in , ,

Losonci hallgatók Szarvason

Az ezredforduló elején született a Losonci Pedagógiai Akadémia vezetése és a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karának elődintézménye között az a megállapodás, amelynek értelmében a képzőintézmények kölcsönös szakmai tapasztalatcserét szerveznek hallgatóiknak. Ennek az együttműködésnek a szellemében került sor az idén is a szlovák képzőintézmény pedagógusjelöltjeinek fogadására. Mivel e látogatás kölcsönösen szerveződik, a szarvasi kampusz nemzetiségi hallgatói is rendszeresen élvezhetik minden tanév első felében a szlovák partnerintézmény vendégszeretetét. A kapcsolat ápolását, a szervezést a Pedagógiai Kar Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszéke végzi és a GFF Szarvasi Gyakorlóóvodájában valósul meg, bekapcsolódva szakmai partnerünkként a Szlovák Általános Iskola és Óvoda.

Május 2. hetében 15 harmadéves óvodapedagógus jelölt érkezett nevelési gyakorlatra a GFF Szarvasi Gyakorlóóvodájába, ahol megismerkedtek a pedagógiai programjainkkal, nevelési attitűdjeinkkel, az intézményünk szellemiségével. A hallgatóknak lehetőségük volt a gyakorlat során az elméleti ismereteik alkalmazására. Itt tartózkodásuk ideje alatt rendeztük a Zöld Óvodák Regionális találkozóját, így a módszertani szakmai nap programjaiba ők is bekapcsolódhattak, ízelítőt kapva a környezeti nevelés aktuális problémaköreiről.

A kéthetes gyakorlat második felében betekinthettek a magyarországi nemzetiségi nevelés szarvasi „óvodai fellegvárába”, a Szlovák Óvoda nevelési gyakorlatába. Így két oldalról megközelítve tapasztalhatták meg a nemzetiségi ill. a magyar anyanyelvi nevelés hazai óvodai lehetőségeit, eredményeit.

A GFF SZGYÁIGYÓ intézménye ERASMUS program keretében, ősszel fogad újabb határon túli hallgatói csoportot felsőoktatási együttműködés keretében, két hetes hospitálást biztosítva a látogató tizenöt fő hallgatónak és mentoraiknak.

Huszár Istvánné igh., gyakorlati képzés vezető

Hidas Judit

Íróklub speciál a Ruzicskay-kertben

Kivétel erősíti a szabályt: Két dudás jól megfér egy csárdában