in ,

75 éve adták át a szentandrási Horthy István Duzzasztóművet

Horthy István Duzzasztómű
Horthy István Duzzasztómű

1942. október 15-én adták át a békésszentandrási Horthy István Duzzasztóművet. Átadásának 75. évfordulóján ünnepélyes keretek között emlékezett meg erről a jeles eseményről csütörtökön a vízügyi és a mezőgazdasági szakma, valamint a békésszentandrásiak.

– 75 év egy emberöltő, ami nem csak az emberek, hanem az ember alkotta műszaki létesítmények életében is hosszú idő. Azt hiszem, mindannyian egyetérthetünk abban, hogy ha egy létesítmény 75 év múltán problémamentesen működik, akkor az önmagában is ékes bizonyítéka annak, hogy az egykori tervező- és építőmérnökök kiváló munkát végeztek – mondta Bak Sándor, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója.

De nem csak az építészek végeztek kiváló munkát, hanem a gépészek is, hiszen a duzzasztómű gépházában még mindig azok a szerkezetek működnek, amiket még vitéz Horthy Miklós is megtekinthetett.

A munkálatok 1936. október 1-én indultak meg. Az első ásónyomnyi földet az akkori földművelési miniszter, Darányi Kálmán emelte ki. Igaz a duzzasztóműnek 1940 végére el kellett volna készülnie, de csak két évvel később sikerült befejezni. “Az idő akkor is közbeszólt, mert 1940-ben és 1941-ben is olyan tartós árhullámok vonultak le a Körösökön, amik jelentősen hátráltatták a munkákat. A hat év alatt összesen 1000 munkára alkalmas nap volt”, idézte fel a 77 évvel ezelőtti időket a KÖVIZIG első embere.

A kétnyílású duzzasztómű három pillére vasbetonból épült, mindkét nyílása 22 méter széles. 20150 tonna vasat, 4000 tonna cementet, 36 ezer tonna követ, 30 ezer tonna kavicsot használtak fel. Az építkezés során 720 ezer köbméter földet kellett megmozgatni. A hajózsilipen akár 1200 tonnás uszályok is átzsilipelhetők. A kettő között modern hallépcső segíti az átjárhatóságot.

A duzzasztómű megépítése az akkori kormány alföldi öntözésfejlesztési programjának fontos része volt, amit az is jelzett, hogy a 75 évvel ezelőtti átadáson Horthy Miklós kormányzó és Kállay Miklós miniszterelnök mellett öt miniszter is részt vett. A vízlépcső megépítése a vízhiányos Körös-vidékre átvezetett Tisza-víz szétosztásában, a vízigények kielégítésében, a holtágak vízpótlásában, az öntözési és hajózási lehetőségek megteremtésében alapvető fontossággal bírt.

Az ünnepélyes eseményt két tábla leleplezése zárta. A duzzasztó betonszerkezetének oldalára helyezett emléktáblát Somlyódy Balázs, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, és Bak Sándor leplezte le. Koszorút helyezett el Tolnai Péter, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, Babák Mihály, szarvas város polgármestere, valamint Szlávik Lajos, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke, és Fejér László, az MHT Vízügyi Történeti Bizottságának elnöke.

2011 és 2013 között a bal oldali hullámtéren megkerülő csatornában megépült egy vízerőmű, ami a békésszentandrási duzzasztó által előállított vízerőpotenciált hasznosítva elektromos áramot termel. Ennek “a vízerőműnek a megvalósításában közreműködő szervezetet, a Hydro Power Consulting Kft. ügyvezetőjét, Kapuváry Gusztávot a Belügyminiszter Lampl Hugó Emlékplakettel tüntette ki. E rangos elismerést tervezési, kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, és gazdaságosan üzemeltethető vízi létesítmény tervezéséért ítélik oda”, tájékoztatta az ünnepélyes megemlékezés résztvevőit Kaczkó Zita, az esemény háziasszonya.

A megtiszteltetést egy emléktáblán is megörökítették a vízerőmű tulajdonosai. A Lampl Hugó díj az erőmű tornyára helyezett emléktábláját Kapuváry Gusztáv és Somlyódy Balázs leplezte le.

Az eseményt Liszi Melinda és Nagy Róbert, a Békéscsabai Jókai Színház művészeinek dalbetétei színesítették.

Urológiai szakrendelés a Szakorvosi Kft.-ben

Tegyen egy virtuális túrát (is) a Körösvölgyi Állaparkban!