in , ,

157 millióval emelkedett a költségvetés főösszege Csabacsűdön

Fotó: Babák Zoltán0
Fotó: Babák Zoltán

Csabacsűd és Örménykút képviselő-testületeinek közös ülését követően Bobvos Péter távollétében 6 fővel hozott döntéseket a csabacsűdi testület csütörtökön.

A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása után a Szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatban Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző elmondta, hogy annyi minden változott benne, hogy a korábbi alapjain újat készítettek. Kikerültek azok a támogatási formák, amik állami szinten jobban megvalósulnak, mint például a lakásvásárlási támogatás. Háromféle támogatásból egy maradt benne.

Rendeletet hoztak a névadók és házassági évforduló ünnepségek önkormányzat felé történő térítési díjairól. Eszerint a hivatali munkaidőn kívül történő névadó és házassági évforduló díja 20, amennyiben a hivatali helyiségen kívüli tartják 25 ezer forint plusz áfa. Az anyakönyvvezető díja hivatali munkaidőn kívül bruttó 10, hivatali helyiségen kívül
15 ezer lesz. Ez utóbbit ebben a formában elfogadták, de a polgármester javaslatával összhangban kérték a jegyzőt annak a következő testületi ülésre történő átdolgozására.

Módosították a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha költségevetését, így 1.965.000 forinttal emelkedett annak főösszege.

Az önkormányzat éves költségvetési főösszege a költségvetésből érkező plusz támogatás, illetve különböző pályázatokon, Magyar Falu Programban eszközbeszerzésre, belvízvédelmi beruházásra, közösségi tér fejlesztésére elnyert támogatások okán 584.104.000 forintról 741.403.000-ra emelkedett, ez 157.299.000 forint növekedést jelent.

Elfogadták a módosított, egységes szerkezetbe foglalt településképi rendeletet.

A helyi adórendeleten nem kívánnak változtatni. Csabacsűdön az iparűzési adó a 2%-os maximum adószinten állt. Határozatban fogadták el a változatlanságot a jövőre nézve. Ebből az adónemből 27 millió folyt be szeptember 31-ig, ebből közel 22 milliót igényeltek vissza. Erre kompenzációs igényt nyújtott be az önkormányzat, amit forintra meg is kaptak. “Az útépítőcégek malacperselyként használták a helyi adóbefizetéseket”, mondta Molnár József polgármester.

A település esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatáról Miskó Bence aljegyző számolt be. Ebben az az örömteli adat is szerepelt, hogy a településen megindult egy olyan folyamat, hogy a kisgyermekes fiatalok aránya elkezdett nőni.

2021. január 1-től 900 forintra változik a vendégétkezések térítési díja. Ez azokra vonatkozik, aki nem szociálisan rászorultak, de a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha intézménynél vásárolják az ebédet. A gyermekek ebédje 760, tízóraija 215, uzsonnája 175 forintra változik január 1-től.

A további témák között pályázatokkal kapcsolatos döntésekről, az Alföldvíz Zrt.-vel kötendő szerződésmódosításról szavaztak a képviselők.

A bejelentések között szerepelt a HVB elnök asszonyának lemondása. Ilyen esetben nem kell új választást lebonyolítani, mert a helyettes viszi tovább az ügyeket, a póttag pedig előrébb lép rendes taggá, hangzott el.

Elfogadták a Csabacsűdi Szolgáltató NKft. tárgyévi finanszírozásáról szóló határozatot.

A Startmunkaprogram mezőgazdasági alprogramjában kukoricát termesztettek az idén. A 367 mázsás hozamból 107-et megtartanak a jószágok takarmányozására. 260 mázsát eladnak a MOROKÓ Farm részére az általuk ajánlott mázsánkénti 5150 forintos értékben.

A helyi nagycsaládos egyesület 25 éves fennállásának alkalmából 25 ezer forintos egyszeri támogatással köszönték meg áldozatos munkájukat.

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Felhívás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott országos vizsgafelügyelői névjegyzékbe történő jelentkezésre

Tóth Armand (12.B), Nagy-Bobvos Noel (11.C) és Egri Gergő (12.B)

Országos döntős kémiából