in , ,

Komoly esélyese a Magyar Tájdíj elnyerésének Szarvas

Először vett részt a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt pályázaton Szarvas városa. A napokban kapták készhez azt az értesítést, amelyben a Bírálóbizottság elismerősen szól a városban végzett értékmegőrzéséről, azok bemutatásáról és a fejlesztési elképzelésekről. Mint írják: „a pályázati program során példamutató módon oldották meg Szarvas bel-és külterületének táji, természeti, kultúrtörténeti, városképi, utcaképi értékeinek számbavételét, megújítását, megőrzését, az e körbe tartozó programok, akciók, oktatási, tudományos rendezvények közzétételét, szervezését”. Hozzátették, a program folytatásaként javasolt a térségi szemlélet erősítése, s a külterület fokozott bevonása. Ennek eredményeként a település bekerült azon öt magyarországi város közé, amely esélyes az országos elismerésre.

A pályázatot a természetvédelemért felelős miniszter – 2012 óta – kétévente írja ki, ami a nyertes pályázat számára az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztést is magával vonja. A magyar díjat az Európa Tanács Táj Díja mintájára hozták létre, amely a magyar táj védelme, kezelése, tervezése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató önkormányzatok, önkormányzati társulások és társadalmi szervezetek részére adományozható. A legérdemesebb jelölt képviseli hazánkat a nemzetközi megmérettetésen is. A felterjesztett pályázat képviselője többek között meghívást kap az Európa Tanács rendezvényére, ezáltal a tevékenységét nemzetközi szinten is bemutathatja.

A december 4-i sajtótájékoztatón Fedorják Nóra projektvezető rámutatott, az önkormányzat, a SZIE Szarvasi Arborétum és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága közösen pályáztak. A helyi projekt a „Természeti és épített értékek összefüggő, fenntartható bemutatását szolgáló körút megvalósítása a történelmi Magyarország mértani közepén, Szarvason” címet viselte, ami magában foglalja a jelenlegi és a jövőbeli elképzeléseket is. Ez utóbbi szerint a víziutak, kiépített kerékpárutak és a szárazföldi sétányokon keresztül a meglévő környezeti és táji értékek összekapcsolódnának.

Hozzátette, a kidolgozott programban természetesen helyet kaptak az eddigi fejlesztések is. Említésre került többek között a gyalogos fahíd, a Vízi Színház, a Történelmi Magyarország Emlékmű, az arborétumhoz kapcsolódó kerti innovációk és programok, a Körösvölgyi Állatpark, valamint a Mini Magyarország Makettpark is.

Dr. Hanyecz Katalin igazgatónő kiemelte, az önkormányzatra vonatkozóan elsősorban a városközpontban lévő épített értékek védelme jelenik meg, a másik két résztvevő esetében főként a táji, természeti értékeket hangsúlyozták. Cél, hogy ezek bemutatásán keresztül egy ember által lakott, épített egység alakuljon ki, s a fejlesztések a lakosság számára is elfogadhatók legyenek.

– Szeretnénk azt elérni, hogy ne csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalok számára is legyen motiváció, vagyis hazahúzzon a szívük. Itt ugyanis lehet élni, lehet tenni, és olyan dolgokat létrehozni, ami közös munkával előrevisz – fogalmazta meg hosszú távú elképzeléseiket.

Babák Mihály örömmel nyugtázta, hogy azok a dolgok, amelyek mellett az itt élők nap mint nap elmennek, mások számára példaértékűek. Fejlesztéseik elsők között az élhetőséget és a fenntarthatóságot szolgálják. Jó érzéssel tölti el az is, hogy az ilyen irányú törekvéseiket már nem először vették észre. Legutóbb pl. a Virágos Magyarország pályázaton szerepeltek sikerrel.

A program áprilisban, a Föld napjához kapcsolódva folytatódik. Ekkor kerül fel az elkészült, kibővített bemutatóanyag az Agrárminisztérium által kifejezetten erre a célra létrehozott honlapra.

Kiss Tibor gólja

Szolgálati közlemény: Szentandráson edző kerestetik… nagyon

A település kitüntetettje gyújtotta meg a második gyertyát Békésszentandráson