in

100: Összeült a Trianoni Emlékbizottság

Babák Mihály polgármester, Csasztvan András, Boross Bence és Szenes János (Fotó: Babák Zoltán)
Babák Mihály polgármester, Csasztvan András, Boross Bence és Szenes János (Fotó: Babák Zoltán)

Szinte napra pontosan 99 évvel Szarvas község képviselő-testülete 1920. november 15-i ülését követően ült össze a Trianoni Emlékbizottság a Szarvasi Polgármesteri Hivatal kis tanácskozójában csütörtök délután. Elnöke Szenes János, tagjai: Boross Bence, Csasztvan András, Pécsváradi Antal és Roszik Zoltán.

A nemzeti összetartozás napja – a 2010. évi XLV. törvénybe foglalt hivatalos nevén: Nemzeti Összetartozás Napja – az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett iktatott törvénybe az Országgyűlés. (Wikipédia)

A törvény megszületése előtt, még a 2010. április 11-én és 25-én megtartott országgyűlési választásokat követően Babák Mihály polgármester küldött egy meghívót Orbán Viktornak, amelyben szó szerint így fogalmaztak, hogy a nemzeti összetartozás jegyében várják Szarvasra, így talán magához az elnevezéshez is köze van a városnak.

Szenes János felolvasta az 1920-as testület kinyilatkoztatását, miszerint “Szarvas nagyközség képviselete lélekben tiltakozik a ránk kényszerített 1000 éves nemzeti létünket veszélyeztető trianoni szerződés ellen. Rendületlenül hiszi és reméli, hogy az annyi vésszel, bajjal megküzdött ősi haza idegen járom alól felszabadulva régi fényében és erejében élni fog”.

Az első ülés első kérdése az volt, hogy mi legyen a 100. évforduló üzenete: a 100 éves gyászt megtartani és folytatni, vagy a gyászt a nemzeti összetartozás jegyében a magyarság megmaradásának az ünnepévé fordítani.

Roszik Zoltán és Pécsváradi Antal (Fotó: Babák Zoltán)
Roszik Zoltán és Pécsváradi Antal (Fotó: Babák Zoltán)

Babák Mihály polgármester elmondta, hogy a 100 éves évforduló méltó emlékezetének előkészítése már évekkel ezelőtt megkezdődött, de elfogytak a támogatói az ügynek. Három helyre is elvitték a házelnöktől kezdve az országgyűlési képviselőig. A remény, hogy az országközép megújítása az évfordulóra elkészül, kezd szertefoszlani, de reményei szerint –ahogy a Mittrovszky-kastély ügye– egyszer ez is fel fog gyorsulni, hiszen kormányzati szinten több helyen is bent van a kérelmünk.

Az első és legfontosabb feladat a kormányzati szándék felmérése, illetve annak elérése, hogy a központi megemlékezés vagy legalábbis annak egy része Szarvason kerüljön megrendezésre. A bizottságnak kormányzati támogatás nélküli megvalósítás esetére is van elképzelése, amelyhez az önkormányzat saját erőből támogatást tud biztosítani. A programsorozat egy egész hétvégét felölelhetne, amelyhez konferencia és zenei koncert is társulhat. Természetesen mindez annak függvénye, hogy egy állami, központi rendezvényhez kell kapcsolódnunk, vagy pedig teljesen önállóan szervezzük a megemlékezést. Többnapos programsorozat esetén a város turisztikailag is profitálhat az eseményből. Az előzetes elképzelések alapján Szarvas Városa a Történelmi Országközépnél állíthat emléket az elcsatolt vármegyéknek.

Fotó: Hegedűs Éva0

Lemondott képviselői mandátumáról dr. Babák Zoltán

Hovorka Sára előadása0

Oroszországból Olaszországon át az Egyesült Államokba