in ,

Élvezzük a célhoz vezető utat…

Online konferenciát szervezett a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kara

Jelenkorunkban már nem az a kérdés – Aimee Mullins után szabadon –, hogy szembenézünk-e a megpróbáltatásokkal, hanem az, hogy ezt hogyan tesszük. Amikor olyan technológiai kihívások érnek bennünket, amelyek után „csak szaladunk”, könnyen elfeledkezünk arról, hogy a pedagógusok tudása, szakmai és módszertani ismerete, a sikeres tudásátadás és készségfejlesztés kulcsa nem mindig kizárólag a technikai eszközökben keresendő. A modern digitális eszközök fontosak, de még fontosabb, hogy hozzáértő és kreatív pedagógusok megfelelő helyet találjanak számukra a tanítási-tanulási folyamatában, a nevelés-oktatás rendszerében.

2021. március 3-án az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete, a Gál Ferenc Egyetemmel közösen Digitális oktatás-digitális nevelés – pedagógusok a digitális gyermekvilágban címmel szervezett online konferenciát. A téma iránti fokozott érdeklődést mutatja a közel háromszáz résztvevő, és az a szakmai tudományos érdeklődés, amit a konferencia programja kiváltott.

Dr. Kozma Gábor, a Gál Ferenc Egyetem rektora, a rendezvényt megnyitó köszöntőjében megfogalmazta, hogy mind a köznevelés, mind a felsőoktatás új kihívásokkal nézett szembe az elmúlt időszakban, amit megfelelően tudott a jövő oktatásának kellékeként, modernizációs kihívásként értelmezni. Kiemelte, hogy nem csupán oktatási kérdésként kell a digitális pedagógia kérdését vizsgálnunk, hanem a nevelés megközelítése szempontjából is értelmezendő. Örömének adott hangot, hogy a konferencia nagy számú érdeklődőt vonzott, határon innen és határon túlról egyaránt. A külhoni nevelői közösségeket külön is üdvözölte a hazai óvó- és tanítóképző intézmények „családi rendezvényén”. Ezt a családiasságot erősítette, hogy a konferenciát megtisztelő Apor Vilmos Katolikus Főiskola és az Eszterházy Károly Egyetem rektorai is köszöntötték a konferencia résztvevőit, az élő bejelentkezésnek köszönhetően, Dr. Kozma Gábor rektor úr közvetlen felkérésére.

Dr. Lipcsei Imre, az Óvó- és Tanítóképzők Egyesületének elnöke és Dr. Podráczky Judit alelnök megnyitó gondolataiban örömének adott hangot, hogy a képző egyetemek, főiskolák szakmai műhelyei foglalkoznak az új kihívások kutatói megközelítésével, továbbá a csecsemő- és kisgyermeknevelő képzéstől az óvó- és tanítóképzésen át vannak új szakmai tudományos megközelítések, amelyek segíthetik a köznevelés gyakorlatát. Hangsúlyozták, hogy az ÓTE és a GFE korábban is együttműködött, mégis a mostani online konferencia valódi nyitás, hogy tudományos, közérthető a pedagógusképzés szempontjából izgalmas előadásokon keresztül cseréljenek tapasztalatot a képzőműhelyek.

Dr. Katona Krisztina dékán, a szarvasi pedagógusképző campus nevében üdvözölte a konferencia résztvevőit, megfogalmazva a kihívások mellett azokat a „jó gyakorlat” válaszokat, amelyek az elmúlt időszakot jellemezték, akár a GFE köznevelési és felsőoktatási rendszerében. A konferencia zárásaként örömmel nyugtázta, hogy új szakmai együttműködési lehetőségek bontakoztak ki, amelyek segíthetik a pedagógusképzés XXI. századi kihívásai szerinti megújulását, értékeinek megőrzésével, megújításával.

A konferencián elhangzott előadások érintették a köznevelés és felsőoktatást egyaránt érintő digitális oktatást, digitális pedagógiai módszertant felölelő kérdéseit, azokat az irányokat, amelyek a témában közelebb hozhatják az egyetemi hallgatók és a gyakorló pedagógusokhoz a felmerülő oktatási és nevelési kérdéseket. Lengyelné Dr. Molnár Tünde intézetigazgató, dékánhelyettes, Dr. Racskó Réka tanszékvezető és Dr. Szűts Zoltán tanszékvezető, az Eszterházy Károly Egyetem oktatói, a köznevelés digitális átállása a pedagógusok szemszögéből címmel tartottak előadást, bemutatva éppen folyó kutatásukat és eddigi eredményeiket. Dr. Tóth Etelka tanszékvezető, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Kar dékánhelyettese a kisgyermeknevelés digitális lehetőségeit mutatta be előadásában. Kissné Dr. Zsámboki Réka intézetigazgató, dékánhelyettes, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának óvodai gyakorlati képzésének digitalizációs lehetőségeibe engedett. Dr. Lénárt András, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar tanszékvezetője, a digitális oktatás és digitális nevelés az iskolában címmel tartotta meg problémaérzékeny előadását. Bíró Gyula, a Gál Ferenc Egyetem képzésfejlesztési igazgatója, az egyetem gyakorlóintézményének intézményvezetője és Éder Márta a Vodafone Magyarország Alapítvány digitális pedagógiai szakértője közös előadásban mutatta be az egyetem, az egyetem gyakorlóintézménye és a Vodafone Magyarország stratégiai együttműködését, azokat a digitális pedagógiai innovációkat, amelyek a pedagógusképzés, és a köznevelés megújulását szolgálják.

A konferencia előadásai érzékeltették azokat a generációs feszültségeket, szakmai pedagógiai dilemmákat, amelyek megalapozhatják a releváns és értékvezérelt válaszok adását, és alapjai lehetnek egy innováció-központú pedagógusképzés jövőképének, felvázolva ezzel ugyanakkor egy újfajta kihívásokra nyitott felsőoktatást és köznevelést.

A célra való koncentrálás és összpontosítás – ami jelenti a digitális oktatás és nevelés jelenkorát – mellett nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez egy kihívásokkal és élvezettel, élményekkel megélt közös tanulási út az oktatás és nevelés ügyének egész rendszerét tekintve.

K.Sz.

Neonpinkben a Csabacsűdi GyLSE

Neonpinkben parádés játék Csabacsűdön

Sinka Imre, Békésszentandrás polgármestere

960 millióval számolnak Békésszentandráson 2021-re