in , ,

Hunyadisulisok Tiszazugban

cof

A békésszentandrási Hunyadi János Katolikus Általános Iskola környezet szakkörös diákjaival a  tiszafölvári múzeumba látogattunk el a Békésszentandrás Nebulóiért Alapítvány jóvoltából.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeumot 1956-ban nyitották meg, mint kiállítás és természettudományi, néprajzi gyűjtemény – A Tiszazug természeti viszonyai, gazdasági élete és fejlődése címmel.

A gyűjtemény létrehozása dr. Varga Lajos gimnáziumi tanár és Szlankó István múzeumigazgató nevéhez fűződik. A múzeum szakgyűjteményének túlnyomó részét a Tiszazug természeti, gazdasági földrajzára, helytörténetére vonatkozó anyag teszi ki: mintegy kétezer természettudományos, ezernyi néprajzi, kétezernél több történeti dokumentációs, kb. tizenkétezer adattári anyag gyűlt össze, s amellett számtalan negatív, dia, könyv, folyóirat és térkép. A múzeum őslénytani gyűjteménye a harmadik legnagyobb Magyarországon. A gyűjtemény kiemelkedő darabja a Tisza medréből 1968-ban kiemelt bödönhajó.

A múzeum pedagógiai programot dolgozott ki „Otthonunk a Tiszazug” címmel, mely a helyi múzeumpedagógiai tananyagok és múzeumi órák megvalósítását tartalmazza.

A környezet szakkörösökkel egy ilyen foglalkozáson vettünk részt. Sok érdekes dolgot tudtunk meg a Tiszavidék ezen részének településeiről s azok címereiről, melyeket pecsétnyomó segítségével láthatóvá varázsolhattunk. Megismerkedtünk a kunhalmok, mint a Békésszentandrás mellett található Gödény-halom is, felépítésével és jelentőségével. Az akváriumban tiszai halakat nézegettünk.  Régészkedtünk, csontokat kerestünk, kinektikus homokból felszíni formákat alakíthattunk ki a terepasztalon, gyógynövényekkel ismerkedtünk a kertben, melegedtünk a befűtött kemencénél, napóra segítségével határoztuk meg az időt. Az udvarról nyíló másik épületben, a Kossuth-házban, régi használati tárgyakat láthattunk, s a múzeum őslénytani gyűjteményének részét képező mamutfogat tarthattuk a kezünkben.

Sok új ismerettel és kellemes élményekkel gyarapodva tértünk haza Tiszaföldvárról. Megígértük, hogy tavasszal újra visszatérünk.

Révész Júlia

A nézőtér elhalkul, a fények kihunynak és kezdődik a varázslat

Nagy érdeklődés mellett zajlott a nyílt nap a Székelyben