in , ,

Rekordszámú diák érettségizett informatikából

A választható tantárgyak közül idén magasan a legnépszerűbb az informatika volt a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban. Míg pl. fizikából és olasz nyelvből egy fő, oroszból ketten, kémiából emelt szinten négy tanuló érettségizett, informatikából 46-an tettek középszintű vizsgát. A tantárgyak sorában második helyen a biológia végzett, de abból ennek a létszámnak alig harmada, 17 középiskolás mérettetett meg.

– Alapvetően nagy hagyománya van választott tantárgyként az informatikának, mivel sok felsőoktatási intézményben elfogadják felvételi tárgyként. Továbbá a négy év alatt a gyerekek folyamatosan tudnak készülni, mert minden évfolyamon vannak ilyen irányú ismeretek. Az is mellette szól, hogy olyan tanagyagot tartalmaz, amelyet későbbi életük során jól tudnak hasznosítani. Ezek a tudáselemek ugyanis szinte minden szakterületen szükségesek, legyen szó humán vagy reál irányvonalról. A népszerűség harmadik okát egy néhány éve történt törvényi változásban látom, melynek következében leszűkült az előrehozott érettségi vizsgák köre. Jelenleg csupán az élő idegen nyelvekből és informatikából van erre lehetőség – vázolja fel a kiugróan magas létszám lehetséges hátterét Kitajkáné Szántai Mária igazgatónő.

Emellett azt az általános vélekedést is eloszlatta, hogy az informatika érettségi vizsga könnyű. Szaktanárként ugyanis úgy látja, hogy a kiváló érdemjegyért egy rendkívül komplex tudásanyagról kell számot adniuk a végzőseknek. A 180 perces vizsga négy részből tevődik össze: szövegszerkesztésből, prezentáció vagy weblapkészítésből, táblázatkezelésből és egy adatbázis kezelési feladatsorból. Ez utóbbiakhoz ráadásul matematikai és logikai készségekre is szükség van.

– Úgy gondolom, hogy a választható tantárgyak közül az informatika a legkönnyebb. Ráadásul ezzel könnyen el lehet helyezkedni a jövőben – sorolja az érveit Gyulai Valentina, aki elsők között fejezte be a vizsgát. – Az én korosztályom már a technika vívmányai mellett nőtt fel. Igaz, a többség először inkább a játékokkal ismerkedik meg, de szerintem ha valaki már tud kezelni egy számítógépes játékot, akkor a további ismereteket is gyorsabban elsajátítja – teszi hozzá, bízva egy 90% körüli teljesítményben.

A vizsgázók közül 16-an előrehozott érettségit tettek, Kuli István világbajnok kajakos pedig magántanulóként vágott neki a nagy tudáspróbának. Pisti az utolsó perceket is kihasználta a feladatsor megoldására, majd viszonylagos elégedettséggel az arcán hagyta el a tantermet.

– Szerencsére jól sikerültek az érettségi vizsgák, de azért éreztem egy-egy feladatrésznél, hogy nem olyan részletes a tudásom. A felkészülés ugyanúgy történt, mint a többieknél, azzal a különbséggel, hogy nekem mindent egyedül kellett megoldanom. Csak matematikából jártam különórákra, a többiből nem volt különösebb problémám – árulja el a szaktanárral történő rövid konzultáció után. A sportoló ráadásul az informatika vizsgára készült a legtöbbet, mivel ilyen irányban szeretne továbbtanulni.

A megkérdezett pedagógusok szerint egyébként – a matematikához hasonlóan – ez az érettségi is korrekt és megoldható volt, amit remélhetőleg az érdemjegyek is tükrözni fognak.

A diákok jövő héten fizikából, olaszból, oroszból és szlovák nyelvből tehetnek vizsgát, a szóbeli érettségi pedig június 19-30.-a között zajlik.

Nagy volt a játék tétje: Elmaradnak-e a vasárnapi istentiszteletek Szarvason?

Virág Imre

Ha fantáziátlan játékkal is, de nyert a Hunyadi