in , ,

A Legkiválóbb óvodapedagógus jelölt díjért folyt a megmérettetés

Bíró Gyula a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda igazgatója, főiskolai mestertanár Ferenc pápa gondolataival köszöntötte a megjelenteket, azokat a főiskolai hallgatókat, akik szakvezetőik ajánlása nyomán a kimagasló elméleti és gyakorlati tudás „ígéreteiként” mérettethették meg magukat a GFF Gyakorló Intézményének hagyományos szakmai alkalmán.

„Alázatosság, készenlét, szolgálat…”

Földesi Zoltán vezető főtanácsnok köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy több éve láthatja a legkiválóbbak versenyét és hangsúlyozta, hogy milyen fontos is a Gál Ferenc Főiskola felsőoktatási és köznevelési jelenléte a városnak.

A köszöntőket követően a hallgatók pedagógiai hitvallását is megismerhettük azoknak a végzős óvodapedagógus szakos főiskolai hallgatóknak, akik részei a 2017. április 25-én a „Legkiválóbb óvodapedagógus-jelölt Díjért” való megmérettetésnek a Gál Ferenc Főiskola pedagógus képző karának tanácskozó termében. A főiskola képzéseinek gyakorlati hátterét biztosító Gyakorlóintézmény egy évtizedre visszanyúló hagyománya, hogy a kiváló végzős hallgatók – szakvezetői jelölés alapján – versenyre kelhetnek a „legkiválóbb” díjért, melyet a szakmai zsűri ítél oda annak a jelöltnek, aki a számtalan elméleti és gyakorlati feladatok közül a legjobban teljesít. A zsűri a főiskola oktatóiból, a Gyakorlóintézmény gyakorlati képzést irányító, szakvezető óvodapedagógusaiból, valamint Szarvas város vezetőinek képviselőiből áll. Az idén az értékelő bizottságba felkérést kapott Dr. Fest Sarolta dékán-helyettes asszony, főiskolai tanár, Montvajszkiné Bátor Anna nyugalmazott szakvezető óvodapedagógus, Hodálik Pál Szarvas város alpolgármestere, Földesi Zoltán vezető főtanácsnok, Huszár Istvánné az óvodapedagógus szak gyakorlati képzés nappali tagozatának vezetője, igazgató helyettes. A díjra jelölt hallgatók: Balogh Boglárka, Gyebnár Brigitta, Kovács Kitti, Mészáros Inez, Veres Jenifer voltak.

A megmérettetés sokszínű feladat elé állította a hallgatókat, mely által megcsillanthatták pedagógus kompetenciájukat, a szaktárgyi tudásukat, módszertani kultúrájukat, pedagógiai elemzőképességüket, kommunikációs képességeiket. A különböző pedagógiai helyzetekbe szükség volt a problémamegoldó –képességükre, az együttműködési, együttgondolkodási készségükre, de bemutathatták, feltárhatták a hivatásszeretetüket tápláló motívumokat, a szakmai felkészülésük során eddig elért eredményeiket.

A díjra jelöltek előzetesen kifejthették nézetüket a XXI. század óvodapedagógusáról esszé formájában. Az írásbeli munkákat a verseny előtt egy héttel adták le a hallgatók. A megmérettetés napjára két feladattal is készülhettek. Az egyik egy prezentációval összekapcsolt bemutatkozás volt, amelyben nemcsak pályamotivációjukat, szakmaiságukat, hanem egyéniségüket, személyiségüket is bemutathatták. A másik feladatban a legsikeresebb óvodai tevékenységüket kellett bemutatniuk. Az óvodai nevelés széles spektrumából szinte minden nevelési területről prezentáltak pedagógiai élményeket, amelyeket szakmai elemzéssel tolmácsoltak. A verseny napján két olyan feladattal is meg kellett birkózniuk, amelyre előzetesen nem tudtak „rákészülni”, így a helyzet- és problémamegoldó képességüket próbára téve születtek a jobbnál jobb megoldások. A napi élethelyzetet teremtve a hallgatóknak egy-egy általuk választott szülői „facebook-bejegyzésre” kellett reagálniuk. A verseny végén közös együttműködést és együttgondolkodást igénylő feladatot is kaptak. Zöld Óvoda óvodapedagógusaiként egy közös pályázati programot kellett összeállítaniuk a „Madarak és fák napja” jeles zöld nap megünneplésére. A hallgatók kellő szakmai biztonsággal és tudás birtokában oldották meg a különböző feladatokat.

A zsűri munkáját az egyes feladatokhoz szerkesztett szempontsorok (indikátorok) segítették. A döntés mégsem volt egyszerű. Bár árnyalt értékelést tett lehetővé az értékelőlap, mégis fejtörést okozott a zsűrinek az objektív értékelés. Végül is az a hallgató került kiválasztásra, aki minden területen kimagasló teljesítményt nyújtott. 2017-ben a „Legkiválóbb óvodapedagógus-jelölt díjat Veres Jenifer kapta, aki a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karának 2017. évi diplomakiosztó ünnepségén veheti majd át a szerény jutalommal járó elismerést a Pedagógiai Kar Dékánjától és a Gyakorlóintézmény igazgatójától.

Az izgalmakkal teli délután az eredményhirdetést követően kellemes szakmai beszélgetéssel ért véget a jelöltek és a zsűri számára is.

„Szeretet nélkül lehet fát aprítani,/szeretet nélkül lehet téglákat formálni,/de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!” Lev Tolsztoj

Sz.Zs.

Ardai Péter

Hibátlan kezdéssel nyílttá tett bajnokság

Soha nem látott tömeg az idei majálison