in ,

Rendhagyó ballagás a Benkában

0

„Az igaz ember ösvénye egyenes, te egyengeted az igaz ember útját.” (Ézs 26,7)

Ezzel az igei gondolattal indította a jövő felé levelében Kondor Péter püspök úr 2020. június 13-án hatvanhárom végzős diákunkat, akikről biztosan állíthatjuk, már most bevonultak a történelembe, hiszen erről a ballagásról évtizedek múltán is beszélni fognak. A három osztály külön-külön „szűk családi körben” köszönt el iskolájától, maszkban, megfelelő távolságtartással, szigorú szabályok szerint.

Hagyományainkról azonban nem mondhattunk le!

Az Ótemplom falai, lelkészeink útmutatása, Lázár Zsolt esperes úr igehirdetése, a tanárok féltő szeretete az utolsó ünnepen is elkísérte a végzős osztályokat.

Kondor Péter püspök úr Ézsaiás próféta szavaival adott útmutatást gyermekeinknek. Bár az ember saját elhatározásán, döntésén is sok múlik, de csak Isten áldásával haladhatnak biztonságosan, s tudják majd nyugodtan élvezni az életutat, elkerülve a veszedelmeket, szakadékokat.

Dr. Czinkoczky Mihály egyházközségi felügyelő úr Ady Endre szavaival búcsúzott, s köszönte meg diákságunk tanulmányi versenyeken nyújtott kiváló eredményeit. Babák Mihály polgármester úr búcsú gondolataiban kiemelte a szülők nélkülözhetetlen támogatását, s a gratuláló szavak mellett reméljük, teljesül vágya, s diákjainkból jó szarvasi polgárok válnak majd!

A szívet melengető múltidézés után nyolcadikos diákjaink utolsó szolgálata következett.  Mindhárom közösség a tőle megszokott kedvességgel és alázattal búcsúzott a benkás esztendőktől. Molnár Istvánné igazgató asszony beszédében felidézte a közös emlékeket, hangot adva annak a reménynek, mely szerint az itt eltöltött évek, a megszerzett tudás, az élmények sokasága elegendő erőt adhat a további diákévek mindennapjainak küzdelmeihez.

Az osztályok nevében Pribelszki Zoltán Ármin, Szpisják Zsófia, Kepenyes-Darida Dóra és Furár Dominik köszönte meg a szülők és tanárok közös munkáját, mely a mai nappal lezárta az itt töltött nyolc évet.  Végig vezettek bennünket azokon a meghatározó pillanatokon, amelyektől mindig benkások maradnak, hiszen ide tartoznak, otthonra leltek iskolánkban.

A hetedik évfolyamos Fazekas Anna, Csasztvan Hajnalka és Kiss Ákos arra biztatta az ünnepelteket, hogy sikereik gyűjteménye számosabb legyen a tévedéseknél, hogy sokkal több mindenre gondolhassanak majd vissza a büszkeség, mint az okulás miatt. A szülők nevében Boldizsár Beáta, Bozánné Békefi Emese és Dr. Laukóné Adamik Edit idézte fel az általános iskolás éveket, azt a szeretetteljes légkört, amelyben gyermekeik biztonságban növekedhettek, megszerezve tanáraiktól azt a tudást, amellyel választott középiskolájukban kiteljesedhetnek majd.

Iskolánk végzősei közül Benka-díjat vehetett át Szpisják Zsófia és Karai Noémi. A legrangosabb díjat kiérdemlő diákok nyolc éven át nemcsak kitűnő bizonyítványukkal, hanem kiemelkedő országos tanulmányi versenyeredményeikkel is bizonyították szerteágazó tehetségüket.

Nevelőtestületünk „Diák példakép” címmel jutalmazta Laukó Boglárkát, aki kitűnő tanulmányi eredményével, tanulmányi és sportversenyeken elért sikereivel, aktív közösségi tevékenységével vívta társai és tanárai elismerését.

Klenk-díjat vehetett át Bozán Hanna, aki a nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredménye mellett kiemelkedő úszóeredményekkel rendelkezik, számtalan meghívásos, régiós, megyei úszóverseny érmese, helyezettje, diákolimpiai bajnok.

Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2019 díjat kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától Balázs Dominik és Gulyás Gergő, a társastánc illetve a kézilabda sportágakban elért eredményeiért.

Polgármesteri jutalomban részesült Németh Viktória, Kepenyes-Darida Dóra valamint Gulyás Gergő, akik kitűnő tanulmányi eredményük mellett közösségi és sporttevékenységükkel is felhívták magukra a figyelmet. Viktória kiváló színjátszónk, Dóra társastánc versenyző, angolból Junior Origó nyelvvizsgával rendelkezik, Gergő pedig nemcsak a kézilabda sportban ért el kiváló eredményeket, hanem a kosárlabdát is magas szinten űzi.

Lázár Zsolt esperes úr Esperesi –díjat adományozott, Blastyák János Botond, Bozsik Bianka, Csomos Koppány, Kovács Tamás János, Lukács András, Németh Viktória, Novodomszky Nesztor Norman, Polgár Panna, Pribelszki Zoltán Ármin, Schwarcz Réka, Terhes Flóra Kata, Bacsa Zalán Viktor és Lénárt Zsombor tanulóknak, akik a Luther színjátszó tehetséggondozó műhely tagjaiként szolgálatukkal évről évre színes előadásokkal gazdagították az egyházi alkalmakat.

A körzeti diáksport tanács az idei évben is díjazta azt a sportolót, aki a diákolimpiai versenyeken a legjobban teljesített. A tanév úszója díjat Csengődi Teodóra Csillag vehette át.

Kiemelt jutalomban részesült:

Molnár Gréta, aki általános iskolai tanulmányi alatt mindvégig kitűnő tanuló volt. Tantárgyi dicséretei, megfontolt véleménye sokat adott közösségének. A tanulás mellett sporteredményeivel tűnt ki társai közül, aerobikversenyzőként Szarvas város Év sportolója díjasa.

Májai Zsófia, kitűnő bizonyítványáért, az anyanyelvi, a természettudományi, valamint a matematikaversenyeken elért dobogós helyezéseiért.

Schwarcz Réka, és Terhes Flóra Kata, akik a Luther Tehetségműhely tagjaként Esperesi-díjasok, s mindketten kitűnő bizonyítvánnyal is rendelkeznek.

Kunstár Roland, aki nyolc éven át kitűnő tanuló volt, s tanulmányi sikerei mellett közösségi munkájával is hozzájárult osztálya formálásához.

Gombkötő Réka kiváló énekhangját évről évre számos korál- és népdaléneklési versenyen jutalmazták a legfényesebb érmekkel. Emellett jeles bizonyítvánnyal büszkélkedhet.

Furár Dominik, aki jeles tanulmányi eredménye mellett társastánc versenyző, néptáncos sikerek birtokosa, sőt az Ökomenikus Diákfilmszemle különdíjasa.

Kiváló diákjaink méltatása után köszönetet mondtunk a szülőknek, akik sokat tettek iskolai közösségünkért, nyolc éven át segítették az osztályok mindennapjait. Ötleteikkel, erkölcsi és anyagi jellegű segítségnyújtással támogatták a gyermekeket, áldozatkészségük, odaadásuk példaértékű volt. Tették ezt mind jó szívvel és önzetlenül! Közülük a mai napon Csomos Mariann, Boldizsár Beáta, Terhesné Zahorecz Szilvia, Polgár Nóra, Blastyákné Mándi Júlia, Blastyák János, Némethné Veres Veronika,  Bereczné Uhljar Erzsébet, Bozánné Békefi Emese, Dr. Kerepeczki Éva, Urbancsokné Pljesovszky Ildikó, Dr. Hajzer Ildikó, Jambrich Andrea, Slajchóné Fábri Andrea, Dr. Kepenyes-Darida Bea, Molnárné Szrnka Ildikó, Furárné Bazsali Zsuzsanna, Juhos Krisztina, Tóthné Tótka Edit, Gombkötőné Kiss Edit és  Ruminé Niethammer Edina vehetette át a hála virágait.

A rendhagyó ballagáson tantestületünk egy videóval búcsúzott a tanítványoktól: Légy áldott!

Kívánjuk, hogy gyermekeink a mennyei Atya segítségével legyenek áldottak, legyenek áldás!

Hovorkáné Hegedűs Hajnalka pedagógus

Fotó: Babák Zoltán0

Élet-formák a Szeparéban

Fotó: Babák Zoltán0

Vidám hangulatú koncert a RePlay Akusztiktól