in

Mocsarak élőhely–együtteseinek megőrzése a Sebes-Körös Sárrétjén

Az Erdélyi-szigethegységből érkező Sebes-Körös és több kisebb vízfolyás, elsősorban a Korhány, a Köles-ér és a Gyepes áradásai alakították ki hajdan azt a hatalmas, Körösnagyharsánytól Vésztőig húzódó vízivilágot, amit a Sebes-Körös Sárrétjeként ismerünk.

A XIX. század folyószabályozási és lecsapolási munkálatai következtében a vízi, illetve vízhez kötődő életközösségek élőhelye drasztikusan beszűkült, a megmaradt élőhelyek a Körös-Maros Nemzeti Park és a Natura 2000 hálózat részét képezik. A területet uraló szikesek növényzete faj- és élőhelygazdag. A Kis-Sárréten a Biharugrai-halastavakat és a környező vizes élőhelyeket nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyként tartják számon.

A projekt elsődleges célja a Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületén található nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek természetes vízháztartásának helyreállítása volt, a már használaton kívüli árkok és csatornák megszüntetésével és új műtárgyak építésével a szabályozott vízvisszatartás lehetőségének megteremtésével. A vizes élőhelyek rehabilitálása, a szabályozott vízvisszatartás megteremtése érdekében a projektben 5 db új műtárgy épült, 2 db műtárgy bontása és 1 db műtárgy felújítása történt meg. Illetve 1885 folyóméter töltés helyreállítása, 1192 folyóméter csatorna megszüntetése és 1853 folyóméter csatorna gyökérzónás kotrása valósult meg. Összességében 4930 folyóméteren történt beavatkozás, a vizes élőhelyek rehabilitációja során.

A természetes és természetközeli élőhelyek fenntartható kezelését legkedvezőbben az extenzíven legeltetett állatállományokkal elsősorban magyar szürke szarvasmarhával lehet elvégezni. A projekt megvalósítása ezért magában foglalta, a már meglévő extenzív legeltetéses állattartást szolgáló tartási hely fejlesztését, 1 db fix szürkemarha karám kialakítását, 1 db gondozói épület létesítését, 1 db fúrt kút és a kapcsolódó út és közmű kiépítéseket. A megépült karám nagysága: 1944,5 m2.

A beruházás 213 615 000 Ft-os európai uniós támogatással valósult meg. A projekt az „Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” című és KEHOP-4.1.0. kódszámú felhívás keretében támogatott.

Bővebb információ és elérhetőség a projekttel kapcsolatban, az alábbi elérhetőségeken.

E-mail cím: kmnp@kmnp.hu
Telefonszám: 06-66-313-855

Ajánlatunk egy napsütéses kirándulásra: pósteleki szellemkastély

Majoros Eszter karácsonyi csodája folytatódik