in , , , ,

Célkeresztben a humán szolgáltatások fejlesztése

Közös célokat fogalmazott meg Szarvas, Örménykút, Csabacsűd, Békésszentandrás és Kardos annak az EFOP-típusú pályázatnak a keretében, amely a humán szolgáltatások fejlesztésére irányul. A március 1-jén indult projekt a humán közszolgáltatások szakember ellátottságát, kínálatát, minőségét, ill. elérhetőségét igyekszik fejleszteni. A 299,7 millió Ft keretösszeget többek között a szektor dolgozóinak továbbképzésére fordítják, illetve számos rendezvényt is megvalósítanak.

– Az elmúlt hónapok a szakembergárda kialakításával teltek. A pályázat az ő béreiket és járulékaikat is tartalmazza. Egy szakmai vezetőt és egy pénzügyi vezetőt is választottunk, ill. településenként egy, Szarvason két mentor segíti a toborzást és a feladatok lebonyolítását. Nálunk a vezető mellett egy szakmai asszisztens is részt vesz a munkában, valamint két közösségszervezőt is alkalmazunk. A mentorokat a településvezetők választották ki, a beszerzéseket konzorciumi vezetőként Szarvas bonyolítja, a szolgáltatási szerződéseket pedig mind az öt partner ellátja kézjegyével – fejtette ki a decemberi támogatói döntés meghozatala óta eltelt időszakban tett lépéseket Hodálik Pál.

A település alpolgármester tájékoztatott, a pályázat kötelező és választható tevékenységeket határozott meg. Az utóbbit egy szükségletfelmérés és helyzetfeltárás előzött meg. Hozzátette, a pályázat összességében közel ezer fő bevonását teszi lehetővé, köztük az álláskeresőket, a fiatal korosztályt, a humán szolgáltatásokban dolgozókat, a potenciális munkavállalókat, a helyi nemzetiségi kisebbségeket, továbbá a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket és felnőtteket.

A tartalmi elemek két nagy részre, képzésekre és rendezvényekre oszthatóak.  Az előbbi részeként OKJ-s képzés, munkaszocializáció kompetenciákat felépítő, megszerzését segítő tréning, csoportban való együttműködés, csapatmunka kompetenciákat felépítő tréning, munkára való képesség javítását célzó képzés, különböző tematikájú és módszertani kompetenciafejlesztő tréningek, szemléletformáló, munkáltatók részére antidiszkriminációs képzések valósulnak meg. Az utóbbi egyebek mellett művészeti foglalkozásokat, mozgás-és sportfoglalkozásokat, szűrőnapot, önsegítő csoportok létrehozását, nagyszülői klubot, tábort, tanulmányutat és a nemzetiségi zene hagyományainak újjáélesztését foglalja magában.

A rendkívül szerteágazó tevékenységek között szerepel például egy oktatófilm elkészítése az egyéni kompetenciák mérése és fejlesztési tervek kidolgozása is.

– Nálunk elsősorban humán fejlesztések történnek majd, illetve a közmunkaprogramban résztvevők mentorálását végezzük, segítjük a munka világába való visszajutásukat. Emellett egy felnőtt játszóteret is beépítettünk a projektbe. Igaz, itt a tervezett 1,5 millió Ft-ot 200 ezer Ft-ra csökkentették, ezért egyelőre még dolgozunk azon, hogyan lehetne ezt átcsoportosítással megoldani. Fontos, hogy a járási települések együtt valósítsanak meg egy ilyen projektet, és a közös célok mentén közösen dolgozzanak – foglalta össze a projekt legfontosabb értékeit Sinka Imre.

Békésszentandrás polgármestere elmondta, a nagyközség 21,5 millió Ft-tal részesül a nyertes összegből, amelyből egy fő foglalkoztatása is megvalósul.

A június 26-i nyitórendezvényt Hodálik Pál alpolgármester „feladatkiosztós” napként aposztrofálta, ahol a települések vezetőinek, a mentoroknak, a projektmenedzsmentnek és a pályázat előkészítőinek közreműködésével határozták meg az előttük álló teendőket.

Gábor Anita és Nagy Robi szerelmes hangulatot hozott a víz fölé

Saárossy Kinga

A férjvadász Szarvasra érkezett