in , ,

Csabacsűd: ülésezett a testület, egy fővel nőtt a lakosság szerdán

Fotó: Babák Zoltán0
Fotó: Babák Zoltán

Ülésezett Csabacsűd képviselő-testülete szerdán. Az ülés elején Molnár József örömmel állapította meg, hogy egy fővel nőtt a település lakossága, reggel megszületett képviselőtársuk Bracsok Szabolcs kislánya, Zsófi.

Napirendek között elsőként a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020-as költségvetésének a módosításáról döntöttek, aminek főösszege nem változott, maradt 56,314 millió. Mindössze egy átcsoportosítás történt az elmúlt hat hónapban, az is a koronavírus gazdasági hatásainak mérséklésére, tájékoztatta a testületet Bencsik Gábor gazdasági vezető.

Döntöttek a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha, valamint Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata költségvetésének módosításáról. Utóbbinak a főösszege 560529-ről 584104 ezerre változott.

Rendelkeztek a piacok rendjéről, házirendjéről, nyitvatartásról, a helyfoglalás szabályairól, a helypénzről, valamint a piacfelügyelő jogköréről, de nem zárták ki azt, ha idővel az élet bizonyítja a változtatás szükségszerűségét, meg fogják tenni azt.

Pályázatokkal kapcsolatban Molnár József javasolta, hogy a Magyar Falu programban a temető infrastruktúrájának a fejlesztésére, a temetői út, illetve ha lesz elegendő forrás, akkor egy parkoló kialakítására vonatkozóan kérjenek be tervezési árajánlatokat. Az óvodaépület felújítására, nyílászáró cserére, homlokzati hőszigetelésre, illetve kazán cserére, valamint berendezések vásárlására adnák be pályázatukat.

A szociális célú tüzelőanyag vásárlásánál az idén 408 mázsa barnakőszénre adják be a támogatási igényt, amihez önerőként és a szállítás költségeire összesen 560 ezer forintot irányoztak elő a költségvetés terhére.

Előterjesztés szerint elfogadták az Alföldvíz Zrt. 2021-2035 közötti ivóvíz- és szennyvízhálózatra vonatkozógördülő fejlesztési tervét.

Elfogadták a közbeszerzési tervet, amiben a rendezvénytér infrastrukturális fejlesztéséről, a napköziotthonos konyha és az egészségház korszerűsítéséről, illetve a település belterületi fejlesztéséről.

Döntöttek a közmeghallgatás időpontjáról, ami így október 29-én 17 órakor lesz.

Nem gördítettek akadályt az elé, hogy a Magyar Evangélikus Egyház és az Ótemplomi szeretetszolgálat 40 egységgel bővítse jelzőrendszeres házi segítségnyújtását Szarvas és Békésszentandrás vonatkozásában.

Bejelentések között határoztak arról, hogy Trianon 100. évfordulója alkalmából 100 kilogramm búzával járulnak hozzá a Magyarok kenyere, 15 millió búzaszem” programhoz, valamint a megtermelt búza értékesítéséről is.

Határoztak a piac melletti út Iskola utca felőli egyirányúsításáról, illetve a szakaszra vonatkozó 5 km/órás sebességkorlátozással is.

Molnár József még az ülés előtti bevezetőjében elmondta, nagyon izgatja a Facebook közösségét a szelektív gyűjtőszigetek állapota. A más jellegű hulladékráhordás a szelektív szigetek megszüntetését kezdeményezik a DAREH felé. Csak üveggyűjtő konténerek maradnak. Amennyiben más hulladék lerakása továbbra is megtörténik köréjük, akkor a végleges felszámolását fogják kérni a szolgáltatótól.

Utolsó pontként a koronavírus elleni védekezés költségeiről számolt be a polgármester.

A teljes ülés alatt minden képviselő egyetlen tartózkodás kivételével minden esetben igennel szavazott.

Kertész Mónika mezzoszoprán énekművész és Razvaljajeva Anasztázia hárfaművész (Fotó: Babák Zoltán)0

Hárfa- és dalest a természet ölén

Fotó: Kepenyes Balázs0

A Győri Balett csodálatos Anna Kareninája Szarvason