in ,

Az égiek is áldásukat adták a felújított Középhalmi Idősek Klubjára

Sátrak oldaláról lezúduló eső, esernyő alatt sürgölődő munkatársak, reménykedve az ég felé vetődő tekintetek – ez a látvány fogadta a Középhalmi Idősek Klubjához érkezőket. Hosszú hónapok erőfeszítései után ugyanis június 5-re tűzték ki a felújított épület átadásának napját, az időjárás azonban némileg átalakította a forgatókönyvet.

Az ünnepség a Szarvasi Evangélikus Ótemplomban vette kezdetét, ahol hálaadó istentisztelet keretében Gáncs Péter püspök hirdetett igét. Ezt követően a hívek felkerekedtek, ki-ki autóval vagy busszal a rendezvényhelyszín felé vette az irányt.

– Az Emberi Erőforrások Minisztériuma írta ki ezt a pályázatot, amit elolvasva úgy éreztük, hogy nekünk szól. Egy 40-50 millió Ft közötti tervet tettünk az asztalra, és 27 millió Ft-ot kértünk a megvalósításhoz. Sajnos nagyon sokan nyújtották be igényüket, ezért csökkentett összeget, 7,5 millió Ft-ot ítéltek meg számunkra. Az országos evangélikus egyház további 7 millió Ft-ot biztosított, a diakóniai alap 11 millió Ft-ot tett hozzá, az intézmény önereje pedig 6 millió Ft volt – részletezi a beruházás financiális hátterét Lázár Zsolt esperes.

A klub 2007-ben nyitotta meg kapuit. A többfunkciós intézmény 30 főnek kínál hetente hat alkalommal szabadidős foglalkozásokat, és istentiszteleti alkalmak is helyet kapnak a falak között. Emellett itt található a Szeretetszolgálat két tanyagondnoki szolgálatának központja is, amit a külterületen élők közül sokan vesznek igénybe.

– Alig ismerünk rá a klubra – áradozik Schuszter Zoltánné, aki kollégáival karöltve mindent megtett, hogy második otthonuk megszépülhessen. Nagyon sok munkánk volt benne: rendbe hoztuk az udvart, bútort választottunk, virágot ültettünk, festettünk, és ha kellett, takarítottuk az építési maradványokat. A klub az átépítés alatt egyetlen napig sem szünetelt. Volt olyan időszak, amikor nem volt tető, de a gondozottak ilyenkor bevonultak az egykori tanári lakba, és ott beszélgettek – emlékszik vissza a gondozónő a kisebb-nagyobb áldozatokat követelő hónapokra.

A több mint 33 millió Ft-os fejlesztés keretében kicserélték a nyílászárókat és felújították a tetőt. Emellett sor kerülhetett a külső homlokzat javítására, festésére, akadálymentes rámpa, előtető és előlépcső, térburkolat, járda épülhetett, valamint új bútorzatot vásároltak.

– Külön örömömre szolgál, hogy a szarvasi evangélikusok átvállalták azoknak a feladatoknak a jelentős részét, amik egykor az egyház feladatai közé tartoztak: az oktatást, az idősekről és a betegekről való gondoskodást. Ezek közül fokozatosan több olyan intézmény újult már meg, melyek ezen tevékenységek infrastrukturális feltételeinek az ellátásához szükségesek. A mai nap ennek egy jó példája – adott hangot véleményének Hodálik Pál alpolgármester, miközben körbejárta a régi-új helyiségeket.

Az evangélikus egyháznak további tervei vannak Középhalomra vonatkozóan. Pályázati forrásból foglalkoztatási centrum és biogazdaság kiépítését célozzák meg, ill. kibővítenék a szenvedélybeteg missziót is.

Az égiek végül megkegyelmeztek az ünneplőknek. Miután a fentről jövő áldás is megérkezett, – alig néhány óra alatt mintegy 40 mm-nyi csapadék formájában – a vendégsereg a tisztuló ég alatt fogyaszthatta el a házias birkapörköltet, amiből hatszáz adagnyi készült a bográcsokban.

Vélemény, hozzászólás?

Vajdások a Velencei-tó körül

Többszörös túljelentkezés a musicalválogatáson