in ,

Az Országgyűlés 2017. november 28-án meghozott egyes döntései

Dankó Béla
Dankó Béla

Több kérdésben született döntés a november 28-ai ülésnapon, többek között a közbeszerzésekről szóló törvény módosításáról is. A módosítás célja, hogy megfelelő felkészülési idő álljon rendelkezésre az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer bevezetésére, ezért azt 2018. április 15-re tolja ki. Ezzel együtt azonban a korábbi jogalkotói szándékkal egyezően – aki ezt igényli – lehetőség lesz már 2018. január 1-jétől a Miniszterelnökség által üzemeltetett rendszer alkalmazására.

Az agrárium versenyképességének javítása érdekében hozott döntés által, 6 törvény módosításával a mezőgazdasági ágazat egyes szereplőinek anyagi és bürokratikus terheinek csökkentése a cél. A vízgazdálkodásról szóló törvény módosításával évi 400ezer m3-re emelkedik az öntözésben járulékmentesen felhasználható vízmennyiség. A termőföld védelméről szóló törvény módosítása egyszerűsíti egyes mezőgazdasági művelést segítő beruházások, valamint a naperőművek telepítéséhez szükséges engedélyezést, továbbá a mezőgazdasági vízellátást szolgáló beruházások eseteiben mentesít a földvédelmi járulék megfizetése alól. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló törvény módosítása többek között emeli a felvásárlók részéről elmulasztott fizetési kötelezettség késedelmi kamatát, meghatározza, hogy a felvásárló mikor emelhet minőségi kifogást a friss árukkal kapcsolatban, ezzel erősíti a mezőgazdasági termelők pozícióit a felvásárlókkal szemben. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítása felveszi az országos jégkárelhárító rendszer működtetését a kamara közfeladatai közé, továbbá a kamarai választások kapcsán kiegészíti a megválasztott tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat.

Ezen kívül a nemrég elfogadott, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényt és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényt egészíti ki a hatálybalépés óta szükségesnek ítélt pontosításokkal.

A tartósan beteg gyermeküket legalább 20 éven át otthon ápolók számára vezet be egy új támogatási formát a családtámogatási törvény módosítása. A tartós ápolást végzők időskori támogatása (távit) az ápolási díjjal együtt is folyósítható. A havi 50 ezer forintos összeget az a nyugdíjas kaphatja, aki gyermekét legalább húsz éven otthon gondozta, ezalatt legalább egy évig emelt szintű vagy kiemelt ápolási díjat kapott. Bővül továbbá a vér szerinti apák csecsemőgondozási díjra való jogosultsága, valamint 1 évvel meghosszabbodik a „diplomás gyed” folyósítási időtartama. A további módosítások elsődlegesen az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, a baleseti táppénz és az utazási költségtérítés központi folyósításának megvalósítását célozzák.

Dankó Béla országgyűlési képviselő

Téma: Összefoglaló az Országgyűlés 2017. november 28-ai ülésén elfogadott egyes törvényjavaslatokról (2017.12.04.)

Körösladányi győzelemmel zártuk az őszt

A Cervinus Teátrum művészeivel kezdődött az adventi időszak Csabacsűdön