in ,

Közmeghallgatás, csekély érdeklődéssel

Az előző évekhez hasonlóan idén is kevesen voltak kíváncsiak Békésszentandrás körvonalazódó költségvetésére. A széksorok között alig néhányan foglaltak helyet, közülük pedig csak hárman ragadták magukhoz a mikrofont.

Sinka Imre, a település polgármestere bevezetőjében ismertette a 2015-ös költségvetés sarokszámait. Hangsúlyozta, első körös tárgyalásról van szó, ami azt jelenti, hogy a jövőben egész biztosan lesznek benne finomítások. Ennek egyik oka a márciusra átalakuló szociális rendszer, amelynek következtében a segélyek és szociális juttatások a járások hatáskörébe kerülnek.

A legnagyobb változás a tavalyi évi költségvetéshez képest, hogy az önkormányzat ezúttal nem tervez sem működési, sem felhalmozási hiányt. 2014-ban ugyanis közel 20 millió Ft-os hiánnyal fogadta el a képviselő-testület a költségvetést, nyitva hagyva a kaput az esetleges önhikiből befolyó támogatásokra. A tervezett működési költségvetés összesen 429 329 ezer Ft, a felhalmozási pedig 1 382 366 ezer Ft.

A költségvetéssel kapcsolatosan nem érkezett hozzászólás, ellenben az egyik helyi lakos több témával kapcsolatosan fejtette ki véleményét. Sérelmezte többek között a dinnyelaposi házára kivetett magas idegenforgalmi adót, és nemtetszését fejezte ki a magas szemétszállítási díjakkal kapcsolatosan is. Sinka Imre válaszában elmondta, a ház lakóingatlanként való bejegyzése esetén más adófizetési kategóriát vonna maga után, ha azonban valaki nem életvitelszerűen lakik benne, üdülőnek minősül. A szemétszállítási díjat a környező települések viszonylatában alacsonynak tartja, a szinten tartásához pedig az önkormányzat saját forrásból is hozzájárul.

Egy másik felszólaló arról érdeklődött, lesz-e a közeljövőben burkolatjavítás az üdülősoron, ill. ugyanitt az egyre halmozódó szemétmennyiséget tette szóvá. Az önkormányzat ígérte, az idei évben lesznek kisebb-nagyobb felújítások. A hulladékkal kapcsolatosan Sinka Imre kifejtette, nincs jó megoldás, az egyetlen járható út saját, nagyméretű szeméttárolók vásárlása. Hozzátette, a legnagyobb gondot a nem környezettudatos emberi magatartás okozza, amely egyre nagyobb károkat okoz település szerte.

Végül az egyik helyi lakos a háza előtti csapadékelvezetést sérelmezte. A képviselő-testülettől ígéretet kapott, hogy szemrevételezik a problémát, és megvizsgálják a megoldási lehetőségeket.

Vélemény, hozzászólás?

Meghosszabbították az álarckészítő pályázat nevezési határidejét

Haladó személygépkocsi kerékpárost ütött el Szarvason