in , ,

Az innováció jegyében meghirdetett tanév a GFF szarvasi gyakorlójában

2016. augusztus 31-én Veni Sancte tanévnyitó szentmisét követően,​ tanévnyitó ünnepi alkalmán hirdette meg Gyakorló Digitális-Suli 2.0 programját a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolája.

Ft. dr. Kozma Gábor rektor, az intézmény fenntartója és Bíró Gyula igazgató, az intézmény vezetője bejelentette, hogy a 2016/2017 tanév kezdetével minden első és ötödik osztályos tanuló tablettel kezdi meg tanulmányait a Gyakorlóiskolában. Az online tanulási tér megteremtése, a saját tananyagfejlesztés, a tanítási órák minél nagyobb fokú IKT eszközökkel való támogatása a kormányzati üzenettel összhangban valósul meg a főiskola gyakorló iskolájában. 2018-ig felmenő rendszerben minden tanuló digitális eszközt kap használatba az intézményben. Az elsős beiratkozó gyermekek ettől a tanévtől tableteket kapnak, a fölsőbb évfolyamok lépcsőzetesen veszik át digitális eszközeiket. Örömmel jelentették be, hogy október hónapban elkészül az intézmény szabadtéri, fedett, műfüves kondi parkja, és hosszú távú együttműködést készítenek elő egy sportszerforgalmazó céggel, ami az intézményben működő sport és egészségnevelést támogatja.

A tanévnyitó ünnepélyen ft. dr. Kozma Gábor diakónus-rektor megáldotta az intézmény zászlóját. Az intézmény jelmondatául Don Bosco gondolatát választották: “Járjátok az erény útját, és szívetekben béke lesz!”

Az intézmény igazgatója bejelentette, hogy a nyár folyamán az egyházügyi államtitkárság támogatásával új hittantermet, játszóházat alakíthattak ki, ezzel megújítva az intézmény egyik teljes szakaszát. Új szaktantermeket vehettek birtokba a Gyakorló Iskolások a Pedagógiai Kar épületében, a tanév kezdetétől új természettudományos labor, és technika-művészetek tanterem támogatja az intézményben folyó oktató-nevelő munkát. A nyár folyamán közel négy millió forintos önerő felhasználásával új bútorokat, új technikai eszközöket, laptopokat, projektorokat vásároltak az intézményben.

A fenntartó főiskola és az intézményvezetés mellett Gaál Roland Járási Hivatalvezető úr is örömteljesnek nevezte, hogy először “kibocsátó intézmény” a Gyakorló, hisz első alkalommal ballagnak nyolcadik osztályosaik. Az intézmény jó személyi és tárgyi feltételekkel kétszáztíz Gyakorló Általános Iskolás és százhúsz Gyakorlóóvodás gyermekkel kezdhette meg a nevelési/tanítási évet a Szeged-Csanádi Egyházmegye szolgálatában.

Bíró Gyula 2021. július 31-ig kapott igazgatói kinevezést az államtitkárság jóváhagyásával, a fenntartó Gál Ferenc Főiskolától, és 2021-ig vehetett át igazgatóhelyettesi megbízást augusztus hónaptól Koppányiné Langó Zsuzsanna vezetőtanár. Dr. Kozma Gábor rektor bejelentette, hogy címzetes főiskolai címeket adományoz a Gyakorlóintézmény munkatársainak a központi tanévnyitó keretében, így főiskolai tanársegédi kinevezést kap Huszár Istvánné igazgatóhelyettes, vezetőtanár, és Gyekiczki Istvánné szakvezető óvodapedagógus, főiskolai adjunktusi kinevezést kapott Bíró Gyula igazgató, vezetőtanár.

Az elsős gyermekeket az intézmény igazgatója a Gyakorló polgáraivá fogadta, és beszédében közös gondolkodásra, közös „elöl lépésre” bíztatta a megjelent szülőket az intézmény polgárait. Az igazgatói beszédben hangsúlyozta, nem a legnagyobbak akarnak lenni, de a legjobbak abban, hogy korszerű, a digitális kor kihívásainak megfelelő tanulói környezettel, felkészült és innovatív tanári-nevelői testülettel a hazai pedagógusképzés kormányzati elvárásaival egybehangzóan egy más típusú, az idegen nyelveket és az infokommunikációs technológiai tudást kiemelő kompetencia alapú tudást és jártasságot jelentő iskolát építenek. A sport, a művészet hangsúlyos szerepet kap változatlanul az intézmény életében, de a meghirdetett vezetői program azt is láttatta, hogy a tudás újradefiniálásának is ideje van. „Elől lépni!” – tudásban, szakmai alázatban, szolgálatban, újító erőben – hangzott el.  „A dolgok kezdete, ha makacsul gondolunk rá”. A gyakorlóban a gondoláson túl a tettek, ami erőssé teszi a „Mi” érzését. Persze kölcsönösen becsülve mások értékeit is, definiálja magát a jövőnek a jelen.

Az intézmény üdvözölte új és régi munkatársait, szakmai alázatot kérve, azt a gyermek- és emberközpontú pedagógiát megőrizve, aminek – ahogy az intézményvezető fogalmazott – több, mint ezer éves garanciája a kereszténypedagógia és az egyházi intézményi fenntartás. A Kar és a Gyakorlóintézmény minden fejlesztésének prioritása a nemzet ügyének szolgálata, a nevelés és az oktatás értékeinek őrzése, innovációinak támogatása, fejlesztése.

Uhljár Luca gyógyszerész egyetemi hallgató, az iskola volt tanulója visszaemlékezett gyakorlós éveire, és biztató mondatokkal indította a tanévben a intézmény mostani tanulóit.

Ft. Seidl Ambrus katolikus plébános atya ez évi üzenete: „Tömör lelkekre van szükség!”

Az iskola tanévnyitóján műsorukkal szolgáltak az első és ötödik osztályos tanulók, és nevelőik.

Sz.Zs.

Vélemény, hozzászólás?

Babák Mihály polgármester és Melis Zsuzsi

A közönség és a szarvasiak számára Melis Zsuzsi volt a legszebb

Sóstai Gábor

A második 45 perc játékot nyomokban sem tartalmazott