in , ,

Kiállítás az utolsó magyar polichisztor életéről

Az utolsó magyar polihisztorként számon tartott Herman Ottó munkásságát idézi fel az a kiállítás, melyet a Föld Napja alkalmából nyitottunk meg Szarvason, a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkban.

Tavaly emlékeztünk meg Hermann Ottó halálának 100. évfordulójáról. Ebből az alkalomból országszerte számos rendezvényt szerveztek. A Mezőgazdasági Múzeum „Herman Ottó öröksége” címmel összeállított egy kiállítást, mely a jeles egyéniség emlékét, munkásságát hivatott megidézni. Ennek az anyagnak egy részét láthatják most a Körösvölgyi Látogatóközpontban.

A tárlat Herman Ottó munkásságának különböző területeit mutatja be. Megismerhetjük a néprajzkutatót, a pókászt, a madarászt, az ősrégészt és a közéleti személyiséget is.

A tablók mellett hang- és képanyag segíti sokrétű munkásságának bemutatását. Különféle madarak hangját hallhatjuk, miközben a hozzájuk tartozó fotókat láthatjuk. Ez az összeállítás Herman Ottó legismertebb ornitológiai munkája, az 1901-ben kiadott „A madarak hasznáról és káráról” című könyve alapján készült. Részleteket hallhatunk a Természetrajzi Füzetekből, melyeket 1877-től kezdve Herman Ottó adott ki. Országgyűlési felszólalásaiból szintén meghallgathatunk egy hanganyagot.

A fent említetteken kívül munkásságának számos olyan területébe is bepillantást nyerhetünk, amelyek talán kevésbé közismertek. Ilyen például az, hogy igen sokat foglalkozott a szőlőket pusztító filoxéra ellenszerének megtalálásával. Illusztrátorként és kiállítás-építőként is maradandót alkotott, ő rendezte az 1900-as Párizsi Világkiállítás néprajzi részét.

A kiállítás június 15-ig megtekinthető a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkban.

Podani Milán a Békés megyei Kormányhivatal évadnyitó motoros tréningjén

Ökológiai lábnyomot is mértünk a Föld napján