in ,

Munkaprogramot és költségvetést fogadott el a megyei képviselő-testület

Idei első soros ülését tartotta a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése. A megyegyűlés egyik fontos napirendi pontja a 2017-es költségvetés elfogadása volt.

A közgyűlés első perceiben a képviselők a két ülés között tett, a megyei önkormányzatot érintő tárgyalásokkal, tanácskozásokkal kapcsolatosan az Indonéz delegáció látogatásának fejleményeiről, illetve az INTERREG programmal kapcsolatosan kértek részletes tájékoztatást.

Napirenden szerepelt a közgyűlés múlt évi nemzetközi programjának végrehajtásáról és az idei nemzetközi program elfogadásáról szóló beszámoló. Ennek kapcsán fontos a települések testvér-települési kapcsolatainak erősítése, valamint kiemelendő a külügyminisztérium nemrégiben született döntése, mely alapján tíz új határátkelőt – négyet Békés megyében – nyitnak meg alkalomszerűen a hét végétől a magyar-román határon. A képviselők véleménye egyöntetűen az volt, hogy ez fontos lépés, azonban dolgozni kell azon, hogy ezek az alkalmak gyakoribbak legyenek, esetleg véglegessé váljon ezen határátkelők működése.

Legfontosabb napirendi pont az idei költségvetés elfogadása volt, amiben kötelező és önként vállalt feladatokra is biztosítva van a forrás. Kötelező feladata a Békés Megyei Önkormányzatnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban való közreműködés. Jelen pillanatban 175 települési pályázatot koordinál a megyei önkormányzat, ehhez egy ütőképes projektmenedzsmenti csoportot állított fel annak érdekében, hogy minél eredményesebb munkát végezhessenek. Önként vállalt feladata a közgyűlésnek a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás. Zalai Mihály megyei elnök kiemelte: kevés megye csatlakozik a pályázathoz, a Békés Megyei Önkormányzat azonban 2017-ben is támogatta a rászoruló diákokat. A múlt évi költségvetésben, a működési kiadások terhére összesen 6.700.000 forint összeget különítettek el, amiből a 2017. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott 57 település diákját tudták segíteni. A megyei önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni a civil szervezeteket, alapítványokat, erre a célra az idei költségvetésben is mecénási keretet különítettek el.

A megyegyűlés bejelentésekkel zárult, melyből kiderült, hogy a testület következő soros ülése április 13-án lesz.

Megvannak a szarvasi Oscar idei kitüntetettjei

Ötödik alkalommal tartották meg batyusbáljukat a csabacsűdi népdalkörösök