in ,

Ballagási ünnepség a Trefortban

Ballagási ünnepségünk 2020. június 20-án került megrendezésre. Idén 13 8. osztályos tanuló fejezte be általános iskolai tanulmányait. Rendhagyó keretek között, az iskola udvarán tartottuk meg rendezvényünket, melyen tanulónként 2 fő vendég is részt vehetett. A ballagó diákoktól a 4. osztály, mint testvérosztály nevében Lestyan Lara Edit köszönt el. A 7. osztályból Szabó Alexa búcsúztatta a nyolcadikosokat.

A jelenlévők Molnár József polgármester úr köszöntő gondolatait is hallhatták, melynek keretében Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozott Trefort Ágoston Emlékplakettet átadott Nagy Dorina Diána végzős tanulónak. Iskolánk legmagasabb adományozható díját az a tanuló veheti át, akit az intézmény nevelőtestülete terjeszt fel a képviselő testülethez, s az érdemesnek tartja rá. Az emlékplakett annak a fiatalnak adható, aki a tanulmányai során, tanórai munkájára példamutató szorgalommal, kitartóan, alaposan felkészült; több tantárgyból kiemelkedő eredményt ért el; tudását versenyeken elért helyezésekkel bizonyította; iskolája hírnevét körzeti, megyei, országos versenyeken erősítette; aki gyakran és szívesen vállalt új, különleges és többletfeladatokat; kivette részét az osztálya és iskolája közösségi életének alakításában, s ezért példaként állítható tanulótársai elé; általános iskolai tanulmányai befejezésekor tanulmányi tevékenysége elismerése érdekében.

A díjat 2005. évi megállapítása óta eddig 8 tanuló vehette át, Dorina a 9.

Az emlékplakett 120 mm átmérőjű, kör alakú fehér, porcelánból készült plakett. Az emlékplakett előlapján középen Trefort Ágoston arcképe látható. A plakett felirata a felső szélen, félkörben: Trefort Ágoston Emlékplakett, az alsó szélen, félkörben: Alapítva: 2005. évben. Hátlapján az adományozott neve, alatta az adományozás éve olvasható.

Az ünnepségen nem maradhatott el a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók díjazása sem. A nevelőtestület határozata alapján elismerő oklevélben részült 5 ballagó: Balatoni Bettina, Bálint Karina Kinga, Komáromi Réka, Liska Letícia és Skorka Nóra. Továbbá több tanuló vehetett át szlovák hagyományőrző tevékenységéért jutalomkönyveket.

A ballagási műsor részeként végzős tanulóink búcsúzó műsorukban egyenként köszönték meg tanítóik, tanáraik munkáját. Egy-egy kedves személyes kötődésű mondattal búcsúztak el.

Sutyinszky Zoltán intézményvezető beszédében visszaemlékezett az elmúlt évek ballagásaira, mikor is maga előtt látta az ünneplő ruhába öltözött fiatalokat, amint járják a feldíszített iskola folyosóit, tantermeit, vállukon tarisznyával, kezüket az előttük haladó vállára helyezve és egymás után elhangzanak a jól ismert ballagási énekek. Mindeközben az alsóbb évfolyamos diákok felállva búcsúztatják őket. Így vonulnak diákok, tanárok, szülők között. Idén ez nem adatott meg, ugyanakkor úgy gondolja, hogy méltó módon búcsúztattuk a 8. osztályosokat. Visszatekintett továbbá az elmúlt 8 évre, kérte a búcsúzókat, hogy próbálják ők is felidézni az emlékezetes eseményeket, programokat, a vidám együttlétet biztosító rendezvényeket, melyek az első osztálytól a végzős farsangi táncig elkísérték őket.

Útravalóul az „Iránytű ballagóknak” című könyvet nyújtotta át végzős tanulóknak, majd a közelmúltban elhunyt nagy sportolónk, Benedek Tibortól származó gondolatot ajánlott a hallgatóságnak: „Ha legvégül össze kellene foglalnom a sikereim okát, csak annyit mondanék, hogy mindig én akartam jobban. Ez, ez az én tehetségem”.

Köszöntő beszédének végén kitért arra, hogy körünkben van még valaki, aki a végzősökkel egy időben lépi át utoljára az iskola küszöbét. Ő a nagybetűs élet egy új szakaszába fog lépni, hamarosan megkezdi nyugdíjas éveit. Elmondta, hogy Nagy-Szklenár Zsuzsanna tanító néni 19 349 280 percet töltött a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskolában tanító munkakörben, ami egészen pontosan 322 488 órát, vagyis 13 437 napot jelent. Zsuzsika néni laudációjának elmondása végén igazgató úr egy csokor virággal köszönte meg az együtt töltött éveket, kérve, hogy iskolánkat a későbbiek során se kerülje el.

Ballagási ünnepségünk a Szózat meghallgatásával zárult, majd a végzősök búcsúdalukat énekelve felengedték az őket jelképező lufikat.

Sutyinszky Zoltán

Berki László (Fotó: Babák Zoltán)

Majdnem úsztak a bandák, de vastaps lett a vége

Előttük még számtalan, mögöttük 14 év