in

A közösségi együttélés szabályairól rendelkezett 2020-ban elsőként a csabacsűdi testület

Dönt a csabacsűdi testület (Fotó: Babák Zoltán)0
Dönt a csabacsűdi testület (Fotó: Babák Zoltán)

A közösségi együttélés szabályairól szóló napirend miatt nagyobb lakossági érdeklődés mellett zajlott a csabacsűdi képviselő-testület soros ülése kedden. Az ülések egyébként – a zárt rész kivételével – nyilvánosak, bárki személyesen is részt vehet ezeken.

Első napirendi pontként Molnár József polgármester a lejárt határidejű határozatokról számolt be, amit a testület jelenlevő öt tagjai egyhangúlag elfogadott.

Másodikként a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletét tárgyalta a testület. Ez a lakosokkal történ hosszabb konzultáció után öt igen szavazat mellett elfogadásra került, ezzel a csabacsűdi képviselő-testület meghozta 2020-as első rendeletét.

Ebben rögzítve van, hogy a közösségi együttélés szabályait megszegők akár 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatók. A rendeletben külön fejezetben esik szó a a köztisztaság, illetve a közterületek rendezettségének fenntartásáról, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségekről, az állatok tartásáról, valamint a temetkezés helyi rendjéről. Kihirdetésének napja ma, azaz január 20-a, érvénybe pedig február 1-én lép.

A továbbiakban a Szlovák Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodását vizsgálta felül. A nemzetiségi önkormányzat már elfogadta, most a “nagytestület” is egyhangúlag is megtette ezt.

Az SZMSZ tárgyalása előtt Molnár József előterjesztette a település gazdasági programját, mely része a napirendi pontnak.

Sajnos az előző ciklus induló 1896 fős lélekszámához képest 2019. január 1-i adat szerint 1744-re csökkent a település lakossága. Ez 152 fős csökkenést jelent öt év alatt, ami igen sok, állapította meg a település polgármestere.

2019-24 közötti ötéves ciklusra szóló gazdasági programban három célcsoportra fókuszálnak: a helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, helyi infrastruktúrának a fejlesztése, valamint a lakosság életminőségének a javítása, illetve az önkormányzati feladatellátás körében nyújtott közszolgáltatások minőségének a javítása a fő cél.

A célok között szerepel a teljes csatornázottság, amihez a belterület 55 százalékán még várta magára. Már a tavasszal elkezdenek pályázni rá, csakúgy mint a csapadékelvezető árkok felújítására, újak készítésére. Az orvosi rendelő felújítása már folyamatban van, ahogy a művelődési ház elektromos hálózata és a nagyterem padlójának a javítása is.

Nem tettek le a fedett piactérről, mint ahogy a Petőfi és Iskola utcák sarkán levő kispályán fedett rendezvénytérről sem. Energetikai fejlesztés az egészségházon és a napköziotthonon, bel– és külterületi járdák minőségének javítása is szerepel a tervekben.

A 44107-es út Kossuth és Ady utcák közötti szakaszának aszfaltozása, külterületen 4404-es út orosházi út és Páltelek közötti 2200 méteres szakasz szélesítése is fontos lenne. Nem egyszerű témák, mert ezek az útszakaszok a közútkezelő gondozásában vannak. Ha már utak, akkor a temető aszfaltozott útjának rendbetételére is sort kell keríteni. Amennyiben lehetőség nyílik pályázati pénzből a belterületi utak építése is folytatódna.

Az óvoda épületének és az idősek klubjának hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, az iskolára, illetve a nagy energiafogyasztású intézményekre napelemek, napkollektorok telepítése is fontos lenne, de napelempark létesítésére is pályázna az önkorményzat.

– Fontos számunkra, hogy helyben maradjon a nyolcosztályos általános iskola, illetve a további együttműködés Örménykúttal a közös fenntartású óvoda tekintetében – jelentette ki Molnár József, és hozzátette, hogy a szomszédos településsel egyébként hibátlan az együttműködés minden közös dologban.

Képviselői oldalról a művelődési ház mögött főzőhely kialakítása merült fel, amennyiben pályázati vagy közmunkaprogram keretében lehetőség nyílna erre. Ezzel a kiegészítéssel együtt a testület egyhangúlag elfogadta a gazdasági programot.

A továbbiakban a testület kinyilvánította, hogy nem kíván élni az Alföldvíz Zrt. által felkínált részvényvásárlási lehetőséggel, illetve jóváhagyták a kistérségi társulásban történt változásokat.

A bejelentések között a belterületi belvízrendezés fejlesztéséhez kapcsolódó árajánlatok kéréséről döntöttek, továbbá a ingatlan DAREH vagyonkezelésébe történő ajánlásáról, valamint a polgármester szabadságmegváltásáról.

Fotó: Babák Zoltán0

Húsz éve kutatják Szentandrás helytörténetét

0

Érdemes-e szlovák nyelvet tanulni?