in ,

Gyakorló-s kert

0

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézményében 700.000 forint pályázati támogatással közösségi tér kialakítása történt meg család-, tanuló-, és hallgatóbarát pedagógiai környezet megteremtésével. Az Örökös Zöld Óvoda és Örökös Ökoiskola címmel rendelkező intézmény a fenntarthatóság pedagógiáját, a teremtett világ óvását gyakorlati cselekvéssé alakítva, a korlátozott környezeti adottságokhoz igazodóan magaságyások telepítésével bemutató-, gyakorlókertet épített ki. A magaságyások telepítésével a technika órák tartalmi fejlesztése valósul meg, kapcsolódva a főiskolai hallgatók tantárgypedagógiai képzési tartalmához. A projekt keretében olyan felület kiépítése történt meg, ahol a főiskola hallgatói a gyermekekkel, tanulókkal közösen tevékenykedve gyakorlati ismeretek alkalmazásának képez teret. Az ágyásokba cserjék telepítése történt meg, tavasszal haszonnövények telepítése történik, illetve virágos növények kerülnek közösségi projektek keretében kiültetésre. A magaságyásokat közösségeink közös munkatevékenységgel gondozzák, illetve tanulóink készítik el a hozzá kapcsolódó információs táblákat a telepített növények neveivel, fotóival és gondozási adataival.

A projekt keretében át-, és továbbépítésre került a Gyakorló tanösvénye, ahol masszív és esztétikus fából készült állomások és információs táblák, bemutatótárgyak interaktív játékok kerültek telepítésre. A Gyakorlóintézményben működő Gyermekkert Módszertani Központ azokat a pedagógiai értékeket, célokat tűzte zászlajára, amely korunk egyik legnagyobb kihívására, a természeti környezet átalakulására, óvására, a felelősségtudatra neveléssel, a környezettudatosságra és a környezet megóvására nevelést erősíti.

A Körös-Maros Nemzeti Park segítségével olyan bemutató táblák, játékok kerültek kihelyezésre, amelyek támogatják az intézményben folyó környezetpedagógiai munkát, de a családok számára is „bogarászási” terep, ahol gyermekükkel együtt fedezhetik föl a teremtett világ szépségeinek egy-egy elemét. A szemlélődés a megismerés mellett a gondolkodásra, a problémák meglátására, a megoldási lehetőségek keresésére irányítja a figyelmet, segítve felfedezni, megérteni, megvédeni az élő környezetet. A környezettudatosság, mint kiemelt pedagógiai érték az intézmény gyakorlatában, támogatja a főiskolai pedagógusképzés gyakorlatát és szemléletformálását a mintaadással.

A program kapcsolódik az intézmény udvar rekonstrukciós programjához, amelynek keretében új utak, új sportpálya és játszótér korszerűsítési munkák zajlanak, közel 16.000.000 forint beruházási értékkel.

Sz.Zs.

Fotó: Hegedűs Éva0

Madárbarát programot tartottak az arborétumban

Az ART zenekar (Molnár János, Nánási Attila, Czibulya Zsuzsanna (Fotó: Hegedűs Éva)0

Elvarázsolta saját szerzeményeivel a közönséget az ART zenekar