in , ,

Ballagás és tanévzáró ünnepség a Trefortban

2017. június 17-én iskolánk ünnepi díszbe öltözve várta, hogy nyolcadik osztályos tanulóink búcsút vegyenek tőle. A hosszú csengőszó után – mely utoljára hívta őket – elsőként az udvarra vonultak. Itt a 7. osztályosok búcsúztak el diáktársaiktól, majd nyakukba akasztották a tarisznyát. Őket követte a 4. osztály, mint testvérosztály, akik megajándékozták őket egy-egy szál virággal. Az udvarról indulva a nyolcadikosok még egyszer körbejárták az iskola épületét, majd átvonultak a ballagási műsor és tanévzáró helyszínére.

Az Eötvös József Művelődési Ház megtelt a kisdiákokkal, szülőkkel, nagyszülőkkel, a nyolcadikosokat búcsúztató ünneplő rokonokkal, barátokkal. A ballagás főszereplői a színpadon elfoglalták helyüket, majd színvonalas műsorral búcsúztak. Köszönetet mondtak tanáraiknak, szüleiknek, elbúcsúztak diáktársaiktól, és egymástól. Felidézték az elmúlt nyolc év néhány emlékezetes pillanatát. Az iskolazászlóra – a hetedik évfolyamosoknak való átadása után – a nyolcadik osztályosok emlékszalagot helyeztek el. Felcsendült Simonffy Péter: Búcsúdal című száma, ezalatt a kivetítőn fényképeket nézhetett a közönség.

Ezután Molnár József Csabacsűd Nagyközség polgármestere mondta el ünnepi beszédét. Sutyinszky Zoltán intézményvezető az iskola nevében elköszönt a diákoktól, és útravalóul egy kis könyvvel ajándékozta meg őket.

A 2016/2017-es tanév tanévzáró ünnepsége Tusjak Eliza 1. osztályos tanuló szavalatával kezdődött. A tanév eseményeiről Sutyinszky Zoltán igazgató úr tájékoztatta a jelenlévőket. Megemlített néhány olyan eseményt, ami nagy jelentőséggel bírt az iskola történetében. Beszélt az iskola névadójának, Trefort Ágoston születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett programok sikeréről. Szót ejtett az iskola életében fontos szerepet betöltő kukoricanapról, őszi futógáláról, adventi gyertyagyújtásokról, a farsangi mulatság színes forgatagáról, a nyolcadik osztályosok nyitótáncáról. A tavaszi időszak nagy eseményéről a III. Becsület Félmaraton és XXV. Futógáláról. A gyermeknap minden csabacsűdi gyermek, így tanulóink számára is szuper nap volt.

Megemlítette a „Kispacsirta” citera csoport tagjait, akik a tanév során nagyon sok fellépésen mutatták meg tudásukat. Sportesemények terén is nagyon aktív évet zárt iskolánk. Focibajnokságokon vettünk részt, atlétika versenyeken voltunk jelen, egy tanuló az országos döntőbe is bejutott.

A tavaszi budapesti közlekedési projektnap nagy sikerrel zárult, az eseményt még egy forgatócsoport is végigkövette.

Az igazgató úr bejelentette, hogy a Domestos Iskolamosdó Felújítási Program számunkra nagyon kedvezően zárult, a nyári időszakban a kisiskola mosdóját fel fogják újítani.

Mint minden tanév végén, a nevelőtestület most is döntött arról, kik azok a tanulók, akik egész éves munkájukért elismerésben, dicséretben részesülnek. A tantestület elismerő oklevelet adományozott az iskola két végzős diákjának, akik 2009-2017 között magatartásukkal, kiemelkedő szorgalmukkal és a közösség érdekében végzett munkájukkal mutattak példát társaiknak.

A 2016/2017-es tanévben tanúsított egész éves munkája alapján iskolánk több tanulója nevelőtestületi dicséretben részesült és könyvjutalmat kapott, melyet a színpadon vehetett át.

A tanévzáró ünnepségen iskolánk volt tanítója, Iványi Gergelyné, Ilike néni már hagyományosan jutalomban részesíti a negyedik osztályos diákokat.  Az idén tanulmányi eredményével és szorgalmával ezt 3 tanuló érdemelte ki.

Iskolánk nemzetiségi nyelvet oktató intézmény is. A tanulók több éve napi szinten tanulják a szlovák nyelvet. Csabacsűd és Örménykút községek Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatai az idei évben is megjutalmazták az e területen jeleskedő diákokat. A szlovák nyelvi tanulmányokért, az országos szlovák versenyen való részvételükért és a szlovák hagyományőrzés területén nyújtott aktivitásukért oklevelet, emléklapot és könyvjutalmat vehettek át tanulóink Hruskáné Hajdú Emese tanítónőtől.

Iskolánk több tanulója jutalomkiránduláson, táboron vehet részt, Kardoson, a Magas Tátrában és a romániai Kisiratoson.

Az intézmény vezetése és a Szülők a Csabacsűdi Gyermekekért Egyesület közösen pedagógus díjat alapított. Az elismerést az a pedagógus, vagy pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazott veheti át, aki kiemelkedően, példaértékűen tevékenykedik diákjaink előrehaladásáért, az iskola értékeinek megőrzéséért. Az eddigi díjazottak: Surina Györgyné, Somogyváriné Hunya Anna, Hajdú Mihályné, Pljesovszki Mihály és Nagy-Szklenár Zsuzsanna. Az idei díjazott Pekárné Bakulya Tünde pedagógus lett.

A rendezvény zárásaként Szabó Alexa 4. osztályos tanuló versét hallgatták meg, majd a Szózat elhangzása után az iskolazászlót és a ballagó nyolcadikosokat követve az épület előtt a magasba engedték az őket jelképező lufikat.

Befejezésül minden tanuló megkapta egész éves munkájának eredményét, a bizonyítványt!

Jutalomtábor közel nyolcvan birkózóval

Kísértet a Vízi Színházban