in ,

Konferencia online térben

0

A Gál Ferenc Egyetem a tudomány napjához kapcsolódóan hét tudományos tanácskozással vesz részt a november havi országos programsorozatban. A hét program közül az első konferencia-esemény 2020. november 11-én került megrendezésre a Pedagógia Kar koordinálásával, mely a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett “JÖVŐFORMÁLÓ TUDOMÁNY” hívószavakra a HAGYOMÁNY ÉS INNOVÁCIÓ felelő-szavakkal válaszolt.

A délelőtti program keretében a plenáris ülésen hét előadás hangzott el. A program nyitóelőadását Dr. Kozma Gábor a GFE rektora tartotta Jövőformáló tanítás címmel, ezt követően az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorának Dr. Gloviczki Zoltánnak gondolatait ismerhettük meg Innováció előtt. A reflexió szerepe az oktatásügyben témakörben. Az előadók sorában harmadikként Dr. Juhász Péter a Budapesti Corvinus Egyetem hab. egyetemi docense következett, aki A Covid-19 válság hatása a vállalati értékre című előadásában egy friss kutatás eredményeit osztotta meg a hallgatósággal. Az Egyház és kommunikáció az online térben – Kafarnaumtól a Vlog kultúráig című előadásában a változó világunkat érintő aktuális témát járt körbe Ft. Dr. Serfőző Levente a GFE Teológiai Karának dékán-helyettese. Dr. Gellén Márton a GFE Gazdasági Karának rektori kari megbízottja Pandémia, komplexitás, hit. Hit és tudomány egy válság árnyékában című előadásában a napjainkban zajló események figyelembe vételével tudománytörténeti kontextusba ágyazottan közelítette meg a hit és tudomány viszonyát. Az egészségügyet, a szociális szférát érő kihívások, s a rájuk adható lehetséges válaszok kerültek Dr. Beke Szilvia előadásának fókuszába. A GFE ESZK dékán-helyettes asszony A prevenció jelene és jövője, avagy milyen kihívások elé állította a pandémia az egészségfejlesztés területén dolgozó szakembereket? címmel tartott előadást. A délelőtti programot Dr. Horváth Gábor, tanszékvezető főiskolai tanár előadása zárta. A GFE Teológiai Karának oktatója a nemrégiben megjelent Anonymus feledésbe merül? kötetébe engedett bepillantást. Érdekes részleteket tudhattunk meg a könyv megszületéséről, s az Anonymus személyét érintő kutatási eredményeiről.

A konferenciára közel kétszáz regisztráció érkezett, s voltak olyan előadásai a programnak, amelyet több, mint 180 fő követett.

A konferencia délutáni programja szekciókban folytatódott, ahol Tudományos Diákköri Konferencia keretében ismerhették meg az érdeklődők a hallgatók tudományos kutatómunkájának eredményeit.

Fotó: Babák Zoltán0

Sorozatban harmadszor arattak győzelmet

Fotó:Békés Megyei Kormányhivatal/Lehoczky Péter

Békésben is zökkenőmentes a bölcsődei, óvodai, iskolai dolgozók tesztelése