in

Lemondott képviselői mandátumáról dr. Babák Zoltán

Fotó: Hegedűs Éva0
Fotó: Hegedűs Éva

Rendkívüli ülést tartott november 11-én Békésszentandrás önkormányzata. Elöljáróban dr. Babák Zoltán önkormányzati képviselő lemondott mandátumáról. Döntését azzal indokolta, hogy az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői feladatait látja el, ami összeférhetetlen képviselői megbízatásával. Ilyen esetben 30 nap áll rendelkezésre az összeférhetetlenség feloldására. Mint elhangzott, bár körbejárta a lehetőségeket, és igyekezett megoldást találni a problémára, sajnos végül azt a döntést kellett hoznia, hogy képviselői tisztségétől válik meg.

Csépainé Tóth Gabriella jegyzőhelyettes tájékoztatott, következő lépésként a Helyi Választási Bizottság határozatot hoz erről, a jogerőre emelkedést követően pedig a sorban legtöbb szavazatot kapott képviselőjelölt, vagyis Rusz Mihály lép a helyére.

A testület 14 napirendi pontot tárgyalt. Elsőként a polgármester pénzbeli szabadságmegváltásáról döntöttek. Sinka Imre polgármester erre vonatkozóan elmondta, sok szabadsága bennmaradt a 2019-es évben. Ennek elsődleges oka dr. Strassburger Gyöngyi jegyzőasszony betegsége volt, ami idő alatt egy aláírással rendelkezőnek lennie kellett a hivatalban.

Hévízi Róbert, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke megjegyezte, az előző években a település vezetője jól gazdálkodott a szabadságával. Meglepődött azon, hogy ilyen sok szabadsága maradt benn, különösen azért, mert egyszerre több területen is tölt be tisztséget. Elismerte ugyan, hogy a polgármester erre törvény szerint jogosult, de szerinte az adófizetők pénzét ennél hasznosabb célra is lehetne költeni.

Határoztak arról, hogy DAREH Bázis Zrt. taggyűlésébe a polgármester elfoglaltsága esetén Lesfalvi Balázs alpolgármestert delegálják.

Modernizálják a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerét, ami testületi anyagokat és a hivatalos dokumentumok kezelését átláthatóbbá teszi. Virág Sándor, a Településüzemeltetési és Projektelőkészítési Bizottság elnöke kérte, hogy az intézményeket is vonják be a partnereket körébe, Farkasné Sinka Dóra pedig a vírusvédelemre és az adatbiztonságra hívta fel a figyelmet.

Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatát követően elfogadták, hogy eseti települési támogatásre évente legfeljebb négy alkalommal lehetne beadni igényt beadni, amennyiben a két igénylés között legalább 90 nap eltelt.

Megalkották a szociális tüzelőanyag kiosztására vonatkozó rendelettervezetet, amely tartalmazza a támogatás feltételeit, a mennyiségét – 499 mázsa barnakőszén – és határidejét. Virág Sándor szorgalmazta, igyekezzenek minél hamarabb elindítani a folyamatot, hogy lehetőség szerint még karácsony előtt eljusson a segítség a lakossághoz.

Módosították a Gondozási Központ szakmai programját módosították. Ezt követően katolikus rész belvízvédelmi árokrendszerének belvízfejlesztési projektjéről szavaztak, amelyre ugyancsak pályázott az önkormányzat. Határoztak arról, hogy a projektmenedzseri feladatokat a KBC Nonprofit Kft. látja el, a tervezési feladatokra pedig ajánlatokat kérnek.

A turizmusfejlesztési pályázat eszközbeszerzésére közbeszerzést írtak ki, mivel az értéke megközelítette a 15 millió Ft-os határértéket.

Kisebb vitát váltott ki a Pázsit-tó rekonstrukciója, amelynek közbeszerzéséhez öt céget kell meghívni. Sinka Imre leszögezte, ebből kettő nem rendelkezik a szükséges EKR regisztrációval, ezért helyettük másik két céget vettek fel a meghívottak listájára. Kérte a képviselőket, hozzanak minél előbb döntést, mivel a kivitelezést legkésőbb január 21-vel el kell indítani, hogy határidőre befejezzék.

Hévízi Róbert, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vezetője nemtetszését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a bizottság előzetesen nem tárgyalhatta a kérdést. Tudomása szerint az említett két cég rendelkezik EKR számmal, ezért nem vonná vissza az önkormányzat korábbi határozatát. Végül a testület (4-1-1 arányban) a polgármester javaslata mellett foglalt állást, azzal a módosítással, hogy egy dunántúli cég helyett egy mezőberényi cég került a meghívottak közé.

Tóth András, a Településüzemeltetési Intézmény a használatukban lévő erőgépre vonatkozóan elmondta, javítása a májusi meghibásodás óta komoly összegeket emésztett fel. A szervíz legutóbbi álláspontjából kiderült, további bruttó 1,8 millió Ft-ot kellene ráfordítani, mivel bizonyos alkatrészek nem szerelhetők vissza. A testület egyhangúan támogatta a javaslatot, bízva az eszköz mielőbbi „hadrafoghatóságában”.

Mintegy 500 ezer forintot szavaztak meg a közutak téli üzemeltetésének felkészítésére. A település vezetője javasolt továbbá egy hasonló nagyságrendű tétel betervezését az intézmény 2020. évi költésvetésébe.

Elfogadták egy üveghulladék gyűjtősziget kihelyezését, amellyel le tudják mérni, mekkora igény van rá, és milyen rendszerességgel kell majd üríteni. Kérik a lakosságot, hogy rendeltetésszerűen használják. Elhangzott az is, hogy a zöld hulladék kérdésében a DAREH Bázis Zrt.-vel nem tudnak megegyezni. Megoldásként felmerült az a lehetőség is, hogy a zöldhulladékot az önkormányzat költségén átszállítják Csabacsűdre, ahonnan a cégnek kötelessége ingyen elszállítani.

Nem született döntés a külsős bizottsági tagok kérdésében. Hévízi Róbert úgy fogalmazott, nem tudja támogatni az erőből való politizálást. Vele szemben Sinka Imre polgármester úgy látja, a nyolc beküldött javaslatból – a választási eredményeket alapul véve – joga van neki is három szakembert megnevezni. Major Attila hozzászólásában leszögezte, addig nem szavazza meg a javaslatot, amíg a két fél konszenzusra nem jut. Végül a javaslatokat három igen, három nem arányban nem fogadták el.

A bejelentések között szó volt a szociális tüzelőanyag házhoz történő szállításáról, a Szent András napi költségkeretről, az iskola tornateremének felújításáról és a 44-es főút padkarendezéséről.

Tálas Bendegúz (jobbról)

Bronzérmes lett Tálas Bendegúz a Hungarian Openen

Babák Mihály polgármester, Csasztvan András, Boross Bence és Szenes János (Fotó: Babák Zoltán)

100: Összeült a Trianoni Emlékbizottság