in ,

Csak működésre futja a szentandrási költségvetésből

A polgármesteri vétójogával ugyan nem élt, de Fabó István alpolgármesterrel közösen tartózkodott a költségvetésről szóló szavazáskor Sinka Imre. Ahogy fogalmazott, a kettős mércével mért elvekkel nem tud egyetérteni, de tiszteletben tartja a megalkotásba fektetett pénzügyi-gazdasági munkát.

A döntés előtt az végrehajtással kapcsolatos intézkedéseket tárgyalta a testület, amely ugyancsak megosztotta az önkormányzat véleményét. Barna Antal, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke kiemelte, az elmúlt két hónap üléseinek legfőbb célja egy minél jobb költségvetés megalkotása volt. Ehhez kapcsolódtak a telefonszámlákról és a dologi kiadások elszámolásáról hozott döntéseik. Az előbbit illetően elmondta, a tizenegy készülékből hármat nem használnak, a közel 5000 Ft-os havidíját ellenben rendszeresen fizetik. Ezt a kiadást szeretnék racionalizálni, így a polgármester és a jegyző havidíját 10 ezer Ft-ig térítenék, az egyéb esetekben pedig a limitet a havidíj összegében határoznák meg.

Az intézményvezetők ezen túl 100 ezer Ft helyett 50 ezer Ft-os eszközbeszerzésig hozhatnának önálló döntést. A javaslatot azzal magyarázta, hogy a bért és a járulékokat leszámítva a költségvetés legjelentősebb tétele a dologi kiadás. A testület célja, hogy nagyobb rálátása legyen arra, mire megy el a költségvetésből származó közpénz, így az afeletti kiadásokat a jövőben kérvényezni kellene.

Sinka Imre ezzel kapcsolatban kifogásolta, hogy a tervezet egy szintre emeli a polgármestert és az intézményvezetőket, pedig mozgástér esetében nem egyforma feladatkört látnak el. Úgy látja továbbá, hogy az egyes tételek utólagos jóváhagyása komoly hátráltató tényező, ill. a papírmunka is jelentősen megemelkedik.

Fabó István alpolgármester hozzászólásában megjegyezte, a spórolással egyet ért, a kézi hajtású vezérléssel nem. A döntés túlzott bürokráciával jár együtt, amit nem tud támogatni. Hévízi Róbert ellenben azt erősítette, a javaslat célja egyértelműen az, hogy a költségvetést végre lehessen hajtani, az elmúlt évek tapasztalata pedig azt mutatja, szükséges lépésről van szó. Nemcsényi Zsolt szerint a puding próbája az evés, azonban várhatóan egy működőképes rendszert indítványoztak. A testület végül öt igen, két nem arányban elfogadta a javaslatot.

Idén a település összesen 1 milliárd 673 millió 490 ezer Ft-ból gazdálkodhat, amelynek egy része áthúzódó beruházás. Rusz Mihály, a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke hangsúlyozta, cél, hogy a megváltozott rendszerű segélyezés zökkenőmentes legyen, és ne csorbuljon senkinek a joga. Nemcsényi Zsolt elismerte, a szemétszállítás változással kapcsolatosan lehetett volna a testület felkészültebb, de a hiányosságokat igyekeznek utólag pótolni.

Hévízi Róbert, a Művelődési Bizottság nevében rámutatott, nagyobb figyelmet kell fordítani a Művelődési Ház állapotára, amelyre a település a 2008-as felújítás óta szinte semmit nem költött. Az intézmény parkettázásra és festésre szorulna, valamint a könyvtár és a művelődési ház közötti szárny felújítása is időszerű lenne.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke felhívta a figyelmet a közel 70 millió Ft-os kintlévőségre, amit mindenképpen csökkenteni szeretnének. Emellett egyes intézményeknél kiemelték üres álláshelyeket, 5%-kal csökkentették a dologi kiadásokat és további 5%-os megtakarítást várnak el, amely döntések eredményeképp a költségvetés nullás lett.

Virág Sándor képviselő sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a költségvetésben nincs fejlesztési tartalék. Bízik benne, hogy a jövőben lesz megtakarítás, amit mindenképp ebbe a célcsoportba kell rendezni.

A képviselő-testület végül 5-2 arányban – polgármesteri és alpolgármesteri tartózkodással – elfogadta a 2015-ös költségvetési rendeletét.

Vélemény, hozzászólás?

A székelyesek sítábora Aranyoson

Történelemverseny a Vajdában