in , ,

Maratoni ülésen harmincnál több döntést hoztak Szentandráson

0

Elsőként az átruházott hatáskörben hozott döntéseikről Farkasné Sinka Dóra, a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke számolt be tegnap Békésszentandráson a képviselő-testület rendes ülésén.

Bagdiné Balla Andrea pénzügyi csoportvezető előterjesztését követően Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról döntöttek, miután annak bevételi-kiadási előirányzata 48364000 forinttal, 1382669000 módosult.

A 2020. évi költségvetés I. félévi végrehajtása összességében a tervnek megfelelően történt. A működési bevételi-kiadási előirányzatok teljesítése időarányos. Tervezett beruházások, felújítások részben megkezdődtek, illetve előkészítés alatt vannak, befejezés előtt állnak. Az intézmények – képviselő-testület által jóváhagyott – eszközbeszerzései folyamatban vannak.

A Polgármesteri Hivatal munkájáról Csépainé Tóth Gabriella jegyző adott számot. Sinka Imre polgármester hozzászólásában megköszönte és kiválóra értékelte a hivatali dolgozók munkáját.

A következőkben a 2020. évi közmunkaprogram eddig elvégzett munkájáról és a további feladatairól számolt be Tóth András intézményvezető, aki megállapította, hogy a kisebb létszám ellenére is időarányosan teljesítettnek látja az önkormányzati vállalásokat. Virág Sándor képviselő kijelentette, addig, amíg két embernek munkát tudnak adni, érdemes folytatni.

A település környezetvédelmi helyzetéről szóló tájékoztatóban Sinka Dóra elmondta, hogy az M44 megnyitása előtt az átmenő forgalom okozta környezetszennyezés a településen lecsökkent, így az első számú szennyezővé a lakossági épületfűtés lépett elő, amire szemléletformálással ráhatással szeretnének lenni.

Megállapította, hogy a közlekedésből adódó levegő és zajszennyezés lecsökkentével egy jól élhető település lett Békésszentandrás. A vizek védelméről szólva kijelentette, hogy a megszűnő nádasok és a szigetelés nélküli szennyvízaknák jelentik a legnagyobb veszélyt. Hulladékgyűjtéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy mindig vannak súrlódások, de alakul a helyzet.

Írásban számolt be Molnár Imre Zoltán igazgató az iskola tanévéről, amit a testület hat igen és egy tartózkodás mellett elfogadott.

A bejelentések között elsőként arról döntöttek, hogy a házszám „az épület utca felőli homlokzatán, annak a bejárat felőli részén” kiegészüljön azzal, hogy a kapun is elhelyezhető legyen, de Sinka Dóra fogalmazta meg röviden: jól látható helyen.

Egy törvénymódosítás miatt a helyi adókról szóló rendelet módosítása vált szükségessé, ami Szentandrást költségvetését egyébként sem érintette.

Az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadták. A településnek szüksége van az adóforintokra, jelentette Sinka Imre polgármester. Most, hogy az adócsoportjukat meg tudták erősíteni, nemcsak a kivetésre, hanem a behajtásra is nagyobb hangsúlyt fognak fektetni. Virág Sándor képviselő elmondta, hogy 50 milliónyi hátralék halmozódott fel, és azok, akik el vannak maradva a befizetéssel, nem korrektek az időben fizetőkkel szemben. Kért mindenkit, vegye fel a kapcsolatot az adócsoporttal a rendezés ügyében.

Döntöttek a Garai Kft.-vel kötendő, valamint a Newjságra történő tartalomelőállításra szóló szerződés egy-egy évvel való meghosszabbításáról, valamint két lakásbérlet díjáról is.

Megtörtént a Ford Transit gépjármű javítási költségeinek utólagos jóváhagyása.

Köröspart utcai (Kossuth-emlékpark) csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatban elfogadták az anyagra és a munkadíjra vonatkozó költségtételeket.

A Magyar Falu Program keretében felújításra kerülő orvosi rendelők eszközbeszerzésével kapcsolatban a beszállítóról döntöttek.

A Szarvast Békésszentandrással összekötő kerékpárút melletti tuskók marására érkezett egy ajánlat, amit elfogott a testület. A korábbi útmenti fák kivágása után a tuskók tovább éltek, ami egyrészt a kerékpárút használhatóságát, másrészt a tartósságát is befolyásolja. Major Attila képviselő azzal a kéréssel fordult a vállalkozóhoz, hogy vigyázzon a kerékpárútra, ne rontsa tovább annak állapotát.

Temető melletti út felújításához a képviselők megszavaztak egymillió forintot az aknafedlapok megemelésére, illetve a kiékelőanyag beszerzésére.

A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola udvarán található régi szolgálati, egykori Gyevi-lakás elektromos hálózata semmilyen mai szabálynak nem felel meg, áll a szakértői véleményben, ezért az lakás céljára nem adható ki. Felújítása olyan költséget jelentene, ami nem rentábilis, így azt elvetették.

Döntést hoztak kátyúzóanyag vásárlásáról 1,5, valamint útalapnak való 400 tonnányi törtbeton zúzalék beszerzésére 1,625 millió forint értékben.

A Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottságba Virág Sándort delegálták. Ez a cég végezte korábban a település hulladékszállítását, és annak reményében, hogy ez a feladat egyszer még visszakerül hozzá, négy település fenntartja.

Egy helyi gazdálkodó számára két területet biztosítottak állatok legeltetése céljára.

12. alkalommal ültetnek fát a Major Attila által kezdeményezett Babafa-programban. Azóta 372 facsemete került földbe. Eddig tavasszal, az idén a vírus miatt október 10-én 15 órakor a szabadtéri színpad mögött kerülne sor az újabb ültetésre. A körülményeiről még egyeztetés fog történni, amiről értesíteni fogják az érintetteket. Erre 82500 forintos keretösszeget biztosítottak.

A Szent András-napi ünnepséggel kapcsolatban egyelőre két hét gondolkodási időt adnak maguknak arra, hogy körvonalazzák a megrendezés körülményeit, illetve hagyják körvonalazódni a vírus okozta helyzetet.

Az idősebb célkorosztály miatt Sinka Imre polgármester nem vállalná annak a felelősségét, hogy esetleg valakit veszélybe sodorjanak közülük. A döntés a következő rendkívüli ülésre halasztották.

Babafa után babazászló. Ez arról szól, hogy lány születése esetén rózsaszín, fiú esetén kék zászlót tennének a hivatal kapupillérére. Ezt egy nem ellenében elfogadta a testület.

Döntöttek egy kupakgyűjtő szív kihelyezéséről is. Egy kis magyarázat az előterjesztésből: “Több magyarországi településen követik a Dániából származó környezetbarát-karitatív ötletet, amelyben egy a település közterületén kihelyezésre kerül egy fémből készült, szív alakú kupakgyűjtő. Az állampolgárok által a szív alakú gyűjtőedénybe elhelyezett kupakokkal egyrészt a környezettudatos szemlélet alakítható, tekintettel arra, hogy a műanyag flakonok kupakja újrahasznosíthatóak, másrészt az egybegyűjtéssel csökkenthető a hulladék mennyisége, harmadrészt pedig az összegyűjtött kupakok leadásából származó bevétel jótékonysági célra fordítható.”

Szarvas város megadta hozzájárulását a vízminőség-javító projekthez azzal, hogy Békésszentandrás jelezze a projektmenedzsment felé, hogy az költségtöbblet-igényként nyújtsa be az általuk kért 25 milliót. Ezt támogatta a testület.

Hévizi Róbert képviselő  utánanézett a vitatott szentandrási kilépésnek. Kutatása szerint akkor a települést Szarvas kérte fel arra, hogy belépjenek a projektbe annak ellenére is, hogy az akkori szarvasi vezetést tudott arról, hogy zajlik a saját vízügyes fejlesztésük, és a szentandrásiak tájékoztatták őket arról, hogy ki fognak lépni belőle.

– Nyugtával a napot! – mondta Sinka Imre polgármester. Véleménye szerint majd a szalagátvágáskor nyugodhatnak meg véglegesen vízügyben.

Zárásként a Gonda-laposi régészeti költségek kerültek a testület elé, amit sokalltak, de ezt el kell végezni, így kénytelenek voltak elfogadni.

Stanley egyenlítőgólja (Fotó: Babák Zoltán)0

Színvonalas mérkőzéssel zárult a Nyári Kupa 2020

Fotó: Babák Zoltán0

Gyönyörű időben búcsúztatták a nyarat