in ,

A decemberi testületi ülés döntéseit értékelte a NACSE

Fotó: Hegedűs Éva
Fotó: Hegedűs Éva

December 23-án tartott sajtótájékoztatót a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete. Gombár Györgyné szóvivő, egyúttal a Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság külsős tagja bevezetőjében örömét fejezte ki, mivel a legutóbbi bizottsági ülés – az előzővel ellentétben – határozatképes volt. Ellenben problémaként említette a Szentesi úti közlekedést, ahol az M44-es megnyitása óta nagyon megnövekedett a forgalom. A téli korlátozott látási viszonyok miatt az útszakasz különösen balesetveszélyessé vált, ezért arra kéri az önkormányzatot, gyakoroljanak nyomást a fenntartóra legalább a tájékozódást segítő vonalak felfestésében.

Csanádi László önkormányzati képviselő gondolatait ünnepi jókívánságokkal kezdte. Az előtte szólóhoz csatlakozva pozitívumként értékelte, hogy a testület kiegészült egy jobbikos képviselővel. Úgy véli, a testületi ülésen hiba történt. Ez abból fakadt, hogy az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság ülésén úgy értesültek, hogy az utakkal kapcsolatos javaslataikat megtehetik a testületi ülésen. Erre csak a bejelentések tárgyalásakor lett volna módjuk, de addigra már elfogadták a jövő évi útfelújítási tervekre vonatkozó határozatot.

A saját körzetéről – 5. sz. – szólva elmondta, 17 olyan utca van, amelyek felújításra szorulnak. Kérte az ott élőket, amennyiben további észrevételeik vannak, jelezzék. Ígérte, a lakossági kéréseket még ebben az évben eljuttatja a városvezetésnek, hogy a képviselők érdemben tudjanak foglalkozni a kérdéssel. Úgy látja, a járdák terén is van tennivalójuk, különösen a Móra Ferenc utcai járdaszakasz sürget mielőbbi lépéseket.

Sok megjegyzést kapott a karácsonyi vásárral kapcsolatban is. Nem tartja helyesnek, hogy a faházak kikikerültek a Kossuth utcára, ill. hogy a fényszarvas a Ceres-kút előtt kapott helyet, mivel ezáltal megbomlott a Zenepavilon közösségi tér jellege. Emellett jövőre megvizsgálják a városi karácsonyfa kérdését is, mivel idén ezt az itt élőknek nélkülözniük kellett.

Kovács Mátyás a testületi ülés napirendi pontjairól szólva elmondta, szavaztak a költségvetés módosításáról és a helyi adókról is. Örömtelinek tartja, hogy az utóbbi terén nincs emelkedés. Döntöttek továbbá a munkatervről és az étkezési hozzájárulás 10%-os növeléséről. Támogatták a Szarvasi Krónika megjelenését, amely a település egyik kordokumentumaként szolgál. Ugyancsak hozzájárultak a Szuhaj György által rendezett nyári művésztelep megrendezéséhez.

Két pontban tárgyalták a közvilágítást. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a kérdést felvette a munkatervébe, mivel a helyzet egyre tarthatatlanabb. Csak a LED-lámpák alatt lehet látni, közöttük szinte egyáltalán nem. Természetesen azt is tudja, hogy a problémát egyik napról a másikra nem lehet megoldani, viszont foglalkozni kell vele. Első körben fel kell állítani a prioritást, majd a település pénzügyi lehetőségeit alapul véve lépéseket kell tenni.

Döntöttek a Tükör utca felújítását illetően a műszaki ellenőr kiválasztásáról, valamint visszafizetendő támogatást ítéltek meg a jégpályát üzemeltető sportegyesületnek.

Zárt ülésen tárgyalták a Rét utca 1/1. önkormányzati bérlakások nyílászáróinak cseréjét, ill. szóba került az Arborétum és a Tessedik-tanya ügye is. Mint mondta, első körben úgy tűnik, hogy nem sikerül a fenntartóváltás a Pepi-kert esetében, amelynek következtében az önkormányzathoz került volna. Tudomása szerint a gödöllői székhelyű Szent István Egyetem nem jó gazdája a kertnek, ezért ez jelentette volna a gyűjteménynek és az ott dolgozóknak a kiszámíthatóbb megoldást. A Tessedik-tanyánál ellenben felcsillant a remény az önkormányzati tulajdonba kerülésre, a feltételeket azonban még alaposan meg kell vizsgálni.

A Tessedik Sámuel Múzeum eszközbeszerzése kapcsán tartózkodtak, mivel nem látták át teljesen a kérdést. Első olvasatra sokalták azt az összeget, amit az önkormányaznak hozzá kellett tenni a beruházáshoz. Később felvilágosították őket, hogy a kb. 550 millió Ft-os fejlesztés eddig teljes mértékben EU-s, illetve állami forrásból valósult meg. Ennek ismeretében már az ezen felül felmerült különbözetet támogatandónak ítélték meg. A végső döntés az ügyben egy rendkívüli ülésen született meg.

Gombár Györgyné a Rét utcai lakások kérdéséhez hozzáfűzte, ezek az ingatlanok rendkívül rossz állapotban vannak, és az épületekben rendkívül hátrányos helyzetűek laknak. Kitért továbbá azoknak az utaknak a felújítására is, ahol nagyon sok olyan idős, egyedülálló személy él. Nekik nincs anyagi lehetőségük hozzájárulni az utak karbantartásához, a kérdést azonban előbb-utóbb valamilyen formában mindenképp kezelni kell.

Fotó: Babák Zoltán0

Valami karácsony

Samu Tamás Gergő és Pálinkás Tamás (Fotó: Hegedűs Éva)

A Jobbik szerint ellenzéki listás képviselőnek lenni több munka és nagyobb felelősség