in

Cikluszáró testületi ülést tartottak Békésszentandráson

Fotó: Hegedűs Éva0
Fotó: Hegedűs Éva

Egyperces néma főhajtással tisztelgett a békésszentandrási képviselőtestület a nemrégiben elhunyt dr. Strassburger Gyöngyi jegyzőasszony előtt. Napirend előtti felszólalásában Sinka Imre polgármester köszönetet mondott a képviselőknek az elmúlt ciklusban végzett munkájukért, amelynek köszönhetően közel 3 milliárd Ft érkezett a nagyközségbe. Tolmácsolta Köteles József, a Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete békésszentandrási csoportvezetőjének köszönetnyilvánítását is, melyben kifejezte háláját az önkormányzat elmúlt időszakban nyújtott támogatásáért.

Ezt követően virágcsokorral köszönte meg a testület Virág Sándorné munkáját, aki október 1-jétől felmentési idejét tölti. A Gondozási Központ vezetője útravalóul azt kérte mindenkitől, sohase felejtsék el azt a jótanácsot, mely szerint egy közösség egyik legfontosabb fokmérője, hogyan bánik az idősekkel.

A szeptember 30-i soros testületi ülés napirendi pontjainak megtárgyalása előtt Sinka Imre bejelentette, eljárást indít az egyik polgármesterjelölt ellen, akinek több millió forintos tartozása van az önkormányzat irányába.

Rusz Mihály, a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke az átruházott hatáskörben végzett munkáról szólva elmondta, eseti települési támogatásra 8 fő nyújtott be kérelmet, 40 ezer Ft értékben, gyermek és fiatal felnőttek támogatását 6 főnek ítélték meg, 79 ezer Ft értékben, míg települési kölcsönt egy személy kapott. Az összeget 150 ezer Ft-ban határozták meg.

Módosították a 2019. évi költségvetést is. Bagdiné Balla Andrea pénzügyi csoportvezető tájékoztatott, a bevételi-kiadási főösszeget 28 millió 33 ezer forinttal Ft módosították, így 1 milliárd 352 millió 311 ezer forintra emelkedett. Ennek okait 2018. évi beszámolót követő szabad pénzmaradvány és az első félévben beérkezett központi bevételek képezik.

A 2019. évi költségvetés I. féli teljesítését is elfogadta a testület. Ezzel kapcsolatosan elhangzott, a működési bevételek-kiadások nagyjából időarányosan teljesültek, a felhalmozási oldal valamelyest eltért az előirányzatoknál.

Csépainé Tóth Gabriella vezető-főtanácsos a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkáját foglalta össze. Rusz Mihály, Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke köszönetét fejezte ki az ott dolgozóknak az elvégzett, sokoldalú munkáért.

Tóth András, a Településüzemeltetési Intézmény igazgatója a 2019. évi közmunkaprogram eddig elvégzett munkájáról számolt be. Elmondta, három éve 60 fővel vették át a programot, az idei induló 25 fős létszám az év során 21 főre csökkent. A jelenlegi létszám elegendő arra, hogy a vállalt elemeket teljesítsék. Értékteremtő, helyi sajátosságokra épülő, mezőgazdasági és szociális programelemek zajlanak, amelyek időarányosan jól teljesülnek. A beszerzések nagy része már megvalósult, a fennmaradó rész októberben történik meg.

Nemcsényi Zsolt, a Településfejlesztési, Településüzemeltetési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke alapvetően pozitívan értékelte, hogy lényegesen lecsökkent a kezdetben 180 fővel működő program, a kiesésből adódó űrt azonban pótolni kell.

A bejelentések között szó esett többek között a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról, és módosították a szociális rendeletet is.

Szavaztak képviselői tiszteletdíjak nonprofit célokra történő felajánlásáról is, amelyet Barna Antal és Fabó István képviselők tettek meg.

Döntöttek a Betlen Gábor utca 19/b. és 19/c. szám alatti bérlakások kazáncseréjéről, mintegy 1 millió 350 ezer Ft értékben. Hosszú távú céljuk, hogy a Magyar Falu Program keretein belül a bérlakásokat felújítsák.

Elfogadták a 2019. évi Sport-és Vitamin-nap pénzügyi beszámolóját is. Barna Antal, a Pénzügyi és Turisztikai Bizottság elnöke összegzésében meglepetésének adott hangot, mely szerint az egynapos, kétéjszakás program komoly összegbe, mintegy 4,8 millió Ft-ba került. Javasolta, hogy a jövőben tekintsék át, hogy a színvonal megtartása mellett mely sorokat lehet racionalizálni.

Tárgyalták a „Községi piacok kialakítása Csabacsűdön és Békésszentandráson” című pályázat közbeszerzését is. Az elnyert összeg 91,5 millió Ft volt, amelyet 6,9 millió Ft-tal haladta meg a bekerülési költség. Barna Antal, Pénzügyi és Turisztikai Bizottság elnöke elmondta, a műszaki tartalmat az eredeti összeghez képest mintegy 7 millió Ft-tal tudták csökkenteni. A fennmaradó többletköltséget a költségvetési tartalék terhére fedezik.

Végül határoztak az útburkolati hibák bejelentéséről az M44-es gyorsforgalmi út kivitelezője felé és egy EFOP-típusú pályázat részleteiről.

Fabó István alpolgármester zárásként elköszönt a választópolgároktól, a testület tagjaitól és a falu lakosságától. Mint mondta, örömmel szolgálta 21 évig a települést, és bízik benne, hogy egy fiatalos lendülettel dolgozni tudó képviselő követi a sorban.

Fotó: Hegedűs Éva

A NACSE elhatárolódik a Babák Mihályt lejárató szórólapoktól

Magyar Martin (fehérben) (Fotó: Babák Zoltán)0

Koko: Küzdelmes mérkőzésen megérdemelten győztünk