in ,

Újabb testvértelepüléssel gazdagodhat Csabacsűd

Tovább szeretné bővíteni a testvértelepülések sorát Csabacsűd. A felvidéki Csata község mellett az erdélyi Makfalva felé nyitottak, akivel néhány éve szorosabb kapcsolatot ápolnak. Ennek folytatásaként tavaly egy négyfős csabacsűdi delegáció látogatott el az ottani székely majálisra, a makfalvai küldöttség pedig a nemzetközi kukoricanapra és a csabacsűdi falunapra kapott meghívást. A Maros megyében fekvő község Kis-Küküllő középső szakaszának egyik legjelentősebb települése, lélekszámban nagyságrendileg megegyezik Békés megyei szomszédjával.

– Erre vonatkozóan a képviselő-testület legutóbbi ülésén egy szándéknyilatkozatot fogadott el, és azt érezzük, hogy a makfalvaiak is fogadókészek – tájékoztatott Molnár József polgármester.

Rámutatott, a körvonalazódó kapcsolatot találkozások formájában is erősíteni szeretnék. Döntés született ugyanis arról, hogy pályázatot nyújtanak be a Bethlen Gábor Alaphoz, amely kölcsönösen lehetővé tenné a gyermekek utaztatását és táboroztatását. Nyertes projekt esetén 10-15 általános iskolás tanuló juthatna el a festői szépségű tájra, ismerkedhetne az ottani nevezetességekkel és a külhoni magyarokkal, ill. vendégül látnák az erdélyi gyermekeket is.

A január 31-i ülésen a napirendi pontok között foglalt helyet a Szlovák Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás, ami elsősorban az adminisztratív feladatokban történő segítségnyújtásra, szakmai és pénzügyi útmutatásra irányul.

Tárgyalta a képviselő-testület 2017. évi munkatervét is. Ezek alapján előreláthatólag tízszer ülésezik a helyi önkormányzat, a szám azonban garantáltan emelkedni fog. Ezt támasztja alá, hogy már ebben a hónapban is két alkalommal ült össze a testület, az előző évben pedig összesen 39 ülésen 20 rendeletet és 290 határozatot alkottak. A Csabacsűdi Szlovák Önkormányzat sem tétlenkedett: egy év alatt 19 testületi ülést tartottak és 150 határozatot hoztak.

Elfogadta a testület a közbeszerzési tervét is, egyelőre azonban nem rendelkezik ilyen jellegű projekttel. Hosszútávú terveik között szerepel az egészségház, a konya és a községháza felújítása valamint a piactér kialakítása, amelyekre vonatkozóan várják a TOP-os kiírásokat.

A költségvetés előkészítésre vonatkozóan határoztak arról, hogy az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működéséhez lakosonként 20 Ft-tal járulnak hozzá. A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás esetében ez az összeg fejenként 38 Ft, amit települési szinten 68900 Ft-ot tesz ki. A szervezet feladata volt kilenc településen a szeméttelepek rekultivációja, jelenleg pedig a fenntartási időszak zajlik. Emellett emelkedik a Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére biztosított járművek bérleti díja is. A cég egyébként az idei évtől új telephelyen, a Kossuth Lajos és a Táncsics Mihály utca sarkán található volt vízműtelepen folytatja működését.

A bejelentések között szó volt többek között a polgármester szabadságtervéről, a Rákóczi Szövetség támogatói kérelméről és pályázatokhoz kapcsolódó döntésekről is.

A település első embere hozzátette, az elmúlt hetek változásaihoz tartozik az is, hogy a napközis konyha 2017. január 1-jétől Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha néven működik tovább. Az intézménnyé alakítást a törvényi változások indokolták, mivel a központi költségvetésről szóló törvény úgy rendelkezik, hogy csak akkor vehető igénybe normatíva, ha az étkeztetés intézményi keretek között történik. Ellenben sajnálatos módon a törvény azt nem teszik lehetővé, hogy a szociális ellátásában résztvevők Csabacsűdön készült ételt kapjanak.

Vélemény, hozzászólás?

Ambrus Zoltán

Ambrus Zoltán bádogos kapta idén a Tisztes Iparos kitüntetést

Babák Mihály és Babák Zoltán

A digitális fejlődésben látja a város kitörési pontját a Fidesz jelöltje