in , ,

Pályaválasztás? Nehéz kérdés! – Van jó döntés!

Iskolánk, a Gyulai SZC Székely Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (5540 Szarvas, Vajda Péter utca 20.) 2017. október 27-én rendezte meg a nyílt napját, ahová nemcsak a helyi, hanem a környékbeli általános iskolák 7-8. osztályos tanulóit is vártuk. Az eseményt kiemelten támogatta a Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány, melyet ezúton köszönünk. Ezáltal lehetőség nyílott arra, hogy sokoldalúan bemutathassuk az iskolánkat a számottevő érdeklődő részére.

A regisztrált, közel 300 általános iskolás diák számára igyekeztünk a lehető legteljesebb körű tájékoztatást adni egyik legnehezebb, életüket is meghatározó döntésük meghozatalához. Bemutattuk képzéseinket, ismertettük a szakképzésben tanuló diákok lehetőségeit.
Minden továbbtanulással kapcsolatos döntés alapja a válaszkeresés a „Mi akarok lenni?” kérdésre. Ez egyszerűnek tűnhet, de amint egyre több szempont kerül elő, bonyolulttá válik a kérdés megválaszolása. A középiskolai pályaválasztás esetén először a tanulónak leginkább megfelelő iskolatípus kiválasztását kell megtennie. Továbbá azt, hogy ne csak az érdeklődésének, hanem a képességeinek is megfelelő intézmény felé nyisson, ami elvégzése valóban segíti őt céljai elérésében. Ahhoz, hogy jó döntés szülessen a szülők támogatása is szükséges. Az a jó, ha a diák elképzelése szinkronban van a szülői elvárásokkal. Ezért is örültük annak, hogy sokukat szüleik is elkísérték a rendezvényünkre.

A nagy érdeklődésre való tekintettel kétszer volt tájékoztató. Mindkét alkalommal megtelt a könyvtár. Ozsváth Zsuzsanna igazgató asszony bemutatta az intézményünk által kínált szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzéseket. Arról is beszélt az érdeklődőknek, hogy milyen lehetőségei vannak az iskolánkba jelentkező diákoknak. Aki szakgimnáziumi képzést választ, az a szakmai érettségi bizonyítványa mellé munkakör betöltésére jogosító bizonyítványt is kap, majd egy év után technikusi végzettséget szerezhet. Szakmai tárgyból emelt szintre készít fel az iskola, ami segíti a szakirányú felsőoktatási intézménybe kerülés lehetőségét – amennyiben tovább szeretne tanulni a diák. Az érettségi utáni képzésben heti 4 nyelvórában nyelvvizsgára készülhetnek fel a tanulók. A szeptembertől a szakközépiskolában tanulmányukat megkezdőknek sem kell lemondaniuk az érettségiről: 3 év után megszerzik szakképesítő bizonyítványukat, melyet beszámítva, további 2 év alatt érettségi vizsgára felkészítő oktatás követhet. Hiány-szakképesítéseket is oktatunk, ami azt jelenti, ha valaki ilyen szakmát választ, akkor havonta – tanulmányi eredménye alapján – ösztöndíjban részesül.

A tájékoztatást óralátogatások követték. Lényeges volt számunkra, hogy az idelátogatók “testközelből” lássák a szakmákat. Aktívan részt vehettek a gyakorlati foglalkozásokon, több szakmai tevékenységbe bekapcsolódhattak, kipróbálhattak számos szakmai fogást. Mindemellett a nagyon fontos közismereti órákba is betekinthettek, láthatták, hogy az érettségire való felkészülést is komolyan kell venni.

A 2018/2019. tanévben beindítani kívánt minden képzésünk bemutatásra került:
Szakgimnáziumban (ágazati képzésben): informatika, faipar, ügyvitel, kereskedelem, vendéglátóipar, szépészet, pedagógia, vízügy és turisztika. Utóbbi kettőt – képzési területünket bővítve – tavaly hirdettük meg először. Sikeresen iskoláztunk be mindkettőre tanulókat. Reméljük, a következő évben is így lesz.

Szakközépiskolai képzések: asztalos; festő, mázoló, tapétázó; kőműves; női szabó; cukrász; pincér; szakács; eladó; szociális gondozó és ápoló; pék. Ezekben a szakmákban a duális képzésnek megfelelően a gyakorlati oktatás 9. évfolyamon iskolai tanműhelyben, 10. évfolyamtól külső gyakorlati helyen történik.

A nyílt nap teljes időtartama alatt az aula adott otthont az „ERASMUS+” pályázatokon részt vett diákok által készített kiállításnak, ahol Kohut Andrásné címzetes igazgató asszonytól, a Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány Kuratóriumának elnökétől érdeklődhettek a megjelentek a külföldi szakmai gyakorlatokkal kapcsolatban. Részletes tájékoztatást kaphattak iskolánk kollégiumáról, az ott folyó kollégiumi közösségi életről. A délelőtt folyamán láthattak hologram bemutatót, kipróbálhatták az „Ökomatát”, a kaleidoszkópot. Az udvaron a Streat Workaut bemutató megtekintése alatt a kemencében sült finom süteményt fogyaszthatták el a diákok, és megtekinthették az állandó szakmatörténeti kiállításunkat is. A bátrabbak Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna kolléganő irányítása mellett bekapcsolódhattak a diákjaink által bemutatott Flash mob-ba.

Reméljük, hogy vendégeink sok-sok információval, pozitív tapasztalatokkal távoztak az iskolából. Bízunk benne, hogy ezen a napon segítséget tudtunk nyújtani a pályaválasztás előtt álló diákoknak a döntés meghozatalában, hiszen: „…azt is meg kell határoznunk, mivel akarunk foglalkozni, mik akarunk lenni, és mi mindent akarunk megkapni. Mit akarunk elérni? Mit akarunk átélni? És milyen vagyontárgyakat akarunk megszerezni? A célunk felé vezető úton el kell döntenünk, hol legyen a végpont. Más szóval: mi számít sikernek a szemünkben? A legtöbb ember elsősorban azért nem éri el a célját, mert nem dönti el, mit szeretne. Nem határozza meg a céljait kellő részletességgel.”

Ha valaki nem tudott eljönni, de szeretne betekintést nyerni iskolánk mindennapjaiba, úgy előzetes egyeztetés után ezt megteheti. Elérhetőségeinkről iskolánk honlapján (www.szekelyszarvas.hu) tájékozódhat.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Harmati Annamária

500 és 120: Kettős ünnep az újtemplomi evangélikus közösségnél

Molnár József

Molnár József sajtóközleménye a járás TOP-os pályázataival kapcsolatban