in , ,

Elballagtak a Benkások

2017. június 17-én búcsúztunk végzőseinktől templomunkban, ahol Lázár Zsolt esperes úr, Horváth Z. Olivér iskolalelkész, Dr. Czinkoczky Mihály felügyelő úr, gyülekezeteink presbiterei és az intézmény igazgatótanácsának tagjai ünnepeltek velünk.

Ballagási ünnepségünkön jelen volt Babák Mihály polgármester úr, Gaál Roland, a Szarvasi Járási Hivatal vezetője, Klenk Józsefné a „Klenk-díj” alapítója és Grünvald Béla, az iskola alapítványának kuratóriumi elnöke.

Dr. Czinkoczky Mihály meleg hangú köszöntő szavai után végzőseink műsorában Márai Sándor és Vass Albert gondolatai szólaltak meg Szabó-Mravik Szabolcs, Seres Ákos, Bontovics Boglárka, Hortobágyi Kata, Kutas Csaba, Hodálik Hédi és Csontos Mariann tolmácsolásában. A műsor zenei kíséretében közreműködtek Búzás Bence és Weinper Attila gitáron, Halász Benedek kahonon, Új Dorka furulyán, Lázár Dániel és Lestyán Hanna zongorán. Hanna a műsor zenei aláfestéseként saját művét adta elő.

„Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt.”

(1.Péter 3,3-4)

„A ballagás visszatekintés korábbi életutatokra, számadás és leltár, de egyben előretekintés jövőtök, céljaitok felé.  A jövendőre való készülődés során fontos, hogy mindig hűséggel, tisztességgel állhassatok meg Isten és az emberek előtt”- szólította meg nyolcadikosainkat Molnár Istvánné igazgató asszony. Reményét fejezte ki, hogy a gyermekek további életútján elkíséri őket a „benkás” szellemiség, melyhez a szülői támogatás elengedhetetlen volt.

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”, ezzel az igével köszönt el Szabó Józsefné osztályfőnök tanítványaitól, miközben felidézte az eltelt évek emlékeit.  A búcsúzást Juhászné Kurucz Edit folytatta, aki Böjte Csaba „Legyél azzá, amiért születtél, merd vállalni önmagad, és boldog leszel!” gondolatával tekintett vissza a közös évekre.

Megható pillanatokat szerzett iskolaközösségünknek a nyolcadikosok nevében búcsúzó Veszter Viktória, s a hetedikesek nevében útravalót adó Kiss Virág. A hagyományokhoz hűen elköszöntek ballagó diáktársaiktól a Szivárvány Tehetségműhely növendékei is.

A szülők nevében Új Tamás búcsúzott el, Luther Márton szavaival kezdte beszédét: „Ha tudnám, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát. Nincs annál fontosabb, mint a remény. A gyerek, pedig a remény legteljesebb megjelenése. Luther tudta, hogy csak a jövő a fontos: nekünk gyermekeink jelentik a jövőt. A fát elültettük, ám nem elég óvni, dédelgetni, időnként metszeni, irányítani kell a koronáját. Jó kertész nélkül nincs jó termés sem, s e kertészek a pedagógusok, akiknek köszönjük áldozatos munkájukat. Jó volt látni, ahogy a csemetékből termőre forduló fák lettek az iskola falai között. Most véget ért egy korszak. Ballagnak gyermekeink. Közös sorsunk itt véget ért.”

Minden tanár életében a legfontosabb pillanatok között találjuk a tanítványok sikereinek megélését, hiszen ennél nagyobb öröm nincs a pedagógus számára. Tantestületünk sem kivétel ez alól. A diákok kitartó munkája, a nevelői felkészítés kimagasló eredményeket hozott végzőseinknek.

Benka- díjasaink az idei tanévben Himer Tünde, Lázár Dániel, Frankó Dániel és Kutas Csaba. Valamennyien nyolc éven át kitűnő bizonyítvánnyal, valamint kiemelkedő országos tanulmányi és sport versenyeredményekkel rendelkeznek. Sokoldalú személyiségükkel példaként állnak valamennyi diákunk előtt.

Az „Év diákja diákszemmel” címet Hortobágyi Kata érdemelte ki, aki nyolc éven át kitűnő tanuló volt, emellett iskolánk közösségének meghatározó tagja is.  Lelkiismeretessége, megbízhatósága, sokoldalúsága elismeréseként javasolta a Diákönkormányzat a 2016/2017. tanévben az elnyert kitüntetésre.

Polgármesteri jutalmat vehetett át Babák Mihálytól Schubert Lili és Új Dorka tanulmányaik során megszerzett kitűnő bizonyítványukért. Mindkettőjüket példamutató magatartás és szorgalom jellemzi, s végtelen szerénységük is kiemeli őket diáktársaik közül.

Kiemelt jutalomban részesült kitűnő tanulmányi és versenyeredményéért Bontovics Boglárka, Seres Ákos, Szabó Levente, jeles tanulmányi és versenyeredményéért Sztancsik Szabina, Szabó-Mravik Szabolcs, Lestyán Hanna, jó tanulmányi eredményéért, versenyeredményéért, közösségi munkájáért Gerzsenyi Lili, jó tanulmányi eredményéért, zenei sikereiért Halász Benedek, Buzás Bence, Weinper Attila, jó tanulmányi eredményéért, néptáncos sikereiért Tusjak Tamara, Veszter Viktória, Buzás Bence és Kozsuch Mihály.

Iskolánk nevelői és diák közössége nevében köszönetet mondtunk a szülői közösségnek azért, hogy nyolc éven át segítették osztályközösségeink életét, munkáját. Ötleteikkel, erkölcsi és anyagi jellegű segítségnyújtással támogatták a gyermekeket. Áldozatkészségük, odaadásuk, példaértékű. Tették mindezt jó szívvel és önzetlenül!

Nevelőtestületünk egy nagyon szép énekkel búcsúzott a végzős nyolcadikosoktól, mely Himer Péter zeneszerzőnk munkáját dicséri, „Úgy volt- úgy lesz…”

Hovorkáné Hegedűs Hajnalka

A Balkán Kobra Szarvasra érkezett

Novodomszky Éva

Novodomszky Éva, mint vendég