in , ,

Közgyűlést tartottak a vajdás öregdiákok

Rágyanszky István és Görgey Endre

Félszáznál is több egykori vajdás diák gyülekezett Luca napján, szombat délelőtt a Kossuth utca 43 sz. alatti iskola előterében. Sokan most ismerkedtek az új épülettel, mások már otthonosan mozogtak az új Alma Mater falai között, keresve és megtalálva a régi ismerősöket, egykori tanárnőket és tanárokat.

A Baráti Kör lehet az egyik összekötő kapocs a hajdani Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, a Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, a Vajda Péter Intézmény, s az eredeti fenntartóhoz visszatérve ismét Vajda Péter Evangélikus Gimnázium között, keresve, biztosítva a folytonosságot. A Baráti Kör nevét is megváltoztatta, a Vajdás nevet felvéve, immár Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre néven működik. A decemberi közgyűlés hagyományosan ünnepi közgyűlés, az iskola karácsonyi ünnepi rendezvényeinek sorába illeszkedik, tisztelegve a nyugdíjas tanárok előtt, megemlékezve az eltávozottakról.

A szép, matrózblúzos iskolai kórus csengő énekhangja s szavalat köszöntötte az iskola egykorvolt tanulóit és tanárait, felkészítőjük Dr. Lengyel Albertné volt.

Az „Én is voltam vajdás diák” sorozat 17. előadója Görgey Endre, 1939-ben érettségizett öregdiák volt, aki kristálytisztán mutatta be a sikeres életpálya titkát: a gyermeket felelősen, gondosan nevelő szülők, a szeretetteljes szigorral működő, nevelő, példát adó iskola, s végül a jó házastársi kapcsolat teheti boldoggá az embert, s teljesítheti ki alkotó kedvét, erejét. Iskoláját, az akkori Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumot – vele együtt a diákotthont – életére rendkívüli hatásúnak nevezte. Jó szívvel emlékezett a hajdani rendezvényekre, az iskolai csínyekre és csibészségekre, a kedves kislányokra név szerint is, olykor-olykor meghatódva, tiszta emlékezettel, hitelesen, most is érezhetően nagy-nagy tisztelettel egykori tanáraira. Elbeszélése megható, vidám, olykor mosolyt, máskor könnyet varázsolt a figyelmes hallgatóság szemébe. Kedves osztálytársa, Papp Laci bácsi is élvezettel hallgatta.

Az iskola életét Mészáros Tünde igazgatóhelyettes mutatta be, kivetítőn illusztrálva a mozgalmas napok eseményeit. Jó volt látni, milyen sok területen szerepelnek a mai tanulók, mennyi lehetőséget biztosít számukra a tantestület, szervező munkájával, s pályázati lehetőségeinek kihasználásával. Szemmel láthatóan rengeteget, s erejét megfeszítve dolgozik a tantestület, ám ennek az eredménye már kézzelfogható: a tanulók eredményesek, s nagyon jól érzik magukat az iskolában. Szeretettel várják az új tanévre az igyekvő, érdeklődő tanulókat: nagy az érdeklődés az iskola iránt – hangsúlyozta Mészáros Tünde.

Az idei év rendkívüli volt – állította a kör elnöke, Rágyanszky István – felidézve a nagy változásokat, a költözködés izgalmát is feszültségét, kiemelve azt az összefogást, ami ezt a megfeszített munkát sikerre vitte. A sikerre vezető egyenlet: erő + szeretet= siker, eredmény, energia, lehetőség a továbblépéshez – a megoldás így születhetett meg. Meglátása szerint a tantestület, a tanulók, a vezetéssel együttműködve, erejüket szeretettel összpontosítva, sikeresen oldották meg feladataikat. Sokan álltak melléjük az egykori diákok közül is, így értékes erők mozdultak meg az iskolát erősítve. Dr. Bakos Jánosné szervezőmunkájának köszönhetően jelentős anyagi támogatást szereztek, több százezer Ft támogatással megvalósítva a zökkenőmentes költözködést, az újszerű épületben a berendezkedést – így többek között az értékes tanszerek méltó elhelyezését a fizikaszertárban. Az öregdiákok más téren is nagy segítséget nyújtottak: volt tanáraik emlékére Hantos- díjat és Kunos- díjat alapítottak a matematika és fizika tantárgyak eredményeinek segítésére, a Hantos és Kunos család közreműködésével, támogatásával. Görgey Endre a Vajda–díj összegét vállalta támogatásként, a Dr. Bencsik Zsóka-Gyuris János házaspár pedig rendkívül jelentős összeggel, több évre biztosította a külföldi nyelvtanulásra pályázó vajdás diákok támogatását. A díjak, támogatások feltételeinek szabályzó okiratát a baráti kör eljuttatja a felajánlóknak- a jelen lévő ifj. Kunos Andrásnak személyesen adták át. Örömmel konstatálták, hogy névadójuk szobra is az iskola előtt áll, Bődi János Vajda-díjas öregdiák támogatása jóvoltából.

A köszönő szavak után a közgyűlés tapssal köszöntötte a sajnos távol lévő, immár gyémántdiplomás Dr. Lovász György tanár urat – az aranydiplomás Szabó Katalin tanárnőt és Dr. Krajcsovics János tanár urat – mindannyian a közelmúltban vehették át díszokleveleiket.

A jókívánságok, köszöntések után közgyűlés ebéddel és baráti beszélgetéssel zárult.

-RI-

Szolgálunk és védünk!

Babák: Ma még nincs konszenzus