in , ,

Elégedetten tekint az elmúlt öt év mérlegére Sinka Imre

Sinka Imre (Fotó: Hegedűs Éva)
Sinka Imre (Fotó: Hegedűs Éva)

Az elmúlt ciklust értékelte október 4-én Sinka Imre. Békésszentandrás polgármestere elöljáróban reagált a különböző sajtótájékoztatókon elhangzott kijelentésekre. Az óvodával kapcsolatosan elmondta, jelenleg a Magyar Falu Program keretében nyújtottak be pályázatot erre a célra, 30 millió Ft értékben. Sportcsarnoképítésre ugyancsak volt elképzelésük, és erre vonatkozóan hatástanulmányt is készült, de a rendkívül magas üzemeltetési költségek miatt egyelőre nem tartja kivitelezhetőnek.

A számokról szólva elmondta, öt év alatt 150 testületi és 179 bizottsági ülést tartottak, amelyen számos döntés született. A cél minden esetben a nagyközség fejlesztése, az itt élők életének javítása volt. Megjegyezte, az eredményeket a választásokon induló ellenfelei sem vitatják, ami korrekt, tisztességes kampányra utal.

Örömmel számolt be arról, ha a 2010 óta megfogalmazott ígéreteiből nagyon sok teljesült. Mindazonáltal azt is látni kell, hogy az elkövetkező ciklusban nem lesz ennyi fejlesztési forrás elérhető, így aki ezzel kapcsolatos ígéreteket tesz, „egy kicsit biztos, hogy csal.”

Hangsúlyozta, elsősorban arra kell koncentrálni, hogyan lehet az elnyert projekteket minél kisebb veszteséggel megvalósítani. Az egyik nehézséget pl. az okozza, hogy a 2015-2016-ban megtervezett, százszázalékos finanszírozású pályázatok az áremelkedések miatt mára komoly önerőt igényelnek. Emellett nagy hangsúlyt fektetne a környezetvédelemre és környezettudatosságra is. Hulladékgyűjtéseket szervezne, az önkormányzat tulajdonában lévő területeken lombosabb pihenőzónát alakítana ki, és a volt szeméttelep területét rekukltiválná. Emellett lakossági összefogással kicserélné és egységesé tenné a belterületen lévő kiöregedett fákat.

A kerékpárút melletti fasorra vonatkozóan kifejtette, egy civil szervezet kezdeményezésére, önkormányzati finanszírozásból háromszáz fát fognak hamarosan elültetni. A növények az út másik oldalára kerülnek, így évek múltával árnyékot nyújtanak az arra közlekedőknek.

Hozzátette, az első lépést a zöldebb település felé az M44-es megnyitása jelentette, melynek következében csökkent zaj-és környezetszennyező gázok kibocsájtása. A témával kapcsolatosan kifejtette, az egyes vélekedésekkel ellentétben úgy látja, a gyorsútnak nem lesz a turizmusra negatív hatása. Az elmúlt években a nagyközségbe érkező vendégek száma megsokszorozódott, vagyis mára már elmondható, a látogatók túlnyomó többsége célirányosan keresi fel a települést. Kiegészítésként elmondta, bár a korábban remélt lehajtó nem épült meg, soha nem adja fel az esélyt, hogy a település közvetlen csatlakozzon az M44-hez.

Köszöntetet mondott a Polgármesteri Hivatal 12 dolgozójának, akik évről évre erőn felül teljesítenek. Beszélt az átalakult településüzemeltetésről is, ami három éve önálló intézmény formájában működik. Úgy látja, gyakran a rendszer sajátosságai miatt lassú volt az ügyintézés. A helyzetet súlyosbította, hogy az egyik munkagépük már hónapok óta komoly gondokkal küzd, jelenleg is javítás alatt áll. Úgy véli, a tapasztalatokból tanulni kell, és hatékonyabbá kell tenni a feladatellátást.

Büszkeséggel szólt a civil szervezetekről. A tavalyi évben 146 rendezvény valósult meg, ami jelentős részben nekik köszönhető. Úgy érzi, ez nem csak a közösségi életre van hatással, hanem forintokban mérhető profitot is termel.

Ígéretet tett, hogy a „bulinegyed” megszüntetésének érdekében szükség esetén hathatósabb lépéseket fog tenni. Fontosnak tartja, hogy élhetőbb legyen a település, aminek egy lehetséges zajártalom nem lehet gátja.

A pályázatokkal kapcsolatosan elmondta, ezek a regnáló képviselőtestület tagjainak munkáját dicsérik, így amennyiben egy kívülálló ezzel kampányol, nem mond igazat. Úgy véli, a megválasztott testületnek az lesz a dolga, hogy befejezze ezeket a projekteket, és keressen újakat.

A jövőbeli terveiről szólva elmondta, fontosnak tartja, hogy megtalálja az utánpótlást, akik majd fiatalos lendülettel folytatják a megkezdett munkát. Úgy érzi, örülni kell annak, hogy vannak Békésszentandráson olyan ambiciózus, lokálpatrióta fiatalok, aki tenni szeretnének a településért. Nekik meg kell adni az esélyt, hogy beleszóljanak a nagyközség életébe, és betekintést nyerjenek a működésébe.

Elképzelései között szerepel továbbá az üdülőterületeken a víz és szennyvíz kiépítése, amit már megkövetelnek a kor követelményei. Emellett a sokáig „mostohagyermeknek” tartott Furugyban zajlik egy 320 millió Ft értékű beruházás, amelynek következőben a vezetékes ívóvíz el fog jutni a területre, és létrejön egy ivókút. Ez alapfeltétele a hálózat kiépítésének, amelyhez később az elavult csőrendszer újjáépítésére van szükség. A megvalósításhoz pályázati forrást kell majd hozzárendelni, amelyre vonatkozóan a közeljövőben is várhatók kiírások.

Az idősgondozást illetően arra törekszik, hogy növelje az ellátások színvonalát, amelyeknek a köre jelenleg is széles spektrumon mozog. Látni kell ugyanis, hogy egy elöregedő településről van szó, ezért mindent meg kell tenni a korosztály minőségi és sokoldalú ellátása érdekében.

Úgy véli, az elmúlt ciklus bebizonyította, nincs szükség kormánypárti színre ahhoz, hogy a település eredményesen működjön.

– Egy dolgot tartok fontosnak: a polgármesteri székben olyan ember üljön, aki tenni akar a településért, és akinek nem rángatják a pórázát. Így megtanulják tisztelni más körökben is, és tárgyalópartnernek tekintik – summázta véleményét.

Arra kért mindenkit, hogy nyilvánítson véleményt október 13-án, mivel akkor tud egy testület hatékonyan működni, ha a lakosság széleskörű bizalmát és támogatását élvezi.

Dernovics László0

Dernovics László: Nem adom fel, ha nyerek, tovább folytatom a munkát!

Fotó: Babák Zoltán0

November 3-ig várja a látogatókat az Állatpark