in

Elkészült az aprók kertje bölcsőde felújítása és eszközbeszerzése

dav

Szarvas Város Önkormányzata 2017-ben pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívásra, amelyről a pozitív támogatói döntés 2018. július 4-én érkezett. Ezt követően vette kezdetét a munka az intézményben, amely napjainkra kiteljesedett.

A TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 azonosító számú projektet Szarvas Város Önkormányzata a Békés Megyei Önkormányzattal közösen, konzorciumi formában valósította meg, mely projekt összesen 28,50 millió forint vissza nem térítendő, 100 %-os támogatásban részesült a Széchenyi 2020 program keretében.

Jelen fejlesztés keretében valamennyi férőhely részleges felújítását és új eszközökkel történő felszerelését valósította meg Szarvas Város Önkormányzata.

A projektben megvalósult a padlóburkolat részleges felújítása, a falak festése, mázolása, utcafronti kerítés festése, csoportszobákhoz tartozó játszó teraszokon külső árnyékolók kerültek elhelyezésre, 125 m belső kerítés cseréje is megtörtént az előírásoknak megfelelően.

A projekt keretében nagy mennyiségű eszköz és berendezés került beszerzésre, melynek elsődleges célja azt volt, hogy a korábban rendelkezésre álló, elavult, gazdaságosan nem használható eszközöket modern, energiatakarékos eszközök váltsák fel.

A fejlesztés eredményeként árnyékolóval ellátott udvari homokozók, gumitégla szőnyegek, új csoportszobai bútorok, szőnyegek, berendezések, konyhai és mosókonyhai gépek, eszközök biztosítják az Aprók kertje bölcsőde gyermekeinek és munkavállalóinak szép, rendezett és biztonságos körülményeit a mindennapokban.

A projektmegvalósítás időszaka: 2018. szeptember 1-2019. december 15.

A projektről bővebb információ a www.szarvas.hu/onkormanyzat/palyazatok oldalon olvasható.

2019|12|03 Sajtóközlemény – Szarvas Város Önkormányzata – Aprók kertje bölcsőde felújítása és eszközbeszerzése

Fotó: Hegedűs Éva0

A kézműves tehetségeknek engedett teret a Szarvasért Alapítvány

Elkezdődött a jégkorongidény