in , ,

Kirepültek a Vajdások

Az idei tanév egyik legünnepélyesebb eseményéhez érkeztünk május 6-án, a végzősök ballagásához. A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban három osztályban 63 diák búcsúzott az iskolától.

A búcsú már napokkal ezelőtt kezdetét vette, hiszen lezajlott a fáklyás felvonulás, szerenád, bolondballagás. Ezen a szombaton a hivatalos kibocsájtás is megtörtént a szülők, vendégek jelenlétében.

Az alsóbb éves diákok ünnepi díszbe öltöztették az iskolát. A 11. évfolyamos diákoktól kapták meg a végzősök a tarisznyát, majd kezdetét vette a ballagás, először az épületben, majd az iskola előtt. Hagyomány szerint megkoszorúzták Vajda Péter szobrát, az osztályra emlékeztető táblát szegeztek a harangtorony lábába, majd megindult a menet az ünnepség helyszínére, az Evangélikus Újtemplomba.

Először Pápai-Tóth Orsolya iskolalelkész tolmácsolta a Biblia üzenetét a búcsúzóknak, majd a diákok vették át a főszerepet. Az ünnepi köszöntők után Valach Klaudia 12.B osztályos tanuló énekelt, és Horváth Edit 12.A osztályos tanuló verssel búcsúzott. A 11. évfolyam és az énekkar is elköszönt. Ezután a végzősök nevében Seres László 12.B osztályos tanuló köszönte meg a négy, illetve 8 évet, melyet az iskola falai között töltöttek. Még néhány ünnepélyes pillanat: az eskü, melyet Tóth Botond 12.J osztályos tanuló mondott elő, és a zászlóátadás.

Ezután következett az igazgatói köszöntő és a díjak átadása.

Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelte iskolánkat, és a végzős diákokat azzal, hogy a mai ünnepségünkön megjelent. Természetesen kiemelt szeretettel köszöntelek benneteket, kedves végzősök!

Mint előttem már többen elmondták, ennek a napnak ti vagytok a főszereplői, ma minden rólatok szól. Nektek díszítették fel az iskolát diáktársaitok, nektek adtak tanácsot az előttem szólók, az ünnepség után titeket köszönt, veletek örül majd a családotok.

Akár bevalljátok, akár nem, biztosan érzitek ti is, hogy a mai nap fordulópont számotokra. Mert bármilyen szép az ünnep, ez a nap hamarosan véget ér. Hétfőn pedig komoly erőpróba kezdődik, az érettségi. Ezen tudtok majd számot adni arról, hogy milyen haszonnal töltöttétek az elmúlt éveket. Természetesen ez nemcsak benneteket, hanem a mi munkánkat is méri, és mi, a tanáraitok legalább annyira izgulunk, mint ti.

Vigasztalásul két dolgot tudok nektek mondani. Az egyik, hogy ti hamarosan túl lesztek a vizsgákon, de mi jövőre is itt leszünk, ugyanilyen izgalommal. A másik pedig az, hogy a tapasztalat szerint igen sok diák vészelte már át sikeresen ezt a megpróbáltatást. Ez az iskola, ahol most végeztek, az elsők között volt az országban, ahol a diákok érettségi vizsgát tehettek. Magyarországon 1851-ben tették le az első érettségi vizsgát, és ezután tíz évvel, az 1861-62-es tanévben már a Szarvasi Ágostai Hitvallású Evangélikus Főgimnáziumban is érettségiztek a diákok. Ez 155 évvel ezelőtt volt, és nagy dolognak számított, mivel nem minden iskola kapta meg ezt a rangot, a környékben sok iskolából ide kellett jönnie azoknak a diákoknak, akik vizsgázni szerettek volna.

Legyetek büszkék arra, hogy ilyen nagy múltú iskolába jártatok! Remélem, ehhez méltó módon adtok majd számot tudásotokról.

Bízom benne, hogy amikor visszagondolunk a most ballagó évfolyamra, a sok szép felelet is eszünkbe jut majd.

A 12.A osztály Dr. Lengyel Albertné, Tünde néni irányításával próbált meg helytállni a négy év alatt. Mint kötelességtudó osztályfőnökötök gyakran igyekezett buzdítani benneteket a szorgalmasabb tanulásra. De sosem volt hiba a lelkesedésben, amikor valamilyen iskolai rendezvényről volt szó. Ha kellett, az egész iskolát átrendeztétek egy-egy sikeres fellépés vagy program kedvéért. Bármi teendő volt az iskola falai között, rátok mindig lehetett számítani. Sokáig nem fogjuk elfelejteni a szalagavatós táncotokat, ami profi munka volt, és valóban jellemezte az osztályt: tűz és víz voltatok.

A 12.B osztály Dr. Mészárosné Verók Mária tanárnő vezetésével vette az akadályokat. Valamennyien emelt szintű angol tagozatra jelentkeztetek, ennek megfelelően szinte mindannyian nyelvvizsgával búcsúztok az iskolától. A tanulás mellett egyik legkedvesebb elfoglaltságotok az igazatok megvédése volt. Kívánom, hogy végül mindannyian megtaláljátok azt, és a célotokat is. Remélem, szeretettel gondoltok majd vissza az elmúlt négy évre. Marika néni számára biztosan mindig nagyon kedvesek lesztek, hiszen ti vagytok az utolsó csapat, akiket osztályfőnökként vezetett, segített.

A 12.J osztály a nyolc évfolyamos gimnázium egyik utolsó képviselője. Ez a képzési forma azért is nagyon kedves számunkra, hiszen a 8 év során itt tudunk a legtöbbet formálni az iskolánkba belépő diákokon. Ezen az úton Molnárné Tóth Katalin osztályfőnök vezetett végig benneteket. Azt gondolom, számára is hihetetlen, hogy eltelt ez a nyolc év. Sok szép eredmény fűződik a nevetekhez, tanulmányi és sportversenyeken jeleskedtetek. Rólatok valóban elmondható, hogy az iskola falai között lettetek kisgyermekből felnőttek.

Azt, hogy a 4, illetve 8 év, amit az iskolában töltöttetek nem volt haszontalan, és eredménytelen, mutatja a sok jutalom, amit hamarosan kiosztunk.

A jutalmazott tanulók:
Vajda-díj: Seres László 12.B
VPEG Nevelőtestületének Különdíja: Kuli István 12.J
Dr. Nádor Jenő-díj: Lajtos Krisztina 12.J
Benka-díj: Bakos Nikolett 12.J és Veszter Dóra 12.B
Művészeti-díj: Marik Zsuzsanna 12.A
id. Oláh Miklós-díj: Kontantinovics Lili és Konstantinovics Máté 12.J
Hantos-díj: Szekeres Tünde 12.A és Kitajka Dóra 12.B
Nyelvvizsga-díj: Virág Zsanett 12.J
Söjtöri emlékjutalom: Bencsik Dea 12.J
Diákönkormányzati-díj: Osztroluczki Nóra 12.J és Kasik Máté 12.A
Dernovics László képviselő díja: Horváth Edit 12.A
Kiemelt könyvjutalom: Csicsely Boglárka 12.A, Krsnyak Anikó 12.A, Kondacs Vivien 12.A, Fabó Dorina 12.B és Csillik Dániel 12.J.

A szülők köszöntése után az Áldással és a Himnusz közös eléneklésével zárult az ünnepség.

Kitajkáné Szántai Mária igazgató

A győzelmet és Európát ünnepelték a baloldali érzelműek

Kitüntették a jubiláló Csabacsűdi Hagyományőrző Népdalkört és Citerazenekart