in ,

Ismét intézeti rangot kapott az öntözés és a vízgazdálkodás Szarvason

Az öntözés felértékelődése és a klímaváltozás hazánkra gyakorolt hatása indokolta, hogy a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztálya (ÖVKI) a jövőben ismét intézményként folytassa a megkezdett munkát. Az intézetté avatási ceremóniára szeptember 22-én került sor, dr. Nagy István agrárminiszter részvételével.

Dr. Gyuricza Csaba, a NAIK főigazgatója köszöntőjében rámutatott, egy hibás döntést korrigálnak azzal, hogy újjáalakítják az intézetet. Ezzel együtt a korábbi években sem szűntek meg az ezekre a területekre irányuló kutatások, bár csökkentett személyi állománnyal és forrásokkal tevékenykedtek. Úgy érzi, a munkát szinte az elejétől kell kezdeniük, mivel az ágazatban több területen megjelent a szakemberhiány. Emellett újrafogalmazzák a feladatokat, az öntözés mellett a jövőben kiemelten kezelik a mezőgazdasági vízgazdálkodást, illetve a rizstermesztésre vonatkozó kérdéseket is az intézetnek kell megválaszolnia. Ezen túl újra kell alakítani a képzést, valamint újragondolni az erre épülő szaktanácsadást.

A folytatásban dr. Nagy István agrárminiszter a mezőgazdaság kihívásairól beszélt. Mint megfogalmazta, a klimatikus viszonyok megváltozása, a klímaválság nagy hatást gyakorol az élelmiszer-előállításra is, ezért a problematikával komolyan kell foglalkozni.

– Az Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet létrehozását jövőnk, Földünk megóvása vezérelte, mert az intézet legfőbb célja a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklése – jelentette ki. – Eredményeivel hozzájárul egy vízbiztos világ kialakításához, melynek szerves része a környezettudatos és víztakarékos termeléstechnológiák alkalmazásának elősegítése, a szélsőséges vízháztartási helyzetek kezelése, valamint a rizstermesztés fenntartható fejlődésének elősegítése.

Hozzátette, egykor és ma is felismerték, hogy kutatási eredmények gyakorlatba öntése nélkül nem lehet eredményesen gazdálkodni. Ezért alakult meg kétszáz évvel ezelőtt az agrár felsőoktatás is. Emlékeztetett, 2014-ben pedig azért hozták létre a NAIK-ot, hogy átfogó, integrált agrárkutató hálózat alakuljon ki, amely hozzájárul hazánk versenyképességének növeléséhez.

Aláhúzta, a 21. század egyik meghatározó kérdése, hogyan lehet egyre kevesebb egy főre jutó vízmennyiségből, egyre kisebb területen, egyre több ember számára megtermelni az élelmiszert. Emellett azt is látni kell, hogy vízfelhasználásunk hetven százaléka kötődik a mezőgazdasághoz, ezért a jövőben jelentősen fejleszteni kell az öntözéssel és vízgazdálkodással foglalkozó tudományos kutatóhelyeket. Előrevetítette, ha rossz döntéseket hozunk, növekedés helyett 2050-re a világ különböző régióiban, akár 14 százalékos GDP csökkenéssel is számolnunk kell.

Dr. Bozán Csaba, az intézet igazgatója kiemelte, korábban ezek a kutatási területek meglehetősen alulfinanszírozottak voltak, de mára úgy tűnik, hogy helyi értékükön kezelik őket. Mindazonáltal vannak még hiátusok, amiket kezelniük kell. Ez elsősorban a humánerőforrás területén jelentkezik, melynek megoldásához a minisztérium által támogatott kutatói program is hozzájárul. A frissen végzett diplomások mellett szeretnék a tapasztaltabb kollégákat is a rendszerbe vonzani. Az infrastrukturális fejlesztések terén is előre tudtak lépni, ami a kutatási spektrum szélesítését segíti elő.

– Önálló osztályként bebizonyítottuk, hogy a fiatalos lendület szakmai potenciállal is párosul, és bízom benne, hogy belátható időn belül a NAIK-ÖVKI meghatározó szereplője lehet a mezőgazdasági kutatásoknak – zárta gondolatait.

Hodálik Pál alpolgármester történelmi pillanatnak nevezte Szarvas város életében az intézetté nyilvánítást. Utalt rá, a települést korábban Békés megye kutatási és oktatási központjaként tartották számon, hiszen két főiskolai karral és kutatóintézettel rendelkezett. Az önkormányzat részéről ígérte, hogy mint ahogyan a múltban, lehetőségeikhez mérten a jövőben is támogatják az ÖVKI-t.

Az esemény táblaavatással zárult, majd a résztvevők átvonultak az épület mögött fekvő zöld területre, ahol az I. Agrár-Horgász Kupa és Családi Napra került sor a NAIK-HAKI szervezésében.

Fotó: Kiss János

Hatalmas csatában jutott tovább a Szarvasi FC

A kardosiak vihették haza a górét a Kukoricanapról