in , ,

Zalai Mihály: 2016-ban nem dolgoztunk hiába

Hegedűs Éva és Zalai Mihály
Hegedűs Éva és Zalai Mihály

Az elmúlt időszak közéleti-politikai történéseit értékelte a Körös Televízió stúdiójában Zalai Mihály. A Békés Megyei Közgyűlés elnöke kitért a TOP-os fejlesztések várható lefolyására, a települési és megyei értéktárak terén történt előrelépésekre, valamint a külhoni kapcsolatok terén elért eredményekre. Az aktualitások sorából reagált a Simonka György országgyűlési képviselő körül kialakult vitára, ami szerinte hamarosan lecsillapodik.

A pályázatokkal kapcsolatban rámutatott, eddig 36 milliárd Ft értékű felhívás jelent meg Az értékelés jelenleg is folyamatban van, ill. a közútfejlesztés vonatkozásában már eredmények is születtek. Ez utóbbi 3,7 milliárd Ft-ot tesz ki, és azokra az utakra lehet fordítani, amelyek szállítási szempontból fontosak. Az összegből 25 km hosszúságú útszakasz újulhat meg.

Hangsúlyozta, a közgyűlés végig vállalta a konfliktusokat és párbeszédeket kezdeményezett, amelyekkel a megye szereplői közötti érdekharcokat igyekezett kiegyensúlyozni. Ennek ellenére azt is látni kell, hogy vannak olyan polgármesterek, akik jelenleg úgy érzik, vesztesei lesznek a TOP-nak.

– Mindenkit türelemre intenék. Következő év elején már megszületnek azok a támogatói döntések, amik alapján már látható, hogy ki, melyik pályázatban lett sikeres. Nagyjából 3,5-szer nagyobb túljelentkezés van, vagyis reálisan minden harmadik projektötlet futhat majd be – érzékeltette a tét nagyságát.

Újításként a közgyűlés közel 10 milliárd Ft-ot különített el a leghátrányosabb helyzetű járások számára, ez esetben a sarkadi és a mezőkovácsházi járások irányában. Erre azért is volt szükség, mert ha az érintett járások lakosságarányosan részesülnének a forrásokból, tovább nőne a szakadék a többi településsel szemben.

Mint mondta, a 2007-13-as ciklusban megjelent pályázatokkal ellentétben ezek a felhívások a fenntarthatóságot helyezik előtérbe, vagyis nem a jövőben remélhetőleg nem lesznek üresen tátongó, kihasználatlanul álló ingatlanok és funkciójukat vesztett elképzelések.

A pályázatok csúszását részben azzal magyarázta, hogy a korábbi regionális rendszert teljes mértékben át kellett alakítani. Megszűntek a regionális fejlesztési ügynökségek, az értékelést végző közel háromezer szakembert pedig a nyár során alkalmazták. Mindez két-három hónap időveszteséget jelentett, ami azt eredményezte, hogy konkrétumokról csak a következő évben lehet beszélni.

A foglalkoztatás tekintetében rámutatott, kettős tendencia érződik a megyében. Az egyre csökkenő munkanélküliség mellett ugyanis munkaerőhiány is jelentkezik. Ennek kezelésére a vállalkozások, civilek és a tudományos élet szereplői részvételével létrejöttek a települési és a megyei foglalkoztatási paktumok. Ezek keretében jövőre olyan képzések indulnak, elsősorban hátrányos helyzetűeket megcélozva, amelyek elősegítik az elhelyezkedést. Emellett komoly bértámogatások is várhatók azzal a céllal, hogy tovább javuljanak a foglalkoztatási esélyek.

A Szarvast és térségét illető potenciális fejlesztésekkel kapcsolatban kitérő választ adott. Mindössze annyit árult el, hogy a komoly szakmai előkészítettség és a nagyszámú pályázat alapján feltételezhető, nagyobb lesz a nyertes pályázatok aránya is.

A Hungarikum mozgalmat érintve kifejtette, Békés megye jól teljesít. 75 településből jelenleg 45-ben alakult meg a Helyi Értéktár Bizottság, ami az országos átlag duplája. Eddig összesen 705 értéket vettek lajstromba, ami kapcsolódási pontot jelent mind a múlt és a jelen, mind pedig a települések között. Meglátása szerint a rendszerezett és megfelelően promotált értékek erősíthetik a turizmust, valamint gazdasági és kulturális haszonnal is járhatnak.

– Szeretnénk a jövőben ezeket a termékeket egy olyan megyei brand alá vonni, ami segítheti a piacra jutásukat. A szeptember elején rendezett első megyenap is azt a célt szolgálta, hogy kiderítsük, mekkora igény mutatkozik a Békés megyei kézműves termékekre. Annyira elégedettek voltak a nap végén a termelők, hogy biztos vagyok benne, akik ott voltak, jövőre is jönni fognak, és talán tovább bővül a kör – részletezte az eddigi eredményeket.

A külhoni kapcsolatokat illetően már kevésbé elégedett. A szlovákiai testvérmegyei kapcsolat kialakításában ugyanis megrekedtek, előremozdulást csak a következő év elején remélnek. A székelyföldi kapcsolatok továbbra is virágzóak, a közeljövőben pedig 12 területre bontva programok indulnak el. A romániai-magyar, ún. INTERREG program 8 határmenti megye együttműködésén alapszik. Mint mondta, az elmúlt két év kevésbé volt látványos, javarészt tárgyalásokkal telt. Év végére jutottak el oda, hogy az első pályázati felhívások megszülettek, év elején pedig 11 milliárd Ft értékben lesznek elérhetőek.

Hangsúlyozta, az indonéz kapcsolat is előremutató. Ezt erősítette Észak-Szumátra tartomány kormányfőjének novemberi látogatása is. Elsősorban a felsőoktatás – diákcsere program – és a gazdaság terén látnak együttműködési lehetőséget, egyebek mellett a vasútépítés, a halászat jelenthet olyan kitörési pontot, ahol az ázsiai országnak magas szakmai hozzáadott értékre van szüksége.

A beszélgetés végén reagált a Simonka György körül kialakult politikai feszültségre is. Mint mondta, ezt a vitát a közgyűlésen belül két éve követik figyelemmel és próbálják kezelni.

– Én korábban települési önkormányzatnál dolgoztam. 12 évig voltam önkormányzati képviselő, négy évig a városvezetés része voltam alpolgármesterként. Nem látok abban semmi kivetnivalót, ha valaki erőteljesen kiáll a saját településéért. Itt, Szarvason ugyanezt látom Babák Mihály polgármesternél. Ennek a városnak a vezetői is nagyon erőteljesen kiállnának az érdekeik védelmében, ha azt gondolnák, hogy a megyei önkormányzat valamit másképp lát. Én inkább egyfajta türelmetlenséget látok, amit azt gondolom, az idő meg fog oldani – kommentálta a napokban országos érdeklődést övező hírt.

Összességében azt látja, nem dolgoztak hiába. A 2012-13-as évekhez képest ugyanis nagyon nagy feladatot, figyelmet és felelősséget kapott a munkájuk, amit igyekeznek megszolgálni. Elégedett a több mint 40 főt számláló apparátus munkájával: 177 projekt esetében vállalták a konzorciumi partner szerepét, a későbbikben pedig a projektmenedzseri feladatokat is ellátnak.

Vélemény, hozzászólás?

Fehér Jánosné (jobbról)

Fehér Jánosné: A legfontosabb, hogy a nyelv ne haljon ki

Adventi játszóház a nagycsaládokért