in , , , ,

Egy pillanatra lazítottak a szociális területen dolgozók

Minden évben megünneplik a szociális munka napját, aminek hivatalosan november 12-e lenne a dátuma. Ehhez képest ha némi csúszással is, de nem maradt el, hogy megvendégeljék azokat a munkatársaikat, akik ezen a területen dolgoznak, mondta Molnárné Juhász Eleonóra, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye vezetője.

– Mindenképpen megbecsülés és tisztelet illeti ezeket a dolgozóinkat, akik áldásos tevékenységükkel a rászorulókat, a hátrányos helyzetűeket, a segítségre szorulókat szinte az szinte az újszülöttől a halálig elkísérik, hiszen szolgáltatásaink olyan sokrétűek, átfedik az emberélet minden szakaszát – mondta Molnárné Juhász Eleonóra intézményvezető. – Ezt a hivatást valóban csak hivatásként lehet művelni, hiszen a teljes személyiségével dolgozik minden egyes gondozó, a bentlakásnál személyi segítő vagy ápoló, a házi gondozókon keresztül a nappali ellátás klubjaiban dolgozók, a tanyagondnokok és a teljesség igénye nélkül sorolhatnám a szolgáltatásainkat, de minden egyes dolgozónk szívvel-lélekkel, teljes elhivatottsággal végzi a munkáját, és ezért hála és köszönet illeti őket, de az igazi hála azoknak az embereknek a szeretete, a mosolya, a köszönete, akiken segítenek.

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye szinte teljes egészében lefedi a szociális szolgáltatások teljes palettáját lefedi. Köszönetet mondott a települések vezetésének, hogy a normatív támogatásokon felüli támogatásukkal lehetővé teszik munkájukat.

Molnár József, Csabacsűd polgármestere, a társulás alelnökeként tiszteletét fejezte ki a szociális területen dolgozók felé, aki, mint mondta olyan munkát végeznek, ami nagyon sok szeretetet, türelmet, empátiát igényel az ellátottak iránt, nem ki erőfeszítést igényel olyankor, amikor a saját életük problémáit félre kell tenni, és csak az ellátottakra, vagy az ellátandó feladatra kell összpontosítani.

Molnárné Juhász Eleonóra munkatársainak kifejezett köszönete után Hodálik Pál alpolgármester kért szót.

– Én úgy gondolom, hogy mindenki, aki olyan munkát vállal, ahol valaki mással kell törődni, legyen az gyermek, felnőtt, idős, az nem munka, hanem hivatás, mert ezt igazából munkának nehéz felfogni, ennek hivatásnak kell lenni, ami végigkíséri az embert egész életében – mondta Hodálik Pál, majd sajnálatát fejezte ki, hogy Csabacsűd a következő évtől kezdve más módon oldja meg a szociális ellátást.

A vacsora, a marhapörkölt és a somlói galuska előtt a házi segítségnyújtás dolgozóinak meglepetésműsorát tekinthették meg az ünnepeltek.

Díjátadók a Szent András-napon

Dr. Rentka László és Ardai Virág (Fotó: Babák Zoltán)

64 kilométer: Teljesítőképessége határáig ért dr. Rentka László a 24 órás úszáson