in ,

Ünnepi közgyűlés volt a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körében

Sonkoly János, Rágyanszky István és Bődi János
Sonkoly János, Rágyanszky István és Bődi János

Szarvason, a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre 2015. december 12-én ünnepi közgyűlést tartott, amelyen 45 egykori öregdiák vett részt.

A hagyományoknak megfelelően először a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium tanulói – karácsonyi hangulatban – ünnepi műsorral köszöntötték az iskola nyugdíjas tanárait és a hajdani diákokat.

Rágyanszky István a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körének elnöke a beszámolójában röviden értékelte az elmúlt esztendőben végzett munkát. Kiemelte, hogy a Kör folyamatos erkölcsi és anyagi támogatást nyújt az iskola sokoldalú tevékenységéhez. Az elmúlt időszakban pénzbeli hozzájárulást nyújtott a külföldi cserekapcsolatok keretében történő utazásokhoz, a különböző sportversenyeken, tanulmányi versenyeken való részvételhez.

A Gimnázium két nagyrabecsült tanára – Kunos András és Hantos Gusztáv – leszármazot-tainak együttműködésével alapították a Hantos-díjat és a Kunos-díjat. Az előbbit matematikából, az utóbbit a fizikából kiváló eredményt elért tanuló kaphatja meg. A hagyományoknak megfelelően a ballagási ünnepségen, ill. a tanévzárón kiosztották a Kör által gondozott díjakat is.

A Kör a gimnáziummal karöltve a hagyományápolás terén ismét példát mutatott a fiataloknak azáltal, hogy Dr. Nádor Jenő igazgatót ábrázoló festményt ünnepélyes keretek között avatták fel novemberben, a megújult iskolaépületben.

A Baráti Kör választmánya ebben ez év májusában határozatban döntött arról is, hogy az immáron hagyományossá vált „Én is voltam vajdás diák…” című sorozat előadóit tiszteletbeli taggá avatják. A „Tiszteletbeli Tag” címet eddig a következő öregdiákok kapták meg: Melis György, Dankó Pál, Dr. Dörnyei József, Papp László, Dr. Lovász György, Bencsik János, Árvai Pál, Sztrehovszky Zsuzsanna, Orosz György, Dr. Bakos Jánosné, Dr. Molitorisz Pál, Kondor Péter, Dr. Sindely Pál, Dr. Kutas Ferenc, Mótyán Tibor, dr. Hudák János, Gyuris János, Görgey Endre, Gaál Roland.

A napirendnek megfelelően a továbbiakban Rágyanszky István mint levezető elnök vezetésével alapszabály-módosításra és tisztújításra került sor. Rágyanszky István levezető elnök a közgyűlés napirendjének megfelelően bejelentette, hogy aktuálissá vált az alapszabály módosítása. A legfontosabb változások között szerepelt a Kör székhelyének megváltoztatása, illetve a kis létszámú tagsághoz igazodó kisebb létszámú elnökség és választmány módosítása.

Rágyanszky István elnök röviden ismertette az elmúlt 10 évet, amelyet a Baráti Kör elnökeként töltött. Megköszönte a leköszönő elnökségnek, választmánynak, számvizsgáló bizottságnak, a Kör teljes tagságának az elmúlt 10 évben folytatott támogató, együttműködő munkáját. Majd bejelentette, hogy a továbbiakban, – mint elnök -már nem kívánja folytatni ezt a tevékenységet, de ezután is dolgozni kíván a Körben, és segíteni kívánja az újonnan megválasztott vezetőség munkáját. Az Alapszabály rendelkezése szerint a közgyűlés egy elnök, egy elnökhelyettes, egy titkár, egy titkárhelyettes és egy jegyző személyéről, valamint az egyesület választmánya tagjairól és póttagjairól is szavazott.

A közgyűlésen az egyesület elnökévé Tóthné Jansik Erzsébetet, elnökhelyettesnek Molnár Béla Gyulát, titkárnak Sonkoly Jánost, titkárhelyettesnek Viszkok Tündét, jegyzőnek Dr. Darida Andrásnét választották meg.

A megválasztott egyesületi választmányi tagok: Kitajkáné Szántai Mária, Rágyanszky István, Tusjak László Andrásné, Vidácsné Szurgent Éva, Dr. Epresné Tolnai Mária. Egyesületi választmányi póttagok: Huszár Jánosné és Mészáros Tünde.

Az Egyesület Számvizsgáló Bizottságának tagjai: Dr. Bakos Jánosné, Varga Rezsőné és Dr. Krajcsovics János

Tóthné Jansik Erzsébet, a Baráti Kör újonnan megválasztott elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megköszönte a bizalmat, majd hozzátette: „Csupa 5-öst fogok mondani. 2015 van, 5-re végződik, 2×5 évig vettem részt az elnökség választmányi munkájában, 5 éve vezetem a jegyzőkönyvet. 1975-ben kezdtem a tanulmányaimat a Vajdában, Opauszky Mihály tanár úr osztályában. Árvai tanár úr emlékezéseiben olvastam, hogy 1925-ben merült fel az akkori öregdiákokban az a gondolat, hogy meg kellene alapítani a Vajdás diákok körét, ami a következő évben meg is történt. A mostani megválasztásom öt évre szól. Minden igyekezetemmel arra fogok törekedni az elkövetkező öt évben, hogy a Baráti Kör múltjához méltóan, a múltat tisztelve a vajdás szellemiséget folytassam.”

Dr. Sindely Pál hozzászólásában elmondta, hogy mint tanár, ő is szereti az ötösöket! Jelképesen Rágyanszky Istvánnak egy ötöst adott eddigi munkájáért és Tóthné Jansik Erzsébetnek a jövőre vonatkozó gondolataiért adott egy ötöst.

Az ünnepi közgyűlésen határozat született arról is, hogy a jelenlévők javaslata alapján, Rágyanszky Istvánt a Kör tiszteletbeli elnökévé egyhangúlag megválasztották.

A hagyományoknak megfelelően ezt követően, az „Én is voltam vajdás diák…” sorozat keretében Bődi János mondta el visszaemlékezését. Az 1967-ben végzett, Vajda-díjas diák, meghatódva és szeretettel emlékezett vissza gimnáziumi éveire. Tisztelettel emlékezett tanáraira, akik nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy sikeres felvételi után kiemelkedő eredménnyel végezze egyetemi tanulmányait, kiváló mérnök, kiváló vállalkozó legyen. Bemutatta vállalkozása eredményeit, elismeréseit. Hálája jeléül bejelentette, hogy a Vajda Péter Emlékdíj anyagi forrásainak bővítésére 1.000.000 Ft-os felajánlást tesz, – azaz 100.000 Ft-ra emeli 10 évig a díj összegét.

Rágyanszky István levezető elnök és Kitajkáné Szántai Mária megköszönte a nagylelkű felajánlást és további sok sikert kívánt Bődi Jánosnak. Ezt követően az igazgatónő vetítettképes előadáson mutatta be a gimnáziumban folyó munkát. Tájékoztató hangzott el az iskola helyzetéről, a mindennapi eseményekről és az ezekkel kapcsolatos feladatokról, tervezett programokról, várható eseményekről.

Befejezésként, ugyancsak a hagyományoknak megfelelően az ünnepi közgyűlés tagjai fehér asztal mellett, a Darida István vajdás öregdiák és szakácsai által készített szarvasi körömpörköltet fogyasztották el, baráti beszélgetések közepette.

Dr. Sindely Pál

Fotók: Bencsik Ernő

Vélemény, hozzászólás?

Ismét várja a korcsolyázás kedvelőit a Vidám Szarvas Jégpálya

Mindenki karácsonya: Köszönet a mindennapok küzdelméért