in , ,

Felállították Id. Gyímesi János szobrát

Tavaly márciusban nagyszabású ünnepség keretében avatott szoborparkot a Baráti Kör a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium díszudvarán. A kezdeményezés célja, emléket állítani a Gimnáziumban érettségizett kiválóságoknak, akiket máig példaként állítunk a diákok elé. A nagyszabású ünnepséggel a kezdeményezés nem zárult le. A park újabb alkotással bővülhetett, melynek hátterében az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága kétmillió forintos támogatása állt. A nagyvonalú támogatás befogadója ismét a Baráti Kör volt.

A szoborpark megalkotásakor szempont volt, hogy az életünk minden területének képviselői megjelenjenek az alkotások között. Számos jeles diákunk közül Id. Gyímesi Jánosra esett a választás (Békésszentandrás 1913 – Budapest 1993). A kiváló sportember a magyar kosárlabda sport emblematikus alakja volt. Életműve alapján bekerült a magyar kosárlabdasport halhatatlanjai közé, méltóvá vált, hogy minden időben példaként állítsuk az ifjúság elé.

Az EMMI támogatása alapot adott arra, hogy emléket állítsunk, de további támogatásra is szükség volt. Számos szervezet és magánszemély tartotta támogatásra méltónak a kezdeményezést:

Bagyin Pál

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

Black Gear Ingeneering Kft.

FLR IMEX Mezőgazdasági Szolgálata

Körös-Aqua Kft.

Lestyan-Goda Zsombor

Misúr Csaba

Molnár Etele és családja

Oláh Györgyi Erzsébet

Oláh Szilvia Piroska

Pécsváradi Georgina

Szentandrási Földművelő Gazdák

Szekretár András

A támogatásokat ezúttal is a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre fogadta be.

Az alkotás Lestyan-Goda János szobrászművész munkája, aki szűkebb környezetünk gazdagításában már korábban is részt vállalt.

Szerettük volna, ha a szobor avatása hagyományainkhoz méltó ünnepélyességgel zajlott volna, de erre most nem volt lehetőség. A szobor felállításra 2020. október 17-én került sor a megszokott külsőségeket nélkülöző szobrászi munkálatok során. Mind ezek ellenére az ünnepélyes és hivatalos leleplezésről nem mondtunk le. Ha ennek megvalósítására mód nyílik, akkor a közvéleményt erről tájékoztatjuk.

Arról is tájékoztatjuk a közvéleményt, hogy a szobor avatásával párhuzamosan, de attól függetlenül emléktábla kihelyezésére is sor került, mely a gimnázium alapitó lelkészének Id. Boczkó Dániel (Deménfalva 1751. – Szarvas 1806.) állít emléket az iskolaépület díszudvarra néző falán. Az emléktábla Szekretár András támogatásával valósulhatott meg, melynek  tervezését Szuhaj György segítette szakmai tanácsokkal. Az emléktáblát alkotója, Truczka Tamás kőfaragó 2020. december 1-én helyezte el az iskola falán.

Ezúton mondunk köszönetet Pécsváradi Antalnak, aki fáradhatatlan munkát végzett az alkotások elkészülésének érdekében. Köszönet a támogatóknak, alkotóknak, mindazoknak, akik az értékteremtő munkában bármilyen formában részt vettek.

Külön köszönet az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságának, hogy kezdeményezésünket egyedi támogatás – igénylés formájában kétmillió forint támogatásban részesítette.

Az alkotások a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium díszudvarán megtekinthetők.

Szarvas, 2020. december 10.

Tóthné Jansik Erzsébet elnök

A Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre sajtóközleménye Id. Gyímesi János szobrának felállítása kapcsán

0

Világjárvány alatt is sikersztori

0

Karácsonyi játszóház a Trefortban