in ,

Költségvetés: Kevesebb pénzből gazdálkodik Csabacsűd

Ülésezik a csabacsűdi testület
Ülésezik a csabacsűdi testület

Hat képviselő jelenlétében, egyhangúan szavazta meg a csabacsűdi képviselő-testület a 2016-os év költségvetését. Közvetlen az ülést megelőzően a vagyonnyilatkozati vizsgálóbizottság tartott rövid egyeztetést, melynek keretében ismertették a fejleményeket.

– Valamennyi képviselőtársunk eleget tett a törvény által meghatározott vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének, ezeket időben leadta mindenki – tájékoztatta az önkormányzatot Gilanné Radványi Rózsa képviselő.

A testület három napirendi pontot és több bejelentést tárgyalt. A véleménycserék előtt röpke ünnepélyes pillanatoknak lehettünk tanúi, az önkormányzatiság 25. évfordulója alkalmából. A dátum még szeptemberre nyúlik vissza, amikor valamennyi képviselő emléklapban részesült. Bobvos Péter ekkortájt külföldön tartózkodott, ezért elismerését Molnár József polgármester az ülés keretében nyújtotta át.

– A költségvetés tervezett főösszege 292 millió 102 ezer Ft, ami már tartalmazza a hivatal költségvetését is. A tartalékösszeg 37 millió 682 ezer Ft, ebből az általános célú tartalék 4 millió 95 ezer Ft. A háziorvosi szolgálatra 10 millió 29 ezer Ft, míg a közművek fejlesztésére 23 millió 558 ezer Ft került megállapításra – ismertette a főbb paramétereket Bencsik Gábor gazdasági vezető.

A tavalyi évhez képest három új feladatkört lát el az önkormányzat: a családsegítő szolgálatra 2,5 millió Ft-ot, a tanyagondnoki szolgálatra 3 millió Ft-ot különített el. Kötelező feladatként jelentkezik továbbá a hátrányos helyzetű gyerekek szünidei étkeztetése, amire 160 ezer Ft-ot biztosít a költségvetés. Másik jelentős változás, hogy a szociális kiadásokra biztosított összeg nagymértékben, mintegy 6 millió Ft-tal – 12 millió 531 ezer Ft-ra – emelkedett.

Az előirányzatok között közel 48 millió Ft személyi, 67 millió Ft szerepel dologi kiadásokra, valamint 3 millió Ft-ot útépítésre. Az elképzelések között megtalálható 500-500 ezer Ft tervek készítésére, ill. az állati hulladéklerakó rekultivációjára. Eszközbeszerzés előreláthatólag 660 ezer Ft-ból valósulhatna meg, míg a közművek rekonstrukciója 3 millió 429 ezer Ft-ból.

A 2015-ös évi költségvetéssel párhuzamba állítva – 523 millió 876 ezer Ft – elmondható, hogy az idei összeg jelentősen alacsonyabb. Ennek oka annak a korábbi 260 millió Ft-os fejlesztési kiadásnak a hiánya, amely túlnyomórészt a szennyvízcsatorna beruházást jelentette.

– Reményeink szerint egy olyan költségvetés született, amely zökkenőmentes ellátást biztosít mind a kötelező önkormányzati, mind a társulási és önként vállalt feladatok esetében – mondta Molnár József polgármester zárszavában.

Döntött a testület az orvosi lakás felújításának részletiről is. Úgy határoztak, hogy központi fűtésszerelésre, villanyszerelési munkálatokra, ablakcserére, a padlóburkolat cseréjére és a fürdőszoba felújításra szorítkoznának, ill. a külső homlokzatjavítás és járdaépítés is történne. Következő lépésben árajánlatot kérnek, és ennek függvényében döntenek a kivitelezőről.

Tárgyalták végül a falunapi sztárfellépő személyét. A képviselők – rendezvény hangulatához illeszkedve – a mulatós zenének engedtek teret, így szóba került Matyi és a Hegedűs valamint Csocsesz neve is, akiket a közeljövőben árajánlattal keresnek meg.

Vélemény, hozzászólás?

Személygépkocsi kerékpárossal ütközött a 44-esen Szarvas belterületén

Nordic walking

Új sportágbemutató lesz vasárnap: nordic walking