in , ,

Hatszázmilliós fejlesztés kezdődik a Körös-Maros Nemzeti Parkban

Csongrád megye legnagyobb méretű szürkemarha tenyészállománya jön létre annak a beruházásnak a révén, amelynek kivitelezése heteken belül megkezdődhet. A „Pannon szikes szteppek és mocsarak helyreállítása a Csanádi-pusztán” címet viselő KEHOP projekt két nagy részből tevődik össze: az egyik a Montág-pusztai állattartó telep komplex fejlesztése, a másik pedig a pusztai élőhelyek természetes vízháztartásának a helyreállítása. A pályázat részleteit augusztus 14-én, a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark konferenciatermében ismertették.

Dr. Tirják László, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója bevezetőjében rámutatott, Kárpát-medence élővilága két szempontból is hordoz egyedi jegyeket magában. Egyrészt holtágak, árterek kizárólag Európának ezen a területén találhatók, másrészt a füves, pusztai élőhelyek is ennek a tájnak a jellegzetességei.

– Ez a mostani pályázatunk a füves élőhelyek védelméhez kapcsolódik. A megóváshoz egyéb feladatok is társulnak. A löszgyepfoltokkal tarkított, vizes laposokkal kiegészített változatos élőhelyeink kezeléséhez ún. extenzív állattartás szükséges. Ez azt jelenti, hogy külterjes állattartás, pl. szürkemarha segítségével legeltetjük ezeket a területeket, és így biztosítjuk azt az ökológiai sokszínűséget, ami ezeknek a gyepeknek a fennmaradásához szükséges – vázolta a hosszú távú célokat az igazgató.

Melián Csaba mezőgazdasági felügyelő a fejlesztés hátteréről elmondta, a Montág-pusztai telep fejlesztésére több mint 540 millió Ft-ot fordít az igazgatóság. Ebből az összegből egy 1280 négyzetméter alapterületű, három oldalról zárt istállórendszer, hozzá kapcsolódóan pedig egy 4000 négyzetméteres karámrendszer valósul meg. Emellett építenek egy 320 négyzetméter alapterületű kiszolgáló épületet az állatok gondozását végző alkalmazottak számára, valamint létesül egy szervestrágya tároló, egy csurgalékvízgyűjtő akna, szikkasztó árok rendszer, egy tetemtároló, valamint fejlesztik az úthálózatot is.

A beruházás egyik leglátványosabb eleme egy ún. makói háromosztatú építészeti stílusban tervezett, a pusztai tájba illeszkedő, 110 négyzetméteres alapterületű épület. Ezt a tervek szerint több, hasonló építészeti stílust követő kiszolgáló rész – gépház, tároló, ill. fekete-fehér öltöző – egészít ki.

A projekt másik eleme Békés megyében, Tótkomlós térségében valósul meg. A közel 60 millió Ft értékű beruházás célja a puszták eredeti vízháztartásának helyreállítása, ezáltal pedig a tavaszi vízborítások biztosítása. A vízvisszatartás érdekében két új műtárgy és három átjáró épül, s részlegesen megszüntetnek több csatornaszakaszt. A beruházás 881 hektárnyi pusztát érint. A beavatkozás hatására remélhetőleg kedvezőbbé válik a megcélzott Natura 2000 élőhelytípusok vízellátottsága, ill. javulnak a vízi és mocsári életmódú védett és közösségi jelentőségű fajok életfeltételei.

Dr. Tirják László rámutatott, a több mint két évtizedes munka eredményeképp napjainkra eljutottak oda, hogy mintegy 2500 szürkemarhát tartanak, amelyek 17 gulyában legeltetnek Makótól egészen Biharugráig. Ezekkel az állatokkal kb. 20 ezer hektár terület kezelését tudják megoldani, amely elsősorban természetvédelmi célokat szolgál. Ennek közvetett hatásaként folyamatosan növekszik a túzok és a kékvércse állomány is, ill. a Montág-pusztán kialakult egy több ezer párt számláló kormos-és fattyúszerkő kolónia.

Összességében jelenleg kilenc KEHOP pályázat fut vagy veszi kezdetét a közeljövőben, amelyek összege megközelíti 3,3 milliárd Ft-ot. Emellett egy idegenforgalmi célú GINOP projekt is indul, kb. 330 millió Ft értékben. A napokban nyilvánosságra hozott fejlesztés jelen állás szerint közbeszerzés alatt áll, a megvalósítás tervezett időpontja 2018. december 31-e.

Győzelem Gyulán, a bajnoki rajton

Bárka-est békés megyei alkotókkal