in ,

Vajdások voltunk, vajdások vagyunk, veletek vagyunk!

Rágyanszki István és Gaál Roland

Ez lehetne a mottója, összegző gondolata a Szarvasi Vajdás Öregdiákok közgyűlésen történteknek, ahol mintegy félszáz egykori vajdás tanuló és a mai tantestület több tagja tekintette át a 2014-es esztendő történéseit, eseményeit, számszaki eredményeit is. Rendkívüli események zajlottak a múlt évben: az iskola történetében az 5. alkalommal kényszerült másik épületbe költözni. A baráti kör életében pedig a legnagyobb feladatot a törvényi előírások követése jelentette, az alapszabály átalakítása, amelynek okán a tavalyi esztendőben 3 közgyűlést is kellett tartani, nem csekély munkavégzés árán. A baráti kör jövőre ünnepli megalakulásának 90. évfordulóját!

A közgyűlés nyitányaként két fiatal, most érettségiző vajdás: Frankó Dávid és Nánási Attila 12.A osztályos tanulók vidám-zenés műsorral köszöntötték a régebben érettségizett vajdásokat. A májusi közgyűlés minden civil szervezet esetében a számadás időszaka, a beszámoló, a mérleg, a közhasznúsági melléklet és a következő év pénzügyi tervezésének időszaka. A baráti kör esetében ezek az elnök, a pénztáros: Kopcsjak Jánosné, s a Számvizsgáló Bizottság elnökének: dr. Bakos Jánosné feladata. Munkájukat sokan segítik, a baráti kört igen sokan tevőlegesen támogatják is. Nem kis büszkeséggel szólt erről az elnöke, Rágyanszky István:

„A 2014-es év ebből a szempontból eddig példátlan volt, nagyszerű támogatóink, nagyszerű felajánlásokat tettek. Rendkívüli mértékű és értékű dr. Bencsik Andrea és férje, Gyuris János nagykövet úr milliós felajánlása, célzottan a külföldi nyelvtanulás segítésének szándékával, kiemelkedő mértékben segítette körünk feladatainak ellátását Görgey Endre 1939-ben érettségizett öregdiák-társunk, aki legutóbb élményeit is megosztotta velünk. Magas összegű támogatásával segítette működésünket több magánszemély, vállalkozás és a város önkormányzata is. Jelentős mértékű volt a tagdíjbevétel, s a szja. 1%-ából is jelentős támogatást kaptunk. Így mód nyílt a segítségre: részt vállaltunk a tanulók nevezési díjainak finanszírozásában, részt vállaltunk a sport és tanulmányi versenyekre utazások költségeiből, támogattuk a vendég-diákok itthoni tartózkodásával kapcsolatos feladatok megoldását. A külföldi cserekapcsolatokat igyekeztünk támogatni, elismerve a cserekapcsolatok nevelési, szemléletformáló, nyelvgyakorlási és karitatív értékeit: (Déva, Wittlich, Joroinen, Haan, a sítáborba utazó csoport támogatása) utazás, belépők, vendéglátás költségeit. Az elmúlt tanévben is kiosztottuk a Kör által gondozott díjakat. A megszűnt Puskás díj helyére Hantos és Kunos díj került. Köszönjük volt tanáraink családjainak közreműködését!

Kiemelt feladatunknak tartjuk a hagyományápolást: ,,A jelen sokkal tartozik a múltnak, s ha ezt a tartozást ki nem egyenlíti, a jövőtől sem követelhet.” Részünk volt a Vajda Péter utcai épület arcképcsarnoka, s a hősök fala emlékhely létrehozásában. Az új, Kossuth-utcai épület adottságai ugyan korlátozottak, mégis szinte minden folyosón van kép, tabló, emléktábla, emlékfal, amelyek ebben az épületben is gondoskodnak az ősi iskola hangulatáról. A példamutatás a nevelés fontos része. Tudnia kell mindenkinek: öregdiák-elődeink városképi jelentőségű szobrok-emléktáblák sokaságát helyezték el a városban, az iskola nagy tanárainak, igazgatóinak, kiemelkedő tanulóinak arcképei iskolánk falait díszítik!”

Az év eseményeiről, a nagy költözködésről, a versenyeredményekről, kirándulásokról, kulturális és sporteseményekről, az Öveges laborban folyó munkáról színes, részletes, élményszerű tájékoztatást adott az iskola igazgatója, Kitajkáné Szántai Mária. Elmondta, hogy az eseményekben példátlanul gazdag év eseményei összekovácsolták a tantestületet – a feladatok megoldásában egy emberként vettek részt, s a tanulók is magukénak érezték az iskola ügyét. Az Újtemplom közelsége nagyon kedvező az evangélikus gimnázium számára.

Az „Én is voltam vajdás diák” előadás sorozat meghirdetett előadója, dr. Gazsó Ferenc egy váratlan megbízása, programváltozás miatt kénytelen volt lemondani jövetelét. A felkért előadó, Gaál Roland, 1992-ben érettségizett öregdiák-társunk rendhagyó, helyenként izgalmas, érdekfeszítő előadást tartott „azokról” az évekről. A rendszerváltásnak nevezett időszak éveinek történéseit már akkoriban is aktívan, nagy figyelemmel, érdeklődéssel és kritikusan figyelte. Megállapításai, miszerint a Kádár-korszak puha diktatúrájának szétfoszlásával a bizonytalanság, a tanácstalanság minden területen, a közéletben és az iskolában is különleges helyzeteket teremtettek, igazolja, hogy minden korban (talán most is) vannak éles szemű és jó megfigyelő, kritikus és a változásra azonnal reagáló, fogékony fiatalok. Nehéz ám a pedagógus pályája – s nagy a felelőssége, hiszen a különleges történelmi helyzetekben valójában csak egy helyes út van, amire nem könnyű rátalálni, rálépni és útbaigazítást adni sem könnyű. Ma, több mint 2 évtized távlatából visszatekintve is akadhatnak még tisztázni való kérdések. Összegzésképpen szeretettel beszélt az iskoláról, több tanáráról elismerően: Bődi László, Kunos András, Szuhaj György, Szuromi József nevét tisztelettel említette.

A választmány döntésével az előadás-sorozat minden tagját a baráti kör tiszteletbeli tagjává fogadta, s az erről szóló okleveleket a jelenlevő volt előadók kézhez is vehették.

A közgyűlés záró momentumaként adta át a baráti kör az iskolának: az igazgató asszonynak, a tragikus sorsú dr. Nádor Jenő portréját. Így lette teljes az államosítást megelőzően Ág. hitv. Vajda Péter Evangélikus Gimnázium igazgatóinak arckép-sorozata. Pécsváradi Antal tanár úr méltatta dr. Nádor Jenő munkásságát, felidézte azokat a műveket, amelyekkel tanárként, könyvtárosként, igazgatóként és helytörténészként beírta nevét iskolánk, s városunk történelmébe. A kép felavatása, elhelyezése a későbbiekben, ünnepélyes keretek között történik majd.

A közgyűlés a már megszokott módon közös ebéddel, baráti beszélgetéssel zárult.

-RI-

Rászoruló gyerekeknek segít a Last Vegas cirkusz

Gazdagodott Szarvas kertvárosa