in , , ,

Az adócsomag mellett rengeteg változás várható jövőre

Dankó Béla
Dankó Béla

Az Országgyűlés 2016. november 22-i ülésnapján számos törvényjavaslatot tárgyalt és fogadott el. – számolt be Dankó Béla országgyűlési képviselő.

A dohányzás visszaszorításával összefüggően módosított egyes törvényeket, melynek célja, hogy a piacon újonnan megjelenő dohánytermék fajták (elektromos cigaretta, hevítéssel működő dohánytermékek, patronos termékek) kereskedelmét is ellenőrzött keretek közé szorítsa a fiatalok védelme érdekében.

Számos pozitív intézkedést tartalmaz a jövő évi adócsomag. Az áfában az alanyi mentesség értékhatárának 6 millióról 8 millió forintra emelése nemcsak adómegtakarítást, hanem jelentős adminisztrációcsökkentést is jelent. Jövőre a kétszeresére – 6 millió forintról 12 millióra – nő a KATA bevételi határa. Az első házasoknak 24 hónapig – gyermekáldás esetén is – jár a havi 5 ezer forintos állami “nászajándék”. Jövőre senkinek nem kell a kamatjövedelem után 6 százalékos mértékű ehot fizetnie. Az étel- és italautomaták a piaci szereplők kérésére az úgynevezett automata felügyeleti egység (AFE) nélkül még 2017. június 29-ig üzemeltethetőek. Szintén a piaci igényeknek megfelelve az új jövedéki adótörvény főbb rendelkezései 2017. április 1-jén lépnek majd hatályba

A Ház megszavazta a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosítását, mellyel tovább folytatódik az állampolgárok és vállalatok adminisztratív terheinek csökkentése. 2017. július 1-jétől bármely járási vagy kerületi hivatalnál be lehet jelenteni a lakó- és tartózkodási helyet. Új elem, hogy a legjellemzőbb közüzemi fogyasztásmérőket egyidejűleg olvassák le, így a fogyasztónak csak egyszer kell rendelkezésre állnia. Gyorsulnak a lakástakarék-pénztári kifizetések a vásárlások és felújítások gyorsítása érdekében, az időtartam két hónapra csökken. Az egyszerűen megítélhető ügyeknél – egyebek mellett közúti bírságolásnál – életbe lép az automatikus döntéshozatali eljárás, a hatóságok és szakhatóságok között pedig kizárólagos lesz az elektronikus kapcsolattartás. A hatóságok a továbbiakban közvetlenül is jogosultak lesznek ügygondnokok kirendelésére, a gyámhivatali, egészségkárosodási, gyermekfelügyeleti támogatások felülvizsgálati eljárásai pedig az orvosi vizsgálattól függetlenül lezárulhatnak.

November 30-ával létrejöhetnek a tankerületi központok az oktatási tárgyú törvények módosítása révén. Megkezdődhet a Klik szétválása 58 tankerületi központra, hogy az ezzel összefüggő fenntartóváltást az érintett köznevelési intézményeknél végre lehessen hajtani.

Változik a honvédelmi törvény. A lőfegyveren kívüli kényszerítő eszközök köre kiegészül az elektromos sokkolóval. A döntés értelmében az állampolgárok önkéntesen részt vehetnek a honvédelmi felkészülésben. A honvédség közreműködik a Magyarország területén kívül közvetlenül fenyegető háborús cselekmények, fegyveres konfliktusok esetében bajba jutott magyar állampolgárok mentésében, hazatérésük biztosításában, az evakuálás végrehajtásában. Arról is rendelkezik a módosítás, hogy a honvédség személyi állományába tartozó közalkalmazottak jubileumi jutalmának alapjául szolgáló illetmény kiszámításakor figyelembe veszik az az ágazati pótlékot is. Köztestületi formában január 1-jével létrejön a Honvédelmi Sportszövetség.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény módosítását is elfogadta a Parlament. A javaslat a gépjármű átalány fizetés lehetőségének kiterjesztését a kishaszon-gépjárművekre és az autóbuszokra, a belföldön hulladékká vált termékek újrafelhasználásra előkészítését és a használt termék újbóli felhasználásra történő előkészítésének ösztönzését, az adminisztráció csökkentését, a feltárt joghézagok megszüntetését célozza.

Fontos intézkedéseket fogalmaztak meg abban a törvénymódosításban mely az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének, behurcolásának és terjedésének megelőzésével, és kezelésével foglalkozik.

A polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat elfogadásával létrejött a perhatékonyság rendszerszintű biztosítása, olyan szabályozás kialakítása, ami minden jogkereső számára előreláthatóbb, tervezhetőbb, kiszámíthatóbb pert eredményez.

A szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló törvény módosítása révén egyszerűsítenek a szőlőtermő területek más célú hasznosításának szabályain, valamint a szőlő kivágása esetére vonatkozó szabályokon. A szőlőbetegségek megelőzése érdekében szigorodnak a művelési kötelezettségre vonatkozó szabályok.

A hegyközségi törvény módosításával pedig szigorodnak a származási bizonyítványok kiadásának szabályai, vagyis a szőlőterületek eladása vagy bérbeadása esetére a hegyközségi tagok számára előnyt biztosító elővásárlási, illetve elő-haszonbérleti szabályokat pontosít.

A Rendőrségről, valamint az elektronikus hírközlésről szóló törvénymódosítás a kiemelten fontos létesítmények körét és a rájuk vonatkozó szabályokat határozza meg. A rendőrség a harmadik országbeli személyek ujjnyomatát a terrorizmus elleni fellépés érdekében a határrendészeti nyilvántartás részeként kezelheti. Az Országgyűlés szigorította a feltöltős SIM-kártyákra vonatkozó szabályokat. Az előre fizetett szolgáltatások előfizetője az előfizetését nem értékesítheti tovább, és másnak csak akkor adhatja át, ha – a beazonosításhoz szükséges adatokkal együtt – a szolgáltatót előzetesen tájékoztatta. Ennek elmaradása esetén utóbbi 15 napos határidővel felmondhatja a szerződést.

Egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról fogadott el javaslatot az Országgyűlés. A Javaslat célja a tervezet mellékletében felsorolt közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása feladatának átadása mellett, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges állami tulajdonú, közpark, park ingatlanok, illetve ilyen funkciót betöltő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása.

November 22-én az Országgyűlés megszavazta az Alkotmánybíróság 4 új tagját, valamint elnökének dr. Sulyok Tamást választotta.–foglalta össze Dankó Béla országgyűlési képviselő.

Varnus Xavér

Angyali hajnal Bachhal, Varnus Xavérral és Bärnkopf Balázzsal

Földesi Zoltán

Elnökválasztásról, alaptörvény-módosításról, helyi ügyekről