti gyásznaphoz méltóan mindhárom településen, Csabacsűdön, Szarvason és Békésszentandráson is teljesen politikamentesen, méltóságteljesen zajlottak az események. Az emlékezések sora Csabacsűdön kezdődött. 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos egykori miniszterelnököt. Még az első Orbán-kormány idején, 2001-ben rendeletben nyilvánították nemzeti gyásznappá, aminek értelmében az iskolákban is megemlékezéseket tartanak.

Ennek szellemében történt ez Csabacsűdön is, ahol az evangélikus templomban gyűltek össze az iskolások, hogy rövid műsorral emlékezzenek Knezić Károlyra, Nagysándor Józsefre, Damjanich Jánosra, Aulich Lajosra, Lahner Györgyre, Poeltenberg Ernőre, Leiningen-Westerburg Károlyra, Török Ignácra, Vécsey Károlyra, Kiss Ernőre, Schweidel Józsefre, Dessewffy Arisztidre, Lázár Vilmosra, és természetesen Batthyány Lajosra.

– A szabadság esélyt és lehetőséget ad arra, hogy emberhez méltó életet éljünk, és saját kezünkbe vegyük dolgaink irányítását – kezdte Molnár József polgármester ünnepi beszédét. – A hősök tisztelete, emlékük ápolása, tetteik megismerése és továbbadása azért fontos, hogy a felnövekvő nemzedékek értse, ismerje elődeink tetteit.

Az 1848-49-es események szereplői között számos csabacsűdi kötődésű személy található, holott Csabacsűd önálló településként ekkor még nem létezett, de birtokaik révén kötődtek a településhez. Ilyen volt báró Eötvös József, a Batthyány-kormány vallás- és közoktatási minisztere, Terfort Ágoston, aki Földművelés-, ipar-, és kereskedelmi minisztérium államtitkára, Rosti Pál, a Károlyi-huszárezred kapitánya és a szarvasi születésű Boczkó Dániel is, aki az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kormánybiztosa volt és akit Kossuth kinevezett Erdély teljhatalmú kormánybiztosává.

Négy órakor a Kossuth téri Zenepavilon előtt gyülekeztek a szarvasiak, hogy ők is megemlékezzenek a 165 éve kivégzett mártírokról. Itt a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola műsorával tisztelegtek a hősök előtt. Ünnepi beszédet mondott Molnár Istvánné, az iskola igazgatója, aki Vécsey Károly utolsó szavaival kezdte és Kiss Ernő búcsúmondataival fejezte be a nevesített és névtelen áldozatokra való emlékezését, majd főhajtásra kérte a megjelenteket.

Utoljára Békésszentandráson kezdődött a tisztelgés a nemzeti gyásznapon. Itt a Kossuth téren az aradi vértanúk tiszteletére felállított kopjafa előtt gyülekeztek a szentandrásiak, hogy a 6. osztályosok ünnepi műsora közben emlékezzenek az 1849. október 6-án kivégzettekre. Az iskolások színvonalas műsorát követően az eseményt itt is, csakúgy, mint Szarvason, koszorúzás zárta.

Vélemény, hozzászólás?

Jól szerepeltek ifjúsági versenyzőink a szilágysomlyói sakkfesztiválon

A Szegedi Tudományegyetemen kutattak a vajdások