in , ,

Régi testülettel, új lendülettel a településért

Csabacsűdön akár a 2010-es választás utáni készült képek is használhatóak lettek volna. A településen ugyanis az elmúlt 4 évhez képest nem történt változás, mondhatnánk, győzött a papírforma. A régi-új képviselő-testület október 21-én alakult meg hivatalos formában. A képletet tovább egyszerűsítette Kerek Mihály, aki további 5 éven keresztül töltheti be az alpolgármesteri pozíciót. Kisebb változásokat mindössze az illetmények és a bizottságok szerkezetének változása jelentett.

A képviselői és polgármesteri eskük után a település első embere egy korabeli dokumentummal ajándékozta meg képviselőtársait. Dr. Schauer Gábor, egykori járási főszolgabíró szavait idézte, aki az 1925-ös alakuló ülést indította ezekkel a gondolatokkal útjára.

„Az új község vezetői előtt az anyaközségnél, a szomszédos községeknél szerzett tapasztalatok helyes alkalmazásával községünk egyetemes érdekei és ezzel a haza érdekei legyenek fontosak. Önzetlenség kell a köz szolgálatához! Szent hely legyen akár a képviselőtestület, akár az elöljáróság tanácskozóm terme, hova az önérdek be nem léphet! Ne feledjék el a község képviselői, hogy a közért áldozatokat is kell hozni. Ha a kitűzött közcél kívánatos, szükséges, helyes – akkor annak kivételét az egyéi érdek az anyagi áldozat meghozatala ne gátolja.”

A polgármesteri és alpolgármesteri tiszteletdíjat – törvényi előírásnak megfelelően – bruttó 448 ezer Ft-ban és 157 ezer Ft-ban határozták meg, amelynek 15%-a költségként elszámolható. Ez mindkét esetben jelentős, több mint 100 ezer Ft emelkedést jelent az előző ciklushoz képest.

A jogszabály 2000 fő alatti településeknél nem teszi kötelezővé a pénzügyi bizottság működését. Ezt a testület megszűntette, helyette 2 bizottság létrehozásáról döntött. Az összeférhetetlenséget vizsgáló bizottság elnökének egyhangúan Bobvos Pétert, a vagyoni nyilatkozatot vizsgáló bizottság elnökének András Attilát választották.

– Legfontosabb feladatunk az önkormányzati intézmények működtetése – nyomatékosította Molnár József polgármester. Javítanunk kell a feladatellátás rendszerét, bővíteni az eszközparkot, hogy minél magasabb színvonalon tudjunk eleget tenni a közfeladatoknak – folytatta.

Kiemelte, az elkövetkező 5 év feladatai között tartja számon az anyagi biztonság megőrzését, ezáltal az EU-s források kiaknázását. Folytatni szeretnék tenni a szennyvízhálózat bővítését, amely a jelenlegi fejlesztéseknek köszönhetően mára eléri az 50%-ot. Terveik között szerepel az intézmények külső és belső megújítása és kerékpárutak építése. A belterületi utak felújítása közül a Szabadság utca és a Morokó-farmtól az orosházi útig vezetőt tartja a legsürgetőbbnek. Folytatni szeretnék a zöldfelületek bővítését, a helyiek mindennapi kiszolgálására pedig egy piacteret szeretnének létrehozni.

– Talán most kissé utópisztikusan hangzik, de nagy álmaink között szerepel, hogy 5 év múlva Csabacsűdöt is bekapcsoljuk a turizmus vérkeringésébe. A település adottságait és a kerékpárutakat kihasználva mindez nagy előrelépést jelenthetne – zárta gondolatait Molnár József.

Az ülést követően a szlovák önkormányzat is megalakult. A testület az előző ciklushoz képest teljesen megújult. A 4 tagú nemzetiségi önkormányzat elnökének Valkovszki Mihályt, alelnöknek Hódi Sándornét választották. Előremutató gesztusként testület valamennyi tagja lemondott a tiszteletdíjáról.

Vélemény, hozzászólás?

Hogy ne CSAK elteljen a szünidő

Tvrtko titka