in ,

Szabad akaraton alapuló összefogás Békés megyéért

Békés megye 33 települése döntött úgy december 9-én, Kondoroson, hogy szabad akaratából összefogva, együtt képzeli el mind a pályázatokra való felkészülést, mind azok megvalósítását a jövőben.

A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklus új kihívások elé állítja Békés megyét is. A fejlesztési források lehívását szabályozó 272/2014. (XI.5.) sz. Korm. határozat lényegesen lecsökkentette a közvetett költségek pl.: projektmenedzsment, közbeszerzés) elszámolható mértékét. A jogszabály jelentős változásokat hoz a helyi önkormányzatok számára is. A projektmenedzsment költségeket azok csökkentésén túl akként szabályozza a Kormányhatározat, hogy a projektjavaslat kidolgozása és a projekt megvalósításának ideje alatti, projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja csak akkor számolható el, ha a kapcsolódó feladatokat 100 %-ban önkormányzati tulajdonú állami, önkormányzati költségvetési szerv, vagy nonprofit gazdasági társaság végzi el.

Békés megye települései a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) előkészítésének ideje alatt átfogó képet kaptak a TOP-ból finanszírozható önkormányzati fejlesztések megvalósításának gyakorlati lehetőségeiről, ezek ismeretében döntött úgy a Békés megyei települések több mint fele, hogy közösen képzeli el a fejlesztési elképzeléseik projektmenedzsmentjének megvalósítását.

2015. december 9-én, Kondoroson a KBC Nonprofit Kft. nyolc tulajdonosa, így Gyula, Békés, Szarvas, Kondoros, Körösladány, Vésztő, Sarkad és Dévaványa települések önkormányzatai írták alá a Társasági Szerződést, mellettük további 32 települési önkormányzat és Békés megye négy LEADER egyesületéből három jelezte együttműködési szándékát. Az eseményen mind a nyolc tulajdonos önkormányzat, továbbá 25 együttműködő település, valamint 3 LEADER egyesület jelent meg és írta alá ünnepélyesen a megállapodásokat.

A házigazda, Kondoros város polgármestere Ribárszki Péter köszöntötte a településvezetőket, örömét fejezve ki, hogy otthont adhatnak a kiemelt jelentőségű rendezvénynek. Majd Dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere emelte ki a szabad akaraton nyugvó együttműködés és koordináció alapelvét. Egy húron pendülünk – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy bár bizonyos esetekben a települések versengenek egymással, de Békés megye 40 települése mégis úgy döntött, hogy együttműködve hívja le az uniós forrásokat. Dankó Béla országgyűlési képviselő felemelő és példaértékű összefogásnak nevezte a KBC Nonprofit Kft. létrehozását, mellyel a résztvevő települések Békés megye lakosainak mintegy felét képviselik a szervezetben. Mint elmondta, csak így összefogásban lehet teljesíteni az igen komoly indikátorokat, emellett kihangsúlyozta, hogy képviselőként ő is segíteni fog, hogy a kezdeményezés sikeres legyen.

A megszólalók sorában végül Vantara Gyula, Békés megye fejlesztési biztosa hívta fel a figyelmet arra, hogy a településeknek a 2020 utáni időszakra is fel kell készülniük, hiszen akkor már nem lesznek 100 %-ban támogatott pályázatok, így hangsúlyozottan törekedni kell a munkahelyteremtő beruházásokra. Lázár János miniszter szavait idézte: – Az ügy ura az önkormányzat. Majd hozzátette, az önkormányzatiság megsértése nélkül nem lehet együttműködésbe kényszeríteni egyetlen települést sem, ezért is támogatja a KBC Nonprofit Kft. létrejöttét.

A KBC Nonprofit Kft. ügyvivő FEB elnöke Dr Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere lett, míg Izsó Gábort, Békés város polgármesterét és Dr. Mokán Istvánt, Sarkad város polgármesterét FEB taggá választották a tulajdonosok. A szervezet ügyvezetője Dr. Glózik Klára lett, helyetteséül Beleznai Róbertet választották.

Vélemény, hozzászólás?

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program volt az információs nap fő témája

Hagyományőrzés a Benkában